ELY-keskukset

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ordnar seminarium om hur investeringar som främjar återvinning av näringsämnen kan påskyndas

Dela
Att öka tillgången till och användningen av återvunna gödselmedel är en viktig underhållssäkerhets- och klimatfråga. För att öka tillgången behöver man få fart på investeringarna i anslutning till återvinning av näringsämnen så att mängden produkter av återvunnen gödsel kan utökas till industriell produktionsnivå.

Under seminariet som ordnas 23.5 kring temat att påskynda investeringarna i återvinning av näringsämnen och deras genomslagskraft fördjupar man sig i investeringsbehovet, marknaden för cirkulära näringsämnen och andra frågor kring temat. Vad är det som bromsar och vad bidrar till investeringar som främjar återvinning av näringsämnen?

"Cirkulär ekonomi inom återvinning av näringsämnen är en ofrånkomlig del av övergången till ett hållbart, klimat- och naturpositivt livsmedelssystem. Det krävs stora investeringar för att höja cirkulär ekonomi inom återvinningen av näringsämnen till en högre storleksklass", konstaterar specialsakkunnig Sanna Tikander från jord- och skogsbruksministeriet.

Seminariet ordnas i Tammerfors 23.5 kl. 9–15.00, på Solo Sokos Hotel Torni. Anmälan till seminariet är öppen tills 8.5 (på finska). Seminariet direktsänds på nätet, vilket betyder att deltagande på distans också är möjligt.

På programmet finns anföranden om företag och organisationer som främjar återvinning av näringsämnen (på finska). Seminariet ordnas gemensamt av miljöministeriets program för återvinning av näringsämnen (Raki) och jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen (RKKO).

Information om programmen för återvinning av näringsämnen

Ur miljöministeriets RAKI-program beviljas understöd för investeringar samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, som främjar återvinning eller tillvaratagning av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten och -slam och/eller energieffektiviteten i avloppsvattenbehandlingen eller utnyttjande av energipotentialen i avloppsvatten.

Ur jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen beviljas understöd för investerings- och forsknings- samt utvecklingsprojekt, som främjar bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvunna gödselpreparat, logistik och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. NTM-centralen i Södra Österbotten administrerar försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Kontakter

Specialsakkunnig Sanna Tikander, jord- och skogsbruksministeriet, sanna.tikander@gov.fi, tfn 0295 162 178


Utvecklingsexpert Anja Norja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, anja.norja@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 587


Projektchef Riikka Malila, miljöministeriet, riikka.malila@gov.fi, tfn 0295 250 160


Specialsakkunnig Petri Nissinen, miljöministeriet, petri.nissinen@gov.fi, tfn 0295 250 419

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

”Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas”, konstaterades under seminariet i Tammerfors30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

"Yhteistyötä kierrätysravinnealan toimijoiden välillä on lisättävä", todettiin seminaarissa Tampereella30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Ravinteiden kierrätyksessä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja siihen vaaditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alalla toimivat yritykset toivovat lainsäädäntöön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta. Muun muassa nämä kärkiteemat nousivat esiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa paneuduttiin ravinteiden kierrätykseen ja siihen liittyvien teollisen mittakaavan investointien vauhdittamiseen.

Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä 2023 (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)30.5.2023 14:07:49 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tiestöllä päällystys- ja tiemerkintätyöt ovat juuri käynnistyneet. Työt suoritetaan toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tänä kesänä alueella päällystystöitä tekee Peab Industri Oy ja tiemerkintätöitä Road Marketing Solutions Oy. Maanteitä päällystetään noin 150 kilometriä sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä noin 7 kilometriä. Tämän kesän pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on kt 86 Oulainen - Ylivieska välin päällystäminen 25 km matkalta. Päällystettyjen teiden korjaus sisältää päällysteiden uusimista, tienrakenteen parantamista, kuivatuksen parantamista sekä erilaisia paikkauksia. Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla nopeusrajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työmaasta turvallisemman. Useilla kohteilla on käytössä liikennevalot ja saattoauto, joiden avulla liikenne ohjataan turvallisesti työmaan ohi. Päällystystöiden valmistuttua tehdään tiemerkinnät, jonka jälkeen alennetut nopeusrajoitukset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum