Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Isarna i rörelse exceptionellt tidigt i de österbottniska åarna

Dela

Det milda vädret och den rikliga nederbörden har satt isarna i rörelse i de österbottniska åarna exceptionellt tidigt denna vinter. Särskilt i de små åarna söder om Kyro älv har isläget förändrats snabbt. Också i de större vattendragen, Kyro älv och Lappo å, har isarna på många ställen lossnat vid stränderna och flera forsar är isfria.

I övre loppet av Lappfjärds å i Storå anhopades isflak under måndagen 16.1.2023.
I övre loppet av Lappfjärds å i Storå anhopades isflak under måndagen 16.1.2023.

Enligt prognoserna väntas vädret de närmaste dagarna bli kyligare och nederbördsmängden minska. Då torde också läget ändras i vattendragen genom att vattenståndet och vattenföringen minskar och risken för isproppar blir mindre. NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp isproppsläget med hjälp av viltkameror som har installerats på platser där det tidigare har uppstått isproppar i Lappfjärds å, Kyro älv och Lappo å.

Det har kommit in meddelande om isproppar i Lappfjärds å både i Kristinestad och i Storå. Isproppen som under veckoslutet uppstod i Perus i Kristinestad och gjorde att bebyggelsen hotades av flödesvatten har kunnat lösas upp i den mån att vattnet åtminstone tills vidare kan passera området som dämdes upp.   I Storå i området nedanför Kannisto anhopades under måndagen isar på ett tämligen långt avsnitt och om isarna packas samman kan det leda till en ispropp som kan hota fritidsbosättningen i området.  I nuläget är det dock inte aktuellt att lösa upp isarna som samlats i området, eftersom det kunde leda till att situationen i åns nedre lopp förvärras. Isarna som kommer från övre loppet av ån kan förändra situationen särskilt i och nedströms från Perus, där det fortsättningsvis är skäl att vara förberedd på att vattenståndet snabbt kan förändras.

Enligt nuvarande prognoser torde vattenståndet i de mindre åarna i Österbotten börja sjunka idag (tisdag) eller i morgon. Enligt prognoserna torde vattenföringen också i de större åarna börja minska under denna vecka. Vattenståndet och vattenföringen i de österbottniska åarna är denna vecka exceptionellt höga för tidpunkten, men dock i huvudsak mindre än under en genomsnittlig våröversvämning.  Till exempel i Kyro älv i Skatila ser vattenföringen enligt prognoserna ut att denna vecka närma sig den högsta nivån som uppmätts i januari under mäthistorien som börjar år 1911.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

I övre loppet av Lappfjärds å i Storå anhopades isflak under måndagen 16.1.2023.
I övre loppet av Lappfjärds å i Storå anhopades isflak under måndagen 16.1.2023.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nästan 400 miljoner euro kanaliserades via NTM-centralen i Södra Österbotten till verksamhetsområdet 7.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Finansieringen till funktioner inom näringar, arbetskraft och kompetens riktas till Södra Österbotten, där andelen finansiering till jordbruk och landsbygd uppgick till ca 275 miljoner euro, vilket är drygt hälften av hela summan. Utöver det stöddes företag och sysselsättning med nästan 25 miljoner euro. Finansieringen som riktas till trafiken och miljön riktas till alla tre österbottniska landskap. Finansieringen till vägnätet och trafiken uppgick till ca 68,5 miljoner euro. Satsningen på uppgifter inom miljö och naturresurser var 21,4 miljoner euro.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta kanavoitiin lähes 400 miljoonaa euroa alueellemme     7.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2022 aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoitettiin muun muassa elinkeinotoimintaa, liikenneverkkoa ja erilaisia ympäristötehtäviä lähes 400 miljoonalla eurolla kolmen pohjalaismaakunnan eli Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Elinkeino, työvoima ja osaaminen -toimintojen rahoitus kohdistuu Etelä-Pohjanmaalle, ja siellä maatalouden ja maaseudun osuus oli noin 275 miljoonaa euroa eli reilusti yli puolet kokonaispotista. Sen lisäksi yrityksiä ja työllisyyttä tuettiin yhteensä lähes 25 miljoonalla eurolla. Kaikkien kolmen pohjalaismaakunnan alueelle jakaantuvat liikenteeseen ja ympäristötehtäviin käytettävä rahoitus. Liikenneverkon ja liikenteen rahoitus oli noin 68,5 miljoonaa euroa. Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin panostettiin 21,4 miljoonaa euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum