Tuomioistuinvirasto

Jaana Helander blir lagman vid Satakunta tingsrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt hovrättsrådet Jaana Helander till lagman vid Satakunta tingsrätt för en tid av sju år från och med 1.1.2023.

Vicehäradshövding Jaana Helander, juris kandidat, är hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt. Tidigare har hon tjänstgjort som tingsdomare, avdelningschef och förvaltningsdirektör vid tingsrätten. Hon har också varit föredragande vid hovrätter, inspektör och överinspektör vid länsstyrelsen, allmänt rättsbiträde, biträdande jurist vid advokatbyrå samt lagstiftningssekreterare vid justitieministeriet.

Helander har varit sekreterare för rättegångskostnadskommissionen och sakkunnig i den kommitté som berett processrättslig lagstiftning.

Hon har avlagt specialyrkesexamen i ledarskap och Master of Laws-examen. Hon har också skött utbildningsuppgifter.

Domkretsen för Satakunta tingsrätt omfattar landskapet Satakunta, där det bor något över 260 000 invånare. Till domkretsen hör Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kumo, Köyliö, Luvia, Nakkila, Påmark, Raumo, Sastmola, Siikais, Säkylä, Ulvsby, Vittis.

Vid Satakunta tingsrätt handläggs tvistemål, brottmål och ansökningsärenden samt militära brottmål.

Vid tingsrätten arbetar cirka 60 personer.

Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Lisäksi sillä on istuntopaikka Raumalla Satakunta tingsrätts kansli finns i Björneborg. Dessutom har den en sammanträdesplats i Raumo.

Kontakter

lagman Jorma Väyrynen, tfn 0295646701, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum