SDP EDUSKUNTA

Ihalainen: Kuusi konkreettista asiaa, joilla hallitus voi parantaa osatyökykyisten työllistymistä tässä ja nyt

Jaa

SDP on johdonmukaisesti korostanut, että työllisyysasteen nostaminen seuraavalla vaalikaudella vähintään 75 %:iin on oikea, mutta vaativa tehtävä. Se luonnollisesti edellyttää, että talouskasvu ja vienti jatkuvat suotuisana. Haastavan tavoitteesta tekee, että 75 % työllisyysaste ei toteudu ilman väkeviä toimia vaikeammin työllistettävien työllistämistä.

EK:n tuoreen yrityskyselyn mukaan merkittävällä määrällä yrityksistä on kasvavia rekrytointivaikeuksia. Työ ja sen tekijät eivät kohtaa riittävän hyvin – syitä on monia. EK:n kyselyn mukaan merkittävämmäksi osaajapulan syyksi yrityksissä osoittautui puutteellinen ammattitaito (n. 30 %:lla) ja koulutus ei vastaa yrityksen tarpeisiin ja tarvittavaa koulutusta ei ole tarjolla (25 %:lla).

Tämä selvitys vahvistaa, että tarvitaan mittava aikuiskoulutusreformi ja joustavia täydennys- ja uudelleenkoulutusalustoja mm. muunto- ja yhteishankintakoulutukseen. SDP on tehnyt tuoreita avauksia jatkuvan oppimisen tiekartaksi.

Työllisyysasteen nostamisen onnistumiseksi kaikille halukkaille on annettava mahdollisuus päästä työmarkkinoille. Se edellyttää tehotoimia pitkäaikaistyöttömien työkyvyn, osaamisen tukemiseen ja kynnysten madaltamista päästä työmarkkinoille, mm. palkkatuen rahoitusta lisäämällä ja saannin perustetta uudistamalla tukemaan paremmin vaikeammin työllistettäviä.

Erittäin merkittävä mahdollisuus nostaa työllisyysastetta on raivata esteitä osatyökykyisten pääsylle työmarkkinoille. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä voidaan hidastaa työelämässä panostamalla ennakoivaan työkykyyn ja työhyvinvointiin.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on n. 60 000 ihmistä, jotka haluaisivat antaa voimavarojensa mukaisen työpanoksen, jos se mahdollistetaan – sama koskee myös vammaisten pääsyä työmarkkinoille.

Osatyökykyisten työllistämisen suurin kysymys on asennevamma, ei esim. ihmisten fyysinen vamma. Ratkaisevan tärkeää on se, miten osatyökykyinen tai vammainen ihminen otetaan vastaan työyhteisössä. Tarvitaan positiivista ”tervetuloa työelämään” –asennetta.

Yhteiskunta tarjoaa osatyökyisten työllistämiseen merkittäviä tukia palkkatuen lisäksi mm. työolosuhteiden järjestelytukea.

Suomen välityömarkkinat eivät ole riittävän kehittyneet. Olisi parempi, että rakennetaan ajassa olevat oikeudenmukaiset laki- ja sopimuspohjaiset pelisäännöt välityömarkkinoille. Pelisääntöjen tulee perustua siihen, ettei teetettäisi ilmaista työtä ja että kaikkien työpanosta arvostetaan. Hyväksytään, että osittainenkin työpanos on arvokas yksilölle ja yhteiskunnalle.

Osatyökykyisten työmarkkinoille pääsyn tukemiseksi budjettiriihessä tehty päätös maksaa palkkiota, jos määräaikainen työsuhde muuttuu palkkatukijakson aikana toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi, on hyvä ratkaisu.

Hallituksen päätös nostaa järjestöille suunnatun 100 % palkkatuen enimmäismäärä 3 000 henkilötyövuodesta 4 000 henkilötyövuoteen on askel oikeaan suuntaan. SDP on esittänyt tukikaton poistamista kokonaan. Hallituksen aikomus perustaa valtakunnallinen työkykyohjelma on niin ikään kannatettava suunnitelma. Ikääntyneiden, pitkään työttömänä olleiden eläketuen jatkaminen on perusteltua.

Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi tarvitaan seuraavat asiat:

1 Tarvitaan asenteiden muutoksia ja työelämässä yhdenvertaisuuden arvostamista. EK:n Työ ei syrji –kampanja, johon yritykset laajasti ovat lähteneet mukaan on asenteita murtava ja hyvä asia.

Olisiko mahdollista, että mentäisiin askel pidemmälle, ja työmarkkinajärjestöt laatisivat yhteisen sopimuksen ja/tai suositukset syrjimättömyydestä työelämässä ja pelisäännöt osatyökykyisille ja vammaisille asemasta työmarkkinoilla. Työeläkeyhtiöt voisivat olla aktiivisesti tukemassa yrityksissä työkykyä ja työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä.

2 Uusi hankintalaki mahdollistaa hankintasopimuksia tehtäessä myös sosiaalisten kriteerien asettamisen mm. siten, että hankintasopimusehtoihin, esimerkiksi rakennus- ja korjaussopimuksiin, liitetään edellytyksiä ottaa töihin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä, vammaisia tai maahanmuuttajia. Hallituksen tulisikin suositella, että julkisen sektorin yli 30 mrd. hankintaratkaisuissa hankintasopimuksiin otettaisiin hankintalain tarjoamat mahdollisuudet liittää esim. rakennus- ja korjaussopimuksiin edellytyksiä ottaa töihin vaikeammin työllistyviä henkilöitä.

Hallituksen kehysriihilinjaus selvittää, voidaanko kunnille ja tuleville maakunnille asettaa lakiin velvoitteita lisätä julkisten hankintojen työllistämisvelvoitteen käyttöä ja vaikeasti työllistettävien palkkaamista valtiolle, kunnalle ja maakuntiin on kannatettava esitys.

3 Toteutetaan SDP ideoima työllistämisseteli, jonka saisi viimeistään n. 3kk työttömyyden jälkeen ja olisi tasoltaan n. 700e/kk kuuden kuukauden ajan. Seteli voi tukea myös osatyökykyisten ja vammaisten työllistymistä. Voitaisiin selvittää voisiko tuki olla tasoltaan korkeampi ja kesto pidempi osatyökykyisille ja vammaisille.

4 Rakennetaan osatyökykyisille reilulla pelisäännöillä osa-aikatyömarkkinoita, osa-aikaeläkkeen ja osa-aikatyön yhdistelmä voisi olla monelle hyvä tapa olla kiinni myös työelämässä.

5 Osatyökykyisillä ja vammaisilla tulee olla tuettu oikeus saada räätälöityä täydennyskoulutusta tai koulutusta uuteen ammattiin. Koulutustarjonnassa ei saa unohtaa näiden ihmisten erityistarpeita.

6 Hallituksen valmistelema kasvupalvelulakipaketti ei tue vaikeammin työllistettävien polkua työelämään. Esitys heikentää mm. kuntien mahdollisuuksia tukea vaikeammin työllistettävien pääsyä työmarkkinoille. Lakipaketin valmistelussa tulisi ottaa aikalisä ja kuunnella kuntien ja kolmannen sektorin toimijoita.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n eduskuntaryhmä teki henkilövalintoja ryhmän toimielimiin18.4.2019 14:05:55 EESTTiedote

SDP:n eduskuntaryhmä on valinnut puheenjohtajakseen Antti Lindtmanin ja varapuheenjohtajiksi Johanna Ojala-Niemelän ja Suna Kymäläisen. Valinnat olivat yksimielisiä. Ryhmän työvaliokuntaan valittiin Kim Berg, Maria Guzenina, Mika Kari, Ilmari Nurminen ja Katja Taimela. Uusi ryhmäjohto pitää infotilaisuuden tänään heti ryhmäkokouksen päätyttyä eduskunnan päärakennuksen auditoriossa (arviolta klo 15).

Lauri Ihalaisen puhe Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa17.4.2019 09:00:00 EESTTiedote

Arvoisat kokousedustajat ja ystävät Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki on pyrkimys kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa ja työelämää, missä kaikki pysyvät mukana. Ajassa on liikaa eriarvoisuutta ja talouskasvu ei ole koskenut kaikkia. Hyvinvointiyhteiskunnan yksi keskeisistä tavoitteista on luoda edellytykset sille, että työllisyysaste on mahdollisimman korkea naisille, miehille ja vaikeammin työmarkkinoille pääseville. Korkea työllisyysaste on yksi keino rahoittaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavat julkiset palvelut, koulutus ja sosiaaliset suojaverkot. Yhden prosentin työllisyysasteen nosto tuo noin miljardin tuloja Suomen julkiseen talouteen. Nostamalla työllisyysastetta tuetaan yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Työ ei ole vain keino tulla toimeen – se on enemmän Oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen on Työttömien Keskusjärjestön osuva viesti kaikille – erityisesti päättäjille. Työ ei ole ihmisarvon mitta, mutta se on enemmän kuin vain kein

SDP:n Ilmari Nurminen: Hoitajamitoitus on korjattava – kuluneen hallituskauden heikennyksiin on puututtava13.4.2019 09:21:00 EESTTiedote

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen muistuttaa, että tulevalla vaalikaudella vanhustenpalvelun epäkohtiin on puututtava nopeasti. - Tuntuu ettei mene päivääkään ilman ikäviä uutisia vanhustenhoivasta. On järkyttävää, ettei tähän ongelmaan olla kyetty puuttumaan aikaisemmin. Nyt on viimeinen hetki hoitaa asiat sellaiseen kuntoon, että hoiva- ja hoitohenkilökunta voi tehdä työnsä inhimillisissä olosuhteissa ja että jokainen vanhus saa heille kuuluvan hyvän ja yksilöllisen hoivan. - On selvä asia, että tarvitsemme lisää lääkäreitä ja hoitajia huolehtimaan ihmisten laadukkaasta hoidosta ja hoivasta. On todella tärkeää, että 0,7 minimihoitajamitoitus kirjataan lakiin. - Edellinen hallitus heikensi vanhusten hoivaa esimerkiksi vesittämällä nykyisen, ennestään riittämättömän hoitajamitoituksen ehtoja niin, että hoitovahvuuteen on voitu laskea mukaan myös ammattihenkilöstöön kuulumattomat. Tämäkin epäkohta pitää huomioida vanhuspalvelujen ongelmia korjatessa, Nurminen toteaa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitaja hoitaa juuri niin hyvin kuin hänen annetaan hoitaa13.4.2019 08:34:55 EESTTiedote

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että puhe riittävästä hoitohenkilökunnan määrästä on paras keino parantaa hoiva- ja hoitotyön laatua ja ammattilaisten työssä jaksamista - Parasta hoivaa antavat sellaiset hoitajat, joiden työolosuhteista huolehditaan asianmukaisella tavalla. Uupunut ja ylikuormitettu hoitaja ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi. Hoitajamitoituksen parantaminen ei yksin riitä, mutta se on silti toimenpiteenä välttämätön, painottaa Mäkisalo-Ropponen. Mäkisalo-Ropposen mukaan hoivatyön jatkuva kiire uuvuttaa hoitajia myös ammatti-identiteetin ja todellisuuden välisen ristiriidan kautta. - Hoitajat tietävät, miten työssä pitäisi toimia, mutta heille ei anneta mahdollisuuksia toimia oman ammattietiikkansa mukaisella tavalla. Tässä on yksi syy siihen, miksi kymmeniä tuhansia hoitoalan koulutettuja työntekijöitä on viime vuosina hakeutunut pois oman alan töistä. - Riittävä hoitajamitoitus ja työolosuhteiden inhimillistäminen parantaisivat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme