Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL: Den finländska ekonomin växer av stimulans, inte nedskärningar

Dela

Fackförbundet JHL anser att det nu är dags att stimulera ekonomin, inte göra nedskärningar. Först efter coronakrisen kan den offentliga ekonomin gradvis balanseras. JHL kräver att regeringen vid sin halvtidsöversyn ger kommunerna resurser för att minska visstidsanställningar och bromsa kommunernas utläggningar av tjänster.

Fackförbundet JHL kräver att Sanna Marins regering stimulerar och investerar istället för att skära ner. Förbundet anser att regeringen vid sin halvtidsöversyn (21–22.4) ska försöka lindra coronapandemins ekonomiska effekter och sätta fart på den kommande ekonomiska tillväxten.

– Först då sysselsättningen närmar sig den nivå som rådde innan coronakrisen och Finland kommit på fötter igen, kan man gradvis börja balanserna den offentliga ekonomin, betonar Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Dessutom eftersträvar JHL att utveckla arbetslivet med hjälp av reformer av arbetslagstiftningen. JHL anser att fackförbunden ska få talerätt. Det skulle göra det enklare att ingripa i situationer då arbetstagaren behandlas orättvist eller olagligt och denna själv inte vågar ingripa.

JHL betonar också att lokala avtal inte ska utökas om man med hjälp av dem i själva verket strävar till att försämra anställningsvillkoren eller bryta ner den finländska avtalskulturen.

– Sådana beslut kan ha inverkningar som försämrar välbefinnandet som helhet då den inhemska efterfrågan sjunker och de tillgängliga inkomsterna minskar.

Nej till utläggningar

Till följd av den ansträngda ekonomiska situationen inom kommunsektorn har många kommuner stött sig på utläggning av kommunala tjänster. Det är sannolikt att antalet planerade utläggningar ökar så statens temporära coronastöd upphör.

Utläggningar motiveras oftast med inbesparingar på personalen, vilket i praktiken innebär överföring av löntagare till kollektivavtal med sämre villkor för arbetstagarna.

– Vid utläggningar av tjänster inom den offentliga sektorn ska man inte eftersträva inbesparingar på ett sätt som sänker inkomsterna för den enskilda arbetstagaren. Alltför ofta leder utläggning av offentliga tjänster till försämrad kvalitet, påminner Päivi Niemi-Laine.

JHL kräver också att lagstiftningen som gäller visstidsanställningar ska preciseras. För närvarande förekommer olagliga visstidsanställningar särskilt inom den offentliga sektorn. JHL föreslår att staten styr resurser till utvecklingsverksamhet, med hjälp av vilken visstidsanställningar inom den offentliga sektorn kan minskas.

Måttliga skattehöjningar och tyngdpunkten på beskattning av ägande

JHL föreslår att regeringen allvarligt överväger måttliga skattehöjningar för att balansera statsbudgeten, så att de enorma utgifter som coronaviruspandemin förorsakat kan täckas. Om Finlands totala skattegrad höjs med några procentenheter, skulle landets offentliga ekonomi kunna förstärkas med över fyra miljarder euro. En höjning av den totala skattegraden ska i så fall inriktas så att den i så liten utsträckning som möjligt försämrar den ekonomiska aktiviteten.

JHL anser att tyngpunkten inom beskattningen ska styras i riktning mot beskattning av ägande och punktbeskattning.

Läs JHL:s ståndpunkter om halvtidsöversynen i sin helhet (på finska).

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772.

Ekonomist Youssef Zad, tfn 050 4754 055

Nyckelord

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 200 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum