Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

Jaa

Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa on tarkistamistyön jälkeen yhteensä 67 pohjavesialuetta.

Karttakuva Mustikkamäen pohjavesialueesta Parikkalassa
Karttakuva Mustikkamäen pohjavesialueesta Parikkalassa

Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu 18.5.2022 Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on mahdollista tarkistaa myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa.


Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan pohjavesialueet loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Esitys luokitus- ja rajausmuutoksista oli nähtävillä 17.2.–25.3.2022. Lisäksi ELY-keskus pyysi muun muassa alueen kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta asiasta lausunnot. Kooste ELY-keskuksen saamista palautteista sekä niihin annetuista vastauksista on edelleen nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (www.ymparisto.fi).

Imatralla 5 pohjavesialuetta

Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Imatralla on yhteensä 5 pohjavesialuetta. Imatralla Vuoksenniskan pohjavesialue liitettiin Vesioronkankaan pohjavesialueeseen.  Lisäksi Korvenkannan pohjavesialueeseen liitettiin aiemmin luokituksesta poistettuna ollut osa-alue.

Ruokolahdella 28 pohjavesialuetta

Ruokolahdella on pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen yhteensä 28 pohjavesialuetta. Näistä yksi alue on uudelleen luokitukseen nostettu pohjavesialue. Yksi Ruokolahden pohjavesialue poistettiin luokituksesta tarkistamistyön seurauksena.

Rautjärvellä 10 pohjavesialuetta

Rautjärvellä on pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen yhteensä 10 pohjavesialuetta. Rautjärvellä tarkistamisen yhteydessä pohjavesialueluokitukseen palautettiin neljä aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta, joista kaksi aluetta yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi.

Parikkalassa 24 pohjavesialuetta

Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Parikkalassa on yhteensä 24 pohjavesialuetta. Parikkalassa pohjavesialueluokitukseen palautettiin tarkistamisen yhteydessä viisi aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta. Lisäksi Heralammen pohjavesialuetta laajennettiin kattamaan yksi aiemmin luokituksesta poistettu pohjavesialue. Yksi Parikkalan pistemäinen pohjavesialue poistettiin luokituksesta tarkistamistyön seurauksena.


Luokitusmuutosten lisäksi ELY-keskus tarkisti pohjavesialueiden rajaukset. Kahta pohjavesialuetta lukuun ottamatta rajausmuutoksia tehtiin kaikkiin Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan tarkistettuihin pohjavesialueisiin. Useimmiten rajausmuutosten syy oli pohjavesialueen muodostumisalueen rajauksen yhdenmukaistaminen vesialueen rantaviivaan. Paikoin rajauksia korjattiin myös tehtyjen tutkimusten perusteella sekä tarkistettiin esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartoitusten tai Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausaineiston avulla.

Pohjavesialueluokat kertovat alueen vedenhankintakäytöstä ja luontoarvoista

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan pohjavesialueet luokitellaan 1-, 2-, 1E-, 2E- ja E-luokkiin.

Pohjavesialueiksi rajataan luonnontieteellisin perustein alueet, joilla muodostuu merkittävästi pohjavettä. Tällaisia alueita ovat yleisimmin jääkauden vaikutuksesta syntyneet harjut ja reunamuodostumat. Pohjavesialuerajat osoittavat alueen, joilla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueen rajojen sisäpuolella on yleensä esitetty myös pohjaveden varsinainen muodostumisalue. Pohjavesialueiden lisäksi pohjavettä esiintyy kaikkialla muuallakin maaperässä, ja pohjavesialueet kuvaavatkin vain merkittävimpiä pohjavesiesiintymiä.

Pohjavesialueita voidaan hyödyntää vedenhankinnassa. Pohjavesialueluokituksessa pohjavesialueet luokitellaankin vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan 1- ja 2-luokkiin. 1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokan alue taas on 1-luokan mukaiseen vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitelmia merkittävästä vedenotosta. Suojelutarpeiden osalta 1- ja 2-luokan pohjavesialueet eivät eroa toisistaan.

Pohjavesialueiden pohjavedestä hyötyvät ihmisten lisäksi myös monet luontokohteet. Esimerkiksi lähteiköille ja lähdesoille pohjavesi on niiden olemassaolon edellytys. Uudessa pohjavesialueluokituksessa merkittäviä pohjavesivaikutteisia luontokohteita ylläpitävät pohjavesialueet saavat arvokkaista ekosysteemeistä kertovan E-merkinnän. E-luokan pohjavesialue voi olla samaan aikaan myös vedenhankintaan soveltuva alue, ja tällöin kyseessä on 1E- tai 2E-luokan pohjavesialue. Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueella löytyi tarkastettujen pohjavesialueiden vaikutuspiiristä yhteensä 18 merkittäväksi katsottua lähteikköä tai muuta pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä.

Lukumääräisesti eniten tällaisia merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia luontokohteita on Parikkalan Kolmikannan pohjavesialueen vaikutuspiirissä. Kaiken kaikkiaan Ruokolahdella neljä, Rautjärvellä yksi ja Parikkalassa kuusi pohjavesialuetta sai merkittävistä ekosysteemeistä kertovan luokkamerkinnän (1E, 2E tai E). Imatralta puolestaan ei havaittu pohjavesialueiden vaikutuspiiristä yhtään merkittävää pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä. Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit on esitelty kuntakohtaisissa tutkimusraporteissa, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Kaikki Kaakkois-Suomen pohjavesialueet tarkistettu

Pohjavesialueiden vesienhoitolain mukainen tarkistamistyö on nyt saatu valmiiksi kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Mikäli pohjavesialueilta saadaan tulevaisuudessa uutta hydrogeologista tai vedenhankintaan liittyvää tietoa, ELY-keskus tarkistaa tiedot ja muuttaa tarvittaessa pohjavesialueiden luokkia ja/tai rajauksia.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
Hydrogeologi Heidi Rautanen, puh. 0295 029 279, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:
Biologi Pyry Mäkelä, puh. 0295 029 121, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Karttakuva Mustikkamäen pohjavesialueesta Parikkalassa
Karttakuva Mustikkamäen pohjavesialueesta Parikkalassa
Lataa
Yleiskartta Imatran pohjavesialueista
Yleiskartta Imatran pohjavesialueista
Lataa
Yleiskartta Parikkalan pohjavesialueista
Yleiskartta Parikkalan pohjavesialueista
Lataa
Yleiskartta Rautjärven pohjavesialueista
Yleiskartta Rautjärven pohjavesialueista
Lataa
Yleiskartta Ruokolahden pohjavesialueista
Yleiskartta Ruokolahden pohjavesialueista
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hellejakson seurauksena sinilevähavainnot lisääntyneet Kaakkois-Suomessa30.6.2022 15:02:51 EEST | Tiedote

Sinilevähavainnot ja levämäärät Kaakkois-Suomen järvien vakiohavaintopaikoilla ovat edelleen pysyneet vähäisinä. Sen sijaan yleisöhavaintoja on juhannusviikonlopun aikana ja sen jälkeen tullut useita sekä Pohjois-Kymenlaakson että varsinkin Etelä-Karjalan alueen järviltä. Lappeenrannan Haapajärvellä on sinilevää runsaasti veteen sekoittuneena kuten viime viikollakin. Rannikolla levätilanne on toistaiseksi rauhallinen.

Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle maantiellä 375 (Sippolantie) Kirkkolammen Lietteen sillan kohdalla 29.6.2022 alkaen23.6.2022 13:29:40 EEST | Tiedote

Maantien 375 parantaminen alkoi Kirkkolammen Lietteen sillan (KaS-99) kohdalla Sippolassa Kouvolassa. Hankkeessa puretaan vanha kivisilta ja uusitaan vesistösilta teräsrummulla. Rumputyötä varten kohteessa joudutaan tekemään pontitus- ja paalutustöitä. Mt 375 (Sippolantie) katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä Kirkkolammen Lietteen sillan (KaS-99) kohdalta 29.6.2022 klo 8.00. Ajoneuvoliikenteen kiertotiet ohjataan kuvaliitteen mukaisesti yleistä maantieverkkoa pitkin. Reitti Hirvelä - Haapala – Kannusjärvi – Ruotila – Sippola on opastettu maastossa koko matkan. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan suoraan työmaan vierestä. Tie avataan liikenteelle viimeistään 23.9.2022. Tien aukaisusta ajoneuvoliikenteelle tiedotetaan erikseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme