Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL: Kommunsektorns nya kollektivavtal visar vägen för lönejämlikhet

Dela
Fackförbundet JHL är tillfreds med kommunsektorns nya kollektivavtal som uppnåddes i juni och med det femåriga löneprogrammet. SH-avtalet är avtalat och även denna helhet innehåller ett femårigt löneprogram. Redan i höst förhandlar förhandlingsparterna om fördelningen av den första justeringspotten (som överstiger den allmänna linjen).

− Det är bra att Offentliga sektorns union JAU och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU lyckades förhandla om löneförhöjningar och ett femårigt löneprogram för alla kommunsektorns och de kommande välfärdsområdenas arbetstagare.Alla arbetstagare inom välfärdsområdena och kommunerna, också sjukskötarna, kommer att dra nytta av löneförhöjningarna, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Kommunsektorns nya avtal ökar märkbart möjligheterna till lokala avtal, eftersom löneprogrammet innehåller betydande summor pengar som kan förhandlas om lokalt. Med fler lokala avtal söker man lösningar på arbetskraftsbristen.

− Alla arbetsplatser har sina egna svårigheter med att hitta arbetskraft. Vissa har mer svårigheter, vissa mindre. Därför är det viktigt att kommunsektorns nya avtal innehåller finansiering för en lönesystemreform. Nu kan vi skapa ett nytt, uppmuntrande lönesystem som beaktar olika personalgruppers behov. Jag är glad att våra förhandlingar ledde till ett kollektivavtal som möjliggör bättre löner för den kvinnodominerade kommunsektorn och social- och hälsovårdsbranschen. Det här är århundradets kollektivavtal, säger Niemi-Laine.

Den exportorienterade arbetsmarknadsmodellen har kommit till vägs ände i Finland. Den har inte förbättrat lönejämställdheten för kvinnor på arbetsmarknaden. Löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade branscher är fortfarande 16 procent.

− Branschspecifika lönelösningar är dagens melodi. Det syns i kommunsektorns lönelösning, där man genuint förbättrar branschens lönejämställdhet i synnerhet genom lokala avtal. Branschspecifika lösningar betonas eftersom den offentliga sektorn problem bl.a. med arbetskraftsbrist, som måste lösas lokalt.

Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, är glad att löntagarsidan har börjat en gemensam diskussion om arbetsmarknadssystemets framtid.

– JHL förbinder sig inte vid någon färdig modell. Vi förutsätter att alla sektorer och branscher gemensamt överväger möjligheten om ett nytt arbetsmarknadssystem.

– Vi anser att vi har god tid att skapa en ny modell, eftersom arbetsmarknadsmodellen är i omvälvning under hösten 2022.

– När avtalsförhandlingarna splittras och förs på företagsnivå är det svårare att förhandla. Branschspecifika lönelösningar betonas på grund av lokala problem, bl.a. arbetskraftsbrist.

Niemi-Laine betonar att JHL måste vara med vid bordet där det nya arbetsmarknadssystemet skapas.

– Vi är inte redo att lägga ut våra förhandlingsmål och förhandlingsresultat och låta andra arbetsmarknadsparter besluta om de godkänns. Alla måste vara med i den gemensamma intressebevakningen.

JHL:s ordförande konstaterar att den exportorienterade modellen inte har främjat lönejämställdhet.

– EK:s exportorienterade lönemodell är inte en bra lösning för framtiden om den inte skapar förutsättningar för att förbättra köpkraften, främja jämställdheten och eliminera låga löner. Arbetsgivarnas beslut att lösgöra sig från de branschspecifika kollektivavtalen har också slagit bottnen ur den exportorienterade arbetsmarknadsmodellen.

– En färdig modell som skapas av ett par stora organisationer passar inte för alla branscher. Det måste vara möjligt att lösa branschspecifika problem på arbetsmarknaden. Kommunsektorns nya avtal och i synnerhet löneprogrammet öppnar nya möjligheter för detta.

Mer information: Päivi Niemi-Laine 040 702 4772

Nyckelord

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 165 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL varslade för fjärde gången om strejk inom den privata socialservicebranschen och ansökningsblockad för omsorgsföretag31.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utvidgar stridsåtgärderna inom den privata socialservicebranschen. Det fjärde strejkvarslet inom branschen gäller arbete inom barnskydd, omsorg och personlig assistens på olika håll i Finland. Dessutom har JHL utlyst ansökningsblockad för fyra koncerner inom omsorg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum