Institutet för hälsa och välfärd THL

Influensavaccinationer av riskgrupper har inletts – under coronatiden är det särskilt viktigt att vaccinera sig

Dela

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin.

”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL.

Riskgrupperna får vaccinet gratis

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. 

Avgiftsfri vaccination ges åt 

  • alla som fyllt 65
  • barn i åldern mellan 6 månader och 6 år
  • gravida kvinnor
  • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
  • män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen.

Dessutom erbjuds vaccinet åt personer som bor eller vistas längre tider i anstaltliknande förhållanden, såsom mottagningscentraler och fångvårdsanstalter.

Vaccinationerna inleds i november

En del kommuner har redan inlett influensavaccinationerna för riskgrupper, men största delen börjar vaccinera i början av november. De som har rätt till gratis vaccination kan få vaccinet på den egna hälsocentralen eller rådgivningen. Hälsocentralerna meddelar om vaccineringstiderna och -platserna i sina regioner.

”Stora massvaccinationer som tidigare år kan inte genomföras på grund av coronapandemin, men till exempel vaccinationstillfällen som baserar sig på tidsbokning är möjliga.  Kommunernas vaccinationsansvariga planerar vaccinationsarrangemangen så att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt och med beaktande av hygienåtgärderna”, säger Hanna Nohynek.

Personer som inte ingår i riskgrupperna eller närkretsen kan köpa vaccinet från apoteket på recept från läkare och låta den injiceras på hälsostationen. Vaccinet kan även fås från privata läkarstationer. En del arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare vaccinet via företagshälsovården. 

Influensasäsongen har ännu inte börjat

Influensasäsongen har ännu inte börjat i Finland. Sedan i juli har inte en enda laboratoriebekräftad influensasmitta anmälts till THL:s register över smittsamma sjukdomar. I år har influensaaktiviteten varit mindre både på norra och södra halvklotet än under tidigare år.

”Den pågående covid-19-pandemin och de åtgärder som förhindrar virusets spridning, så som hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och användning av masker, har sannolikt också påverkat antalet influensasmittor. Det är dock omöjligt att förutspå hur kraftig den kommande influensaepidemin är, så det lönar sig att ta vaccinet nu när läget ännu är lugnt”, säger Niina Ikonen, specialist vid THL.

THL följer upp hur influensasäsongen framskrider och uppdaterar den aktuella influensaöversikten under hela säsongen.

Ytterligare information

Vad är influensa?
THL

Vaccin mot influensa
THL

Uppdaterad influensaöversikt (på finska)
THL

Hanna Nohynek
överläkare (vaccinering och vacciner)
THL
tfn 029 524 8246
hanna.nohynek(at)thl.fi

Niina Ikonen
specialist, (uppföljning av influensa)
THL 
tfn 029 524 8413
niina.ikonen(at)thl.fi

Mia Kontio
specialist (vaccindistribution och arrangemang)
THL
tfn 029 524 8365
mia.kontio(at)thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom

Avloppsvattenundersökning: Användningen av narkotika var rekordhög i mars i nästan hela landet, sjönk i slutet av våren och ökade igen på sommaren21.10.2020 02:00:00 EESTTiedote

Avloppsvattenundersökningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att användningen av narkotika har varierat tidsmässigt och regionalt det här året. Den totala användningen av narkotika på befolkningsnivå torde fortsätta att öka också i år, i enlighet med den långsiktiga utvecklingen. Amfetamin används mer än någonsin i Finland.

Under höstlovet ska särskild uppmärksamhet fästas vid hygien, säkerhetsavstånd och användning av masker6.10.2020 12:20:00 EESTTiedote

Under skolelevernas höstlovsveckor 42 och 43 reser många finländare i hemlandet. Man måste se till säkerhetsavstånden när man rör sig på platser där många människor samlas. I kollektivtrafik och inomhus, där avståndet inte kan hållas, rekommenderas mask. Genom att sköta sin hygien bidrar man till att den egna och andras resor i hemlandet blir lyckade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum