Hiv-säätiö

Internationella aidsdagen – Inget om oss utan oss!

Dela

Internationella aidsdagen firas söndagen den 1.12. Det här årets internationella tema betonar gemenskapers och lokalsamhällens betydelse i hiv-arbetet. Internationella aidsdagens kommitté ordnar lördagen den 30.11. ett seminarium öppet för alla, där aktuella ärenden om hiv behandlas, bl.a. de första resultaten av kvalitetsregistret för hiv och vi får höra tal av en person som lever med hiv.

I Finland fungerar hiv-vården bra och de som vet om sin hiv-infektion söker sig till vård.

“Det finns effektiv medicinering som gör att hiv kan betraktas som en kronisk sjukdom. En mycket grundläggande, viktig aspekt är att en person med välbehandlad hiv inte kan överföra hiv-smitta till andra, vilket betyder att hen kan fokusera på sitt eget välmående,” säger Hiv Finlands verksamhetsledare Sini Pasanen.

Gemenskaper och lokalsamhällen har stor betydelse för hiv-arbetet. Genom att även i fortsättningen fokusera och utgå ifrån de berörda gemenskaperna tryggar man respekt för de mänskliga rättigheterna, sakligt bemötande och att ingen lämnas ensam. ”Vi måste se till att de berörda gemenskaperna är delaktiga i organisationernas hiv-arbete” säger Jaana Kauppinen, verksamhetsledare för Pro-tukipiste. 

”Inget om oss utan oss -principen borde vara norm för alla organisationer, som utför test-, stöd- och rådgivningsarbete på gräsrotsnivå tillsammans med de så kallade nyckelgrupperna, d.v.s de viktigaste befolkningsgrupperna med tanke på hiv-arbetet” säger Kauppinen vidare.

I Finland bor för närvarande uppskattningsvis 500 personer, som inte är medvetna om att de bär på hiv. Organisationerna har en viktig roll när det gäller att nå dem. Mervärdet i organisationernas hiv-arbete ligger i att de når och möjliggör tillgång till service även för dem som lever i särskilt utsatta situationer.

”Alla våra testningtjänster med låg tröskel riktar sig till personer, som är speciellt utsatta för hiv och för vilka det är särskilt svårt eller till och med omöjligt att söka sig till offentliga tjänster,” säger Jukka Keronen, VD för Hivpoint.

Internationella aidsdagens seminarium 30.11.2019 kl 14-16 

Hivpoint, Hiv Finland rf och Pro-tukipiste ordnar ett seminarium öppet för alla, dagen innan Internationella aidsdagen 30.11.2019 kl 14-16 i Centrumbiblioteket Ode, Maija-salen.  

För journalister reserveras tid för intervjuer med talarna. Välkomna!

Program:

- Välkommen, verksamhetsledare Sini Pasanen, Positiiviset ry, Hiv Finland
- De första resultaten av hiv-kvalitetsregistret: Hiv och nuläget i hiv-vården, sakkunnigläkare Sanna Isosomppi, THL
- Hiv i ljuset av statistik, specialforskare Kirsi Liitsola, THL
- Samfundens kraft, verksamhetsledare Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry (Pro Centre Finland)
- Prep och prevention av hiv , infektionsläkare, avdelningsöverläkare Jussi Sutinen, HUS
- Hivtest, hälsovårdare Sanna Salo, Hivpoint
- Tal av person som lever med hiv, Tapani Valkonen, Positiiviset ry, Hiv Finland rf

Nyckelord

Kontakter

Verkställande direktör Jukka Keronen, HIV-stiftelsen/Hivpoint, tel. 040 564 8814.
Verksamhetsledare Sini Pasanen, Hiv Finland rf tel. 044 554 4556.
Servicechef Minna Huovinen, Pro-tukipiste (Pro Centre Finland) tel. 040 709 0500.

Bilder

Länkar

Om

Hiv-säätiö
Hiv-säätiö
Hermannin rantatie 2 B
00580 Helsinki

0207465705http://www.hivpoint.fi

Internationella aidsdagen firas för att öka på medvetenheten kring hiv och aids. Kampanjer förs för att förebygga hiv-infektioner samt för hiv-positivas rättigheter. Temadagen har arrangerats sedan 1988 runt om i världen. I årets kommitté för världsaidsdagen i Finland ingår Hivpoint, Hiv Finland, Finlands Röda Kors och Pro-tukipiste.

Följ Hiv-säätiö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hiv-säätiö

Hiv-testausta tulisi tehostaa Suomessa – tartunnat todetaan liian myöhään22.11.2021 06:00:00 EET | Tiedote

Euroopassa arviolta joka kolmas ja Suomessa n. 18 % hiv-tartunnan saaneista ei tiedä omasta tartunnastaan, koska heitä ei ole testattu. Suomessa vuosina 2010–2019 todetuista hiv-tartunnoista yli puolet diagnosoitiin myöhään, eli vasta siinä vaiheessa, kun lääkehoito olisi jo pitänyt aloittaa. Jotta kaikki pääsevät ajoissa hiv-testiin ja saavat tarvitsemaansa hoitoa, tulee testausta tehostaa. 22.–29.11. vietetään eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa, joka rohkaisee järjestöjä, julkisen terveydenhuollon yksiköitä ja viranomaisia kaikkialla Euroopassa tehostamaan hivin ja hepatiitin testausta ja lisäämään tietoisuutta varhaisemman testauksen merkityksestä.

Hiv-säätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty kansanedustaja Inka Hopsu25.1.2021 15:45:22 EET | Tiedote

Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn sekä hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta toimiva Hiv-säätiö valitsi vuosikokouksessaan 21.1.2021 uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2021–2022 vihreiden kansanedustaja Inka Hopsun. Hopsu toimii eduskunnassa ulkoasiain- ja valtiovarainvaliokunnan sekä ETYJ:n Suomen valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä. Espoon kaupunginvaltuustossa hän toimii varapuheenjohtajana.

Suomalaisten Venäjälle matkailevien miesten tartunnat askarruttavat – Uutta tutkimustietoa tulossa20.5.2020 06:42:00 EEST | Tiedote

Noin puolet suomalaisten uusista hiv-, kuppa- ja tippuritartunnoista saadaan matkailun tai ulkomailla oleskelun aikana harrastamalla suojaamatonta seksiä. Näistä tartunnoista puolet todetaan yli 50-vuotiailla heteromiehillä. Jotta hiviä ja muita seksitauteja voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä tehokkaasti myös matkailijoiden parissa, Hivpoint ja Lapin Yliopisto aloittavat tutkimuksen venäjänmatkailijoiden seksikäyttäytymisestä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum