Suomen Pankki

Interimsprognos för den finländska ekonomin: tillväxten tar fart när pandemin ger med sig

Dela

Den finländska ekonomins återhämtning från coronakrisen har stimulerats av den bättre än väntade utvecklingen under andra halvåret 2020. Tillväxttakten i ekonomin beräknas i år vara snabbare än vad som förutspåddes i prognosen i december 2020, trots att pandemiläget har försämrats under första halvåret. Under 2021 växer Finlands ekonomi med 2,6 %.

Prognosen bygger på antagandet att samhället kan öppnas och den ekonomiska tillväxten kommer i gång i takt med att vaccinationstäckningen ökar. Återhämtningen i ekonomin fortsätter 2022 och tillväxten stiger då till 2,7 %. Under 2023 saktar tillväxttakten in till 1,2 %, då tillväxten hämmas av minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och svag produktivitetstillväxt.

Det globala pandemiläget visade redan under de första veckorna 2021 tecken på lättnad trots bakslag på vissa områden. En successiv avveckling av restriktionerna, om ock långsammare än väntat, samt framstegen med vaccineringarna och det kraftiga ekonomisk-politiska stödet har fått förväntningarna om en snabbare återhämtning att stiga. Av den anledningen har tillväxtprognosen för exportmarknaden reviderats uppåt.

Den privata konsumtionen utgör motorn i tillväxten 2021. Det försämrade epidemiläget dämpar ännu konsumtionsmöjligheterna i början av året, trots övergången till tryggare och nya handlingssätt under pandemin. Den ökade vaccinationstäckningen skapar tilltro till ett slut på pandemin och den privata konsumtionsökningen stiger under året. Konsumtionsökningen är fortsatt kraftig under 2022.

Sysselsättningsgraden sjönk med en knapp procentenhet, dvs. till 71,6 % under 2020, men stiger under 2022 tillbaka till den nivå som rådde före pandemin. Under coronakrisen har arbetsplatser gått förlorade framför allt i servicebranschen. Trots osäkerheten om vilka konsekvenserna av den tredje pandemivågen kommer att bli för företagsverksamheten och sysselsättningen, kan sysselsättningsökningen inom servicebranschen väntas fortsätta efter krisen. I slutet av prognosperioden bromsas sysselsättningsökningen upp av både den fortsatt svaga ekonomiska tillväxten och den fortgående minskningen av befolkningen i arbetsför ålder.

Konsumentprisökningen saktade in 2020 till följd av det branta prisfallet på energi och framför allt råolja. Inflationen mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet stiger till 1,3 % under 2021 på grund av stigande energipriser och andra tillfälliga faktorer. Ökningen i tjänstepriserna bidrar till inflationen under 2022–2023.

Finlands Bank ger ut en interimsprognos för den finländska ekonomin två gånger om året, på våren och hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. Mer omfattande prognoser för Finlands ekonomi utkommer i juni och december.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Final i tävlingen Generation €uro 14.4. – följ i direktsändning!9.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

Den nationella finalen i tävlingen i penningpolitik för elever på andra stadiet, Generation €uro, ordnas onsdagen den 14 april kl. 10.00–13.00. Allmänheten kan följa med den tvåspråkiga finalen i en direkt webbsändning. I finalen möts lag från Etelä-Tapiolan lukio i Esbo, Kuopion klassillinen lukio och Ålands lyceum i Mariehamn. Finalen inleds med ett öppningsanförande av chefdirektör Olli Rehn, varefter de deltagande lagen presenterar och motiverar sitt beslut till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder. Prestationerna bedöms av en jury bestående av experter från Finlands Bank under ledning av forskningschefen Esa Jokivuolle. Generation €uro är euroområdets gemensamma tävling i penningpolitik. Vinnarlagen i tävlingarna som ordnas av de nationella centralbankerna i Eurosystemet får i pris ett virtuellt besök i Frankfurt på Europeiska centralbanken, där de i maj träffar ledningen för ECB. Målsättningen med den årliga Generation €uro -tävlingen är att öka f

Generation €uro -kilpailu huipentuu finaaliin 14.4. - seuraa suoraa verkkolähetystä9.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

Toisen asteen opiskelijoiden Generation €uro -rahapolitiikkakilpailun kansallinen finaali pidetään keskiviikkona 14.4. klo 10.00–13.00. Finaalia voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Finaalissa kilpailevat joukkueet Etelä-Tapiolan lukiosta, Kuopion klassillisesta lukiosta sekä Ålands lyceumista. Finaali alkaa pääjohtaja Olli Rehnin tervehdyksellä, jonka jälkeen opiskelijat esittelevät ja perustelevat ehdotuksensa EKP:n neuvoston korkopäätökseksi sekä mahdollisiksi muiksi rahapoliittisiksi toimiksi. Kilpailusuoritukset arvioi Suomen Pankin asiantuntijoista koostuva raati, jonka puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle. Generation €uro on euroalueen yhteinen rahapolitiikkakilpailu. Kansallisten keskuspankkien järjestämien kilpailujen voittajat pääsevät tapaamaan Euroopan keskuspankin johtoa virtuaaliseen tapahtumaan toukokuussa. Vuosittain järjestettävällä Generation €uro -kilpailulla halutaan lisätä ymmärrystä rahapolitiikasta ja sen vaikutuksista talouteen ja syventää o

Bank of Finland Governor to attend IMF virtual Spring Meetings7.4.2021 09:00:00 EEST | Press release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate in the Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, to be held in virtual format during week 14. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week of the Spring Meetings, the International Monetary and Financial Committee as well as the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. Governor Rehn will participate in a webinar ‘The economic consequences of the Pandemic: Global Macroeconomics in a New Era’, to be held in connection with the Spring Meetings. The theme of the panel discussion included in the seminar is ‘The pandemic and a new era in central banking’. In addition to Governor Rehn, participants include Robert S. Kaplan, President of the Federal Reserve Bank of Dallas. The event will take place on W

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s virtuella årsmöten7.4.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma vårmöten som hålls virtuellt under vecka 14. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank. Chefdirektör Rehn bidrar till webbseminariet ”The Economic Consequences of the Pandemic: Global Macroeconomics in a New Era” som ordnas i samband med IMF:s vårmöte. Temat för paneldiskussionen som ingår i seminariet är “The pandemic and a new era in central banking”. I panelen deltar utöver chefdirektör Rehn också chefen för Federal Reserve Bank of Dallas Robert S. Kaplan. Tillställningen äger rum onsdagen den 7 april kl. 18–19.05 finsk tid. Företrädare för massmedier kan anmäl

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n virtuaalisiin kevätkokouksiin7.4.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 14 järjestettäviin kevätkokoustapahtumiin, jotka järjestetään virtuaalisina. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Kevätkokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston virtuaalisesti järjestettäviin kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Pääjohtaja Rehn esiintyy IMF:n kevätkokouksen ohessa pidettävässä verkkoseminaarissa ”The Economic Consequences of the Pandemic: Global Macroeconomics in a New Era”. Seminaariin sisältyvän paneelikeskustelun teemana on “The pandemic and a new era in central banking” ja siihen osallistuu pääjohtaja Rehnin lisäksi Federal Reserve Bank of Dallas’in pääjohtaja Robert S. Kaplan. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 7.4. klo 18–19.0

Inlåningen från hushåll har ökat snabbt31.3.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Inlåningen från hushåll utgjorde totalt 104,7 miljarder euro vid utgången av februari 2021. Merparten (94,5 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton. De finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökade i februari med 670 miljoner euro. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 3,5 miljarder euro och övrig inlåning till 6,7 miljarder euro. Inlåningen från hushållen har ökat redan en längre tid, även om tillväxten mattades av något i februari. Inlåningen ökade med 9,1 % på årsbasis i februari 2021. Den ökade inlåningen har redan länge huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Tillgångarna på dessa konton ökade med 11,4 % på årsbasis i februari 2021. Ökningen i övrig inlåning var 3,4 % i februari 2021. Den tidsbundna inlåningen minskade med –23,1 % på årsbasis i februari 2021. På hushållens transaktionskonton betalades i februari 2021 en ränta på i genomsnitt 0,03 %. Genom

Household deposits growing at brisk pace31.3.2021 10:00:00 EEST | Press release

At the end of February 2021, the stock of household deposits totalled EUR 104.7 bn. The majority (EUR 94.5 bn) of the funds in household deposit accounts were in transaction accounts, the stock of which grew by EUR 670 million in February. Deposits with agreed maturity amounted to EUR 3.5 bn, while other deposits placed by households totalled EUR 6.7 bn. Household deposits have long been growing at an accelerating rate, although the pace slowed slightly in February, with the annual growth rate standing at 9.1%. Deposit growth has long been mainly attributable to increasing deposits in transaction accounts. In February, the annual growth rate of these deposits was 11.4% and that of other deposits was 3.4%. The stock of deposits with agreed maturity contracted in February at an annual rate of -23.1%. The interest paid on households’ transaction accounts averaged 0.03% in February 2021. The average interest rate on the stock of deposits with agreed maturity has risen since September 2020,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum