Suomen riistakeskus

Jakten på sädgås startar i Sydöstra Finland

Dela

Jakten på sädgås startar i separat angivna kommuner i sydöstra Finland. Jakttiden är 1 oktober–30 november. Med tids- och områdesbegränsningen strävar man efter att inrikta jakten på sädgåsens talrika underart tundrasädgåsen.

På det jaktområde som är tillåtet i oktober–november är majoriteten av sädgässen tundrasädgäss, vars totala stam i Europa är tio gånger större än taigasädgåsstammen, dvs. cirka 600 000 individer.Sädgåsens båda underarter, dvs. taigasädgås och tundrasädgås, är tillåtet vilt.Eftersom det i jaktsituationen är svårt att skilja på taiga- och tundrasädgås, grundar sig jaktregleringen på en strikt tids- och områdesbegränsning.

– Avsikten är att taigasädgås inte ska fällas i betydande mängder.För att den häckande taigasädgåsstammen i Finland ska stärkas, är jakt på sädgås fortfarande förbjuden i stora delar av landet, säger specialplanerare Mikko Alhainen vid Finlands viltcentral.

Jakt på sädgås är tillåten i följande områden:landskapet Södra Karelen, kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, landskapet Kymmenedalen, kommunerna Kides, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, kommunerna Iitti och Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt kommunerna Askola, Lapinlax, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Fångstanmälan och frivillig bildinsamling

Om en fälld sädgås görs en obligatorisk bytesanmälan.Anmälan kan göras i tjänsten Oma riista eller per post på den officiella blanketten, som finns på Finlands viltcentrals webbplats.Det rekommenderas att anmälan skickas in utan dröjsmål efter att bytet har fällts.Den lagstadgade gränsen för att göra anmälan är sju (7) dygn.

Finlands viltcentral samlar in bilder på fällda sädgäss.Utifrån bilderna görs en bedömning av underart på basis av näbbens färgsättning och huvudets proportioner samt en åldersbedömning utifrån vingens täckfjädrar.

Bild på fällda fåglar kan skickas på adressen hanhi@riista.fi.

– Det lönar sig att skicka in bild på alla fällda sädgäss.Viltdata är nyckeln till hållbar jakt och undvikande av onödiga begränsningar, säger Alhainen.

Jägaren ombeds ge sin egen bedömning av underart i samband med bilden.Målet med insamlingen är att utreda andelen tundrasädgäss och taigasädgäss av jaktbytet.

I jaktsituationen är identifieringen av gåsarterna av väldigt stor betydelse.Finlands viltcentral erbjuder rikligt med utbildningsmaterial för träning i artidentifiering.

Utbildningssidorna Den ansvarsfulla fågeljägaren https://www.riistainfo.fi/syventavat-koulutukset/vastuullinen-vesilinnustaja/

Identifiering av tundra- och taigasädgås https://riista.fi/wp-content/uploads/2020/04/tbg_bird_guide_Finnish.pdf

BILAGA: Jaktområdeskarta

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum