Espoon seurakuntayhtymä

Insamlingen Gemensamt Ansvar lyfter fram våld bland unga

Dela
Insamlingen Gemensamt Ansvar samlar i år in medel för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via Stationens Barn rf och de evangelisk-lutherska församlingarna. Av intäkterna går 60 procent till att hjälpa människor i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp. Insamlingen startar söndag 5.2.2023.
Gemensamt Ansvar-insamlingen lyfter i år fram temat våld bland unga. Foto: Stationens Barn rf.
Gemensamt Ansvar-insamlingen lyfter i år fram temat våld bland unga. Foto: Stationens Barn rf.

De ungas liv fördystras allt mer av våld och konflikter. År 2021 upplevde 39 000 barn och unga varje vecka våld i skolan. Åren 2015–2021 har det skett en avsevärd ökning i antalet våldsbrott bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Siffrorna kommer från skolhälsoundersökningen samt ur polisens statistik.

– I ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp, vädjar Gemensamt Ansvar-biskopen Jukka Keskitalo.

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter går 20 procent till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. De insamlade medlen används för att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning genom verksamheten K-0 (”Kiusaaminen nolla”), som syftar till nolltolerans mot mobbning, samt genom gatumedling, där medlarna är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och de professionella utbildas till medlare och experter på att förebygga våld.

Teamchef Heikki Turkka från Stationens Barn rf betonar de vuxnas ansvar.

– Våld ska inte accepteras, men man måste försöka förstå de bakomliggande orsakerna. Vuxna som samarbetar över gränserna är i en nyckelposition då det gäller att lösa konflikter och arbeta mot mobbning. Genom att bemöta de unga med respekt kan man komma till roten av problemet – förstå orsakerna till handlingen och påverka dem. Med stöd från de vuxna har de unga möjlighet att lära sig agera på ett bättre sätt i fortsättningen, säger Heikki Turkka.

Hjälp till unga i det egna området - Esbo

Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går 20 procent till arbetet för att stödja lokala ungdomar samt övrigt hjälparbete i det egna området.

Inom Esbo kyrkliga samfällighet kommer mottagarna och målen för hjälp i Esbo att preciseras under årets gång. 

Utbildning och stöd för människor i katastrofområden 

Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond, som används för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden. Orsakerna till att hjälpen behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga olyckor.

I årets insamling presenteras i synnerhet det hjälparbete som KUH bedriver i Kenya, där de för boskapsskötsel så livsviktiga betesmarkerna håller på att försvinna till följd av torka som förvärrats av klimatkrisen. Den desperata kampen om betesmarker leder till konflikter och våld.

– Katastrofernas verkningar berör även barn och unga, då det försämrade säkerhetsläget och förlusten av egendom får familjerna att ta sina barn ur skolan. Vissa fortsätter sin skolgång i någon annan region, men barnen i de fattigaste familjerna återvänder kanske inte till skolan, säger Tomi Järvinen, verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp.

Katastroffonden hjälper med medel från Gemensamt Ansvar barn och unga i fem regioner i Kenya att återvända till skolan: målet är att få 41 500 barn och unga i utsatt ställning tillbaka till skolan genom att erbjuda till exempel stödundervisning och psykosocialt stöd. Nödhjälpen används också för att stödja anskaffningen av skolmaterial, skolmat samt ordnandet av sanitetsutrymmen som särskilt beaktar flickornas behov.

Sätten att donera är flera

De samlade uppgifterna på MobilePay-nummer, bankgiro och direkt inbetalning på nätet för respektive församling i Esbo kyrkliga samfällighet hittas på:

https://www.espoonseurakunnat.fi/osallistu/yhteisvastuu/lahjoitustavat

eller

Esbo svenska församlings donationsuppgifter:

https://www.esboforsamlingar.fi/delta-och-paverka/gemensamt-ansvar-2023

**************

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2022/9229.

**************

Kontakter

Bilder

Gemensamt Ansvar-insamlingen lyfter i år fram temat våld bland unga. Foto: Stationens Barn rf.
Gemensamt Ansvar-insamlingen lyfter i år fram temat våld bland unga. Foto: Stationens Barn rf.
Ladda ned bild
Torka i Kipkori i Kenya hotar betesmarkerna; som följd fattigdom och familjer som tar sina barn ur skolan. Foto: Antti Yrjönen, Kyrkans Utlandshjälp
Torka i Kipkori i Kenya hotar betesmarkerna; som följd fattigdom och familjer som tar sina barn ur skolan. Foto: Antti Yrjönen, Kyrkans Utlandshjälp
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon seurakuntayhtymä
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

09 80501https://www.espoonseurakunnat.fi
Esbo svenska församling, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta och Tapiolan seurakunta bildar Esbo kyrkliga samfällighet med knappt 160 000 medlemmar och ca 500 anställda.

Följ Espoon seurakuntayhtymä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon seurakuntayhtymä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum