Institutet för hälsa och välfärd THL

Influensavaccinationer av riskgrupper har inletts – under coronatiden är det särskilt viktigt att vaccinera sig

Dela

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin.

”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL.

Riskgrupperna får vaccinet gratis

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. 

Avgiftsfri vaccination ges åt 

  • alla som fyllt 65
  • barn i åldern mellan 6 månader och 6 år
  • gravida kvinnor
  • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
  • män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen.

Dessutom erbjuds vaccinet åt personer som bor eller vistas längre tider i anstaltliknande förhållanden, såsom mottagningscentraler och fångvårdsanstalter.

Vaccinationerna inleds i november

En del kommuner har redan inlett influensavaccinationerna för riskgrupper, men största delen börjar vaccinera i början av november. De som har rätt till gratis vaccination kan få vaccinet på den egna hälsocentralen eller rådgivningen. Hälsocentralerna meddelar om vaccineringstiderna och -platserna i sina regioner.

”Stora massvaccinationer som tidigare år kan inte genomföras på grund av coronapandemin, men till exempel vaccinationstillfällen som baserar sig på tidsbokning är möjliga.  Kommunernas vaccinationsansvariga planerar vaccinationsarrangemangen så att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt och med beaktande av hygienåtgärderna”, säger Hanna Nohynek.

Personer som inte ingår i riskgrupperna eller närkretsen kan köpa vaccinet från apoteket på recept från läkare och låta den injiceras på hälsostationen. Vaccinet kan även fås från privata läkarstationer. En del arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare vaccinet via företagshälsovården. 

Influensasäsongen har ännu inte börjat

Influensasäsongen har ännu inte börjat i Finland. Sedan i juli har inte en enda laboratoriebekräftad influensasmitta anmälts till THL:s register över smittsamma sjukdomar. I år har influensaaktiviteten varit mindre både på norra och södra halvklotet än under tidigare år.

”Den pågående covid-19-pandemin och de åtgärder som förhindrar virusets spridning, så som hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och användning av masker, har sannolikt också påverkat antalet influensasmittor. Det är dock omöjligt att förutspå hur kraftig den kommande influensaepidemin är, så det lönar sig att ta vaccinet nu när läget ännu är lugnt”, säger Niina Ikonen, specialist vid THL.

THL följer upp hur influensasäsongen framskrider och uppdaterar den aktuella influensaöversikten under hela säsongen.

Ytterligare information

Vad är influensa?
THL

Vaccin mot influensa
THL

Uppdaterad influensaöversikt (på finska)
THL

Hanna Nohynek
överläkare (vaccinering och vacciner)
THL
tfn 029 524 8246
hanna.nohynek(at)thl.fi

Niina Ikonen
specialist, (uppföljning av influensa)
THL 
tfn 029 524 8413
niina.ikonen(at)thl.fi

Mia Kontio
specialist (vaccindistribution och arrangemang)
THL
tfn 029 524 8365
mia.kontio(at)thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret. "Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass. Det är dock möjligt att få vaccinet även i

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum