Jättenedskärningar för utbildningen planeras i regeringsförhandlingarna – kan leda till att 100 läroanstalter stängs

Dela

Enligt uppgifter i offentligheten planerar regeringsförhandlarna, utgående från förslag från finansministeriet, nedskärningar på upp till 50 procent i finansieringen för den fria bildningen. Detta skulle få drastiska följder bland annat för sysselsättningen, det kontinuerliga lärandet, befolkningens välmående och den regionala jämlikheten. Som en följd av nedskärningarna skulle många läroanstalter få sätta lapp på luckan, konstaterar 14 aktörer i ett gemensamt ställningstagande.

En bred grupp som representerar arbetstagare, läroinrättningar och utbildningsanordnare lyfter fram de varierande följder nedskärningarna skulle få. 

Nedskärningarna skulle äventyra sysselsättnings- och kunskapsmålsättningarna

Nedskärningar i det fria bildningsarbetet skulle göra det svårt att nå den kommande regeringens sysselsättningsmålsättningar. 

Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är bland annat folkhögskolorna, medborgarinstituten, studiecentralerna och sommaruniversiteten. De erbjuder yrkesinriktad fortbildning och lär också ut grundfärdigheter som behövs i vardagen och i arbetslivet, så som informationsteknologi och främmande språk. På detta sätt främjar man arbetsförmågan och sysselsättningsmöjligheterna.

Då man talar om effekter på sysselsättningen kan man inte heller avfärda nedskärningarnas effekt på arbetsplatserna inom den fria bildningen. En nedskärning på till exempel 70 miljoner euro skulle motsvara en stängning av mer än 130 mindre läroanstalter. 

Ett nytt hinder för en höjning av utbildningsnivån

Om nedskärningarna förverkligas skulle det också försvaga möjligheterna att höja folkets bildningsnivå då många sommaruniversitet sannolikt också skulle vara tvungna att upphöra med sin verksamhet. Samtidigt skulle också högskolestudiernas regionala tillgänglighet minska drastiskt. 

Det fria bildningsarbetet är en viktig lågtröskelväg mot universitets- och yrkeshögskoleexamina. Sommaruniversiteten ordnar årligen högskoleutbildning för 65 000 studiepoäng och i alla läroanstalter inom den fria bildningen genomförs högskolestudier för sammanlagt ungefär 100 000 studiepoäng. 

Ett glesnande nätverk av läroanstalter skulle drabba små orter hårdast

En stängning av läroanstalter skulle drabba främst små kommuner, där hobby- och studiemöjligheterna redan sen tidigare är färre än i stora städer. 

Detta skulle öka marginaliseringen och ytterligare påskynda ojämlikheten mellan olika regioner och de som bor i olika delar av Finland. Medborgarnas grundlagsenliga rättigheter till bildning skulle inte längre förverkligas i Finland. 

Vi har inte råd att skära ner på smidigt kompetensfrämjande 

Årligen deltar 1,5 miljoner finländare i det fria bildningsarbetet och en stor del av studerandena är arbetslösa, pensionärer eller studerande. Genom en höjning av kursavgifterna kan man inte lappa det hål som uppstår i finansieringen på grund av nedskärningarna. 

Avgiftsförhöjningar skulle till och med kunna förhindra dem som är i störst behov av utbildningen att delta i kurserna. Om hälften av finansieringen försvinner måste kursavgifterna till och med fördubblas. Då levnadskostnaderna också i övrigt har stigit skulle många inte längre ha råd att delta i läroanstalternas verksamhet. 

Det är också viktigt att det runtom i Finland också i fortsättningen finns läroanstalter som smidigt kan reagera. Till exempel kunde de ukrainare som kom till Finland som en följd av Rysslands anfallskrig med hjälp av fria bildningens läroanstalter snabbt och smidigt få utbildning som främjar integration. 

Trygga förutsättningar för inlärning – förstör dem inte

Om nedskärningarna förverkligas skulle det slå hårt mot hela folkets förutsättningar att med låg tröskel genom hela livet lära sig något nytt. Studier inom den fria bildningen hjälper individen att upprätthålla funktionsförmågan och den mentala hälsan, och förebygger utslagning och depression. En euro som satsats på den fria bildningen har beräknats producera samhället till och med över fem euro. Avkastningen föds av det att utgifterna för social- och hälsovård minskar samtidigt som de studerandes arbetslivsfärdigheter och motivation att utveckla sig själv ökar. 

Den kommande regeringen måste trygga förutsättningarna för den fria bildningens nätverk av läroinrättningar, inte förstöra dem.

Undertecknare

 • Aikuisopettajien liitto AKOL Maarit Rahkola, puheenjohtaja, 040 080 8736
 • Akava Miika Sahamies, johtava asiantuntija, 050 530 5366
 • Bildningsalliansen Henrika Nordin, verksamhetsledare, 044 353 1813
 • Finlands svenska lärarförbund FSL Inger Damlin, ordförande, 040 089 7300
 • Kansalaisopistojen Liitto KOL Jaana Nuottanen, toiminnanjohtaja, 040 741 0641
 • Kansanopistoyhdistys Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, 044 531 8000
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Nina Lahtinen, koulutuspolitiikan johtaja, 050 341 3964
 • Opintokeskukset ry Anneliina Wevelsiep, puheenjohtaja, 050 5900 180
 • Sivistystyönantajat Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 040 168 6836
 • STTK Riina Nousiainen, asiantuntija, 050 310 6056
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Kirsi Rasinaho, Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, 050 342 8027
 • Suomen kesäyliopistot ry Tuija Österman, pääsihteeri, 050 302 8970
 • Suomen Kuntaliitto ry Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, 050 567 1624
 • Vapaa Sivistystyö ry Björn Wallén, puheenjohtaja, 040 747 8841

Följ Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

EMBARGO 25.5. klo 7.00 Sasin päiväkoti Vuoden päiväkodiksi 2023 – ”Olemme saaneet rakentaa omanlaistamme pedagogiikkaa ja päiväkotia”25.5.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Sasin päiväkoti Hämeenkyröstä on voittanut Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun 2023. Päiväkodissa viihtyvät niin lapset kuin työntekijät. – Kisaan tuli runsaasti loistavia ehdotuksia erilaisista kouluista, oppilaitoksista ja päiväkodeista ja vertailu oli vaikeaa, OAJ:n erityisasiantuntija Katja Järvinen kiittelee aktiivisuutta. Kunniamaininnan sai Kappelimäen koulu Laitilasta.

Hallitusneuvotteluissa suunnitellaan jättileikkauksia koulutukseen – voisi johtaa yli 100 oppilaitoksen lakkauttamiseen23.5.2023 13:48:37 EEST | Tiedote

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitusneuvottelijat suunnittelevat valtiovarainministeriön esityksen pohjalta jopa 50 prosentin leikkausta vapaan sivistystyön rahoituksesta. Tällä olisi rajuja seurauksia muun muassa työllisyydelle, jatkuvalle oppimiselle, kansan hyvinvoinnille ja alueelliselle tasa-arvolle. Leikkausten seurauksena moni oppilaitos joutuisi panemaan lapun luukulle, todetaan 14 tahon yhteisessä kannanotossa.

Nyt on lasten aika – varhaiskasvatuksen laadusta on pidettävä kiinni24.4.2023 11:56:23 EEST | Tiedote

Kuusi suurinta kaupunkia vaativat tänään kannanotossaan uudelta hallitukselta toimia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on vaatinut tätä yhdessä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL kanssa jo vuosikymmenen ajan. Seuraavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta siitä, että lapsen oikeus varhaiskasvatuksen opettajaan toteutuu kaikkialla Suomessa eikä kelpoisuuksia muuteta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum