HAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet

Dela

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

Medierna är välkomna att bekanta sig med biennalens huvudutställningar under pressdagen torsdag 8.6 med start klockan 10 först på Helsingfors konstmuseum HAM och senare på dagen på Skanslandet. Under pressdagen deltar Helsingforsbiennalens upphovspersoner och konstnärer. Du kommer väl ihåg att anmäla dig till pressdagen: Ackreditering och anmälan till pressdagen görs här. Vi ber er ange era intervjuönskemål i samband med ackrediteringen. Kom i tid. Medierepresentanterna tilldelas passerkort till Skanslandet när de anländer till pressdagen.


PRESSDAGENS PROGRAM

Kl. 10 Tillställningen inleds på HAM Helsingfors konstmuseum
•    Kl. 10.15–10.30: Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, HAM:s och Helsingforsbiennalens chef Arja Miller och Helsingforsbiennalens kurator Joasia Krysa har ordet. 
•    Kl. 10.45–11.30: Medierepresentanterna kan fritt bekanta sig med biennalutställningen på Helsingfors konstmuseum HAM. 


Pressdagen fortsätter på Skanslandet, Helsingfors
•    Kl. 11.30: Första busstransporten (framför HAM, Södra Järnvägsgatan) till färjan till Skanslandet (Lybeckskajen vid biennalpaviljongen, bredvid Gamla saluhallen) kl. 12.
•    Kl. 12.00: Andra busstransporten (framför HAM, Södra Järnvägsgatan) till färjan till Skanslandet (Lybeckskajen vid biennalpaviljongen, bredvid Gamla saluhallen) kl. 12.30 
•    På plats på Skanslandet finns representanter för Helsingforsbiennalen, evenemangets upphovspersoner och flera av biennalens konstnärer. 
•    På ön går det bra att röra sig fritt längs de utmärkta lederna. Vi ber er observera att hela biennalrutten är ungefär 3 kilometer lång och att leden inte är tillgänglig.
•    Medierepresentanterna kan fritt bekanta sig med Helsingforsbiennalens utställning på Skanslandet till kl. 18.00.

Journalisterna tar sig på egen hand tillbaka till Helsingfors Salutorg från Skanslandet.
•    Returtransporter till fastlandet avgår från kajen i Torpedviken och följer linjetrafikens tidtabeller. Se linjetrafikens tidtabeller här.
•    Resan tar ungefär 20 minuter.

Tilläggsuppgifter:

Helsingforsbiennalen 2023, 11.6–17.9.2023

Pressbilder för mediernas bruk Lösenord: HB21media

Kommunikationsplanerare Reetta Haarajoki, reetta.haarajoki(at)hamhelsinki.fi, 040 168 3669

Nyckelord

Helsingforsbiennalen

Helsingforsbiennalen är ett vart annat år återkommande internationellt evenemang för samtidskonst som ordnas andra gången på sommaren 2023. HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktion och kuratering av Biennalen. Helsingforsbiennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi 2021–2025.   

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2023 är Forststyrelsen, S-gruppen och Clear Channel, samarbetspartner är också Saastamoinen stiftelsen.

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.202325.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum