JAM Advisors Oy

JAM Advisors Ab har utnämnt Jukka Pirskanen till ny VD

Jaa

Kapitalförvaltningsbolaget JAM Advisors Ab har utnämnt Jukka Pirskanen till ny VD fr.o.m. den 1.3.2018. Under åren 2010-2017 fungerade han som direktör för Mandatum Lifes kapitalförvaltning. Tidigare har han innehaft ledande positioner inom Nordea-koncernen såväl i Helsingfors som i Luxemburg. Pirskanen tar över efter Johan Hammarén, som fortsätter med ansvar för JAM Advisors Ab:s affärsutveckling och juridiska ärenden.

”JAM Advisors har utvecklats och vuxit snabbt under hela sin femåriga historia. År 2017 växte omsättningen med 54% till 3,7 miljoner euro och kundtillgångarna i rapporterings- och analystjänsten uppgick vid årsskiftet till 7 miljarder euro. Vår målsättning är att fortsätta vår lönsamma tillväxt och vi tror att Jukka Pirskanens gedigna erfarenhet vad gäller ledning och utveckling av kapitalförvaltningstjänster tillför rätt kunnande åt oss i det här utvecklingsskedet”, säjer styrelsens ordförande Eduard Paulig.

”JAM Advisors har på kort tid fått ett stabilt fotfäste i kapitalförvaltningserbjudandet åt såväl institutioner som Family Office. Rapportering av kundernas förmögenhetsallokering och helhetsutveckling, oberoende av vilken bank eller förvaltare kunderna använder, är en tjänst som skiljer sig från andra aktörer på marknaden till vår fördel”, berättar VD Jukka Pirskanen.

”JAM har förutom en förstklassig rapportering dessutom utvecklat tjänster och placeringsprodukter som stöder sig på intressanta, kvantitativa metoder. Tillsammans med vår kunniga personal är vi väl positionerade att ta nästa utvecklingssteg för JAM”, fortsätter Pirskanen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tilläggsuppgifter:
Jukka Pirskanen
VD
jukka.pirskanen@jamadvisors.fi
tel. 050-3809 777

Eduard Paulig
styrelseordförande
eduard.paulig@tearoom.fi

Tietoja julkaisijasta

JAM Advisors Oy
JAM Advisors Oy
Pohjoisesplanadi 35 Aa
00100 Helsinki

http://www.jamadvisors.fi

JAM Advisors Oy on pankkiriippumaton ja innovatiivinen, kvantitatiivisiin työkaluihin vahvasti nojaava, suomalainen sijoituspalvelu- ja analyysitalo. Varainhoitomme perustana on X-Ray -palvelu, joka mahdollistaa asiakkaidemme eli instituutiosijoittajien, säätiöiden, varakkaiden yksityishenkilöiden ja perheiden kokonaisvarallisuuden läpivalaisun ja tarkan analysoinnin. X-Ray kerää ja yhdistää tiedon asiakkaan sijoitusvarallisuudesta muotoon, joka on saatavilla ainoastaan JAMin varainhoitajilta.

Tutustu palveluumme internetissä: www.jamadvisors.fi