Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Inspect-projektets arbete med att bekämpa främmande arter har startat väl (landskapen i Österbotten)

Dela

Projektet INSPECT har fått en god start under den första säsongen. Arbetet med att bekämpa vresros och jättebalsamin fortsätter ännu nästa sommar.

Våra mål är dels att avlägsna så många bestånd av vresros och jättebalsamin som möjligt i målområdena, dels att testa metoder inom bekämpning och kommunikation. I Finland har bekämpningsarbetet gjorts på Valsörarna, i Vasa och längs Kyro älv medan man i Sverige har arbetat i Umeå kommun och på Holmöarna och Snöan.

Vi undersöker vilken metod som lämpar sig bäst beroende på beståndets storlek, läget, marken och den kringliggande naturen. Vi har påbörjat bekämpning av drygt 100 bestånd av vresros och testar här metoderna grävning, varianter av utmattning, täckning med olika material och kemisk bekämpning. För jättebalsaminens del är motsvarande siffra över 150 genom metoderna uppryckning, klippning på olika höjder, kemisk bekämpning, värmebehandling och blomplockning.

Att bekämpa invasiva växter tar långt tid och resultaten av tester ser vi tidigast nästa år, men redan denna säsong har vi påmints om hur viktig bekämpningen är även där det inte ännu finns så stora bestånd, för situationen förändras snabbt.

Vi kan heller inte utrota de invasiva växterna på egen hand på bara ett par år, utan vi behöver hjälp av allmänheten. Aktivering av våra invånare är en viktig del av projektet och i kampen mot invasiva främmande arter. Det kan ske genom talkon, frivilligarbete och genom att upplysa om vikten av att avlägsna de invasiva arterna från vår natur.

Ett viktigt mål är att ta fram handlingsplaner för bekämpning av vresros och jättebalsamin. De ska underlätta och vägleda såväl privatpersoner som organisationer i bekämpningsarbetet. Användaren ska lätt kunna välja de bästa metoderna ända från planering till genomförande och uppföljning.

Hjälp till i kampen för hållbar nordisk mångfald i vår natur. Följ oss på vår hemsida www.ntm-centralen.fi/INSPECT, vår facebooksida: INSPECT – Invasive species eradication and control eller på instagram: inspect_invasivespecies.

INSPECT – Invasive species eradication and control är ett interregionellt projekt mellan Finland och Sverige som arbetar med att bekämpa de invasiva främmande arterna jättebalsamin och vresros. Finländska partner är NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa och på den svenska sidan deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun.

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Claes Björkholm, tfn 050 3962762, claes.bjorkholm(at)ntm-centralen.fi

Bilder

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kannuksessa alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista23.11.2020 08:45:34 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kannus.

Yritysten palvelutarpeet esiin (Etelä-Pohjanmaa)20.11.2020 16:00:19 EETTiedote

Kuntien ja valtionhallinnon yritysasiantuntijat tekevät yhteistyötä yritysten tilanteen selvittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja tarve luoda yhteistä tilannekuvaa nopeasti muuttuvassa kentässä käynnistivät yhteisen selvitystyön. Voimansa yhdistävät Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskuksessa toimivat ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijat ja alueen kuntien elinkeinotoimijat.

I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta (Landskapen i Österbotten)20.11.2020 11:58:53 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten och Översvämningscentret informerar om översvämningssituationen 20.11.2020. Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödestoppen i flera åar för tredje gången under den här hösten.

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistyö etenee20.11.2020 08:05:00 EETTiedote

Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuusongelmia on kartoitettu Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä varten. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuuden taso Seinäjoella nähdään positiivisena mutta haasteitakin tiedostetaan. Syksyn aikana on käyty läpi muun muassa kyselyiden ja onnettomuusanalyysien perusteella löydetyt pahimmat vaaranpaikat, joihin ehdotetaan monipuolisia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum