Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Ikääntyneiden kotikuntoutuspalveluiden kustannusvaikuttavuutta tutkitaan nyt myös Suomessa

Jaa

Arkikuntoutus - avain ikäihmisten kotona asumiseen

Suurten ikäluokkien ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden määrä kasvaa merkittävästi. Tämä aiheuttaa haasteita julkisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rahoitukselle. Ikäihmisten on pystyttävä asumaan kotona ja säilyttävä toimintakyvyltään itsenäisenä mahdollisimman pitkään, jotta hoivapalveluita riittää kaikille niitä tarvitseville. Pohjoismaisen arkikuntoutusmallin on todettu olevan kustannusvaikuttava ja lisäävän ikäihmisten laatupainotteisia elinvuosia. Nyt sitä tutkitaan myös Suomessa. Akava myönsi toimintaterapeutti, tutkija Satu Niskaselle tutkimusstipendin arkikuntouksen vaikuttavuutta käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

Kustannustehokas ratkaisu

Arkikuntoutus on pohjoismainen kotikuntoutusmalli. Se tarkoittaa ikääntyneiden omassa kodissa ja sen ympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta, jolla tuetaan omatoimisuutta moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Kuntoutuksen tavoitteet määritellään yhdessä ammattilaisten ja kuntoutujan kanssa.

Arkikuntoutuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista on tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa näyttöä. Sen on havaittu tukevan ikääntyneen omatoimisuutta arjessa ja olevan kustannusvaikuttavampi ratkaisu verrattuna tavanomaiseen kotihoitoon.

Suomessa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta. Niskasen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan kehittää taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla tukien samanaikaisesti ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä.

Suomessa kuntoutuksen asiantuntijoiden osaamisen tunnistaminen on puutteellista

Suomessa ikääntyneiden palveluista on keskusteltu pääasiallisesti hoito- ja hoivatyön resurssien riittävyyden kautta. Kuntoutuksen asiantuntijoiden osaaminen ikääntyneiden palveluissa tunnistetaan heikosti. Kestävän ratkaisun löytäminen edellyttää moniammatillista lähestymistapaa ja myös toimintaterapeuttien osaamisen hyödyntämistä linjassa muiden Pohjoismaiden käytäntöjen kanssa.

Arkikuntoutus: http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia/

https://www.akavalainen.fi/akavalainen/ajassa/artikkelit/arkikuntoutus_voi_auttaa_parjaamaan_paremmin_kotona

Akavan OP-tutkimusstipendi:
Johtaja Risto Kauppinen Akava
puh. 0400 529 029

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija, toimintaterapeutti
Satu Niskanen, puh. 050 338 0908
satu.niskanen@tuni.fi

Puheenjohtaja Kristina Holmberg                                 
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry,                        
puh. 040 759 5588                                          
kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Rautatieläisenkatu 6 (Akava-talo)
00520 Helsinki

040 8200274http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi