Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Inom Helsingfors småbarnspedagogik behövs fler arbetstagare

Dela

Tillgången på personal inom småbarnspedagogiken har varit en utmaning en längre tid både inom den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Enligt Nylands arbets- och näringsbyrås yrkesbarometer (3/2019) toppar lärare inom småbarnspedagogik listan över de yrken inom vilka det råder brist på sökande. I hela landet ligger lärare inom småbarnspedagogik på plats fem i yrkesbarometern.

I Helsingfors har en lång rad åtgärder vidtagits inom fostrans- och utbildningssektorn i syfte att förbättra tillgången på personal, bl.a. har rekryteringen effektiverats ytterligare, utbildningsfrämjande åtgärder vidtagits, vikarieverksamheten förnyats. Trots det har det varit svårt att få personal.

”Enligt en bedömning i nuläget ser det ut som att personalsituationen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är ställvis kritisk. Vi har svårigheter att få tillräckligt med personal. Med anledning av situationen i ett svenskspråkigt daghem utreder vi som bäst i samråd med regionförvaltningsverket om också finskspråkig personal kunde anställas tillfälligt i daghemmet på grund av personalbristen. På så sätt är det möjligt att hålla verksamheten i gång och undvika att daghemmet måste stängas på grund av personalbristen”, berättar sektorchef Liisa Pohjolainen på fostrans- och utbildningssektorn.

Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ligger behovet av ytterligare personal på 70 arbetstagare. Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken utgör tillgången på personal också en utmaning men där har det varit lättare att få personal.

Småbarnspedagogik är en subjektiv rättighet som grundar sig på lagen om småbarnspedagogik, dvs. en kommun är alltid skyldig att ordna småbarnspedagogik för ett barn. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska Helsingfors stad ordna småbarnspedagogik både på finska och svenska.

”Situationen är ytterst beklaglig. Vi fortsätter våra ansträngningar för att få personal från bland annat svenskspråkiga områden. Vi hoppas också att beslutsfattarna kommer med lösningar som förbättrar situationen inte endast i Helsingfors utan också annanstans i landet. Antalet studieplatser inom utbildningen borde ökas inom båda språkgrupperna och särskilt borde man fästa uppmärksamhet vid behoven inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Överlag borde man på olika sätt göra branschen mer attraktiv”, konstaterar Liisa Pohjolainen.

Mer information:

Fostrans- och utbildningssektorn
Sektorchef Liisa Pohjolainen, liisa.pohjolainen@hel.fi, tfn 09 310 86200

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken
Direktör för småbarnspedagogik Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, tfn 09 310 43368

Den svenska servicehelheten
Chef för den svenska servicehelheten Niclas Grönholm, niclas.gronholm@hel.fi, tfn 09 310 86225

Nyckelord

Kontakter

Mervi Kopomaa-Weymarn
Kommunikationsspecialist
Fostrans- och utbildningssektorn
tfn 09 310 43360
mervi.kopomaa-weymarn@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Stadin ammatti- ja aikuisopisto mukana Young Entrepreneurs Skills -tapahtumassa9.10.2019 17:03:32 EESTTiedote

Stadin ammatti- ja aikuisopisto toteuttaa verkostoyhteistyössä Young Entrepreneurs Skills -tapahtuman 15.–17.10.2019 Helsingin kaupungintalolla. Tapahtumassa nostetaan esiin yrittäjyys opiskelijoiden ja yrittäjyyskasvatuksen verkoston kautta. Tapahtuma on osa Euroopan ammattitaitoviikkoa. Syyslomalaisille tapahtuma tarjoaa upean kattauksen kiinnostavia yrittäjätarinoita, asiantuntijapuheenvuoroja, tietoiskuja ja työpajoja – tervetuloa oppimaan, keskustelemaan ja inspiroitumaan!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum