Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Jordbrukssektorn behöver sin egen beredskapsövning och primärproduktionen en handbok om beredskap

Dela

Forumet för gårdstillsyn och tillstånd i Västra och Inre Finlands region sammanträdde för sista gången i år. Enligt producentorganisationerna inom jordbruket måste samhället förstå primärproduktionens betydelse för försörjningsberedskapen då primärproduktionen befinner sig i en utmanande situation.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i samarbete med NTM-centralen inlett planeringen av en myndighetsövning som gäller jordbrukssektorn. Övningen är planerad för nästa år.

Som bakgrundsscenario för övningen HUNGER 2023 – Jordbruket i undantagsförhållanden har beredskapsövningen LSS22 hållits i höst. Då testades befolkningsskyddet i situationer med befolkningsförflyttningar.

”Vi övar vad en befolkningsförflyttning inom vårt område skulle innebära för lantbruket, jordbrukarna och primärproduktionen”, säger Taru Ruutiainen, överinspektör för försörjningsberedskapen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Regional och lokal beredskapshandbok för primärproduktionen planeras

Beredskapsövningen för jordbruket i undantagsförhållanden har delvis samband med ett nytt delprojekt inom REGION2030, där målet är att utarbeta en beredskapshandbok på regional och lokal nivå för jordbruksförvaltningen.

Då handboken utarbetas tas de nationella och regionala riskbedömningarna i beaktande. Handboken innehåller en gemensam mall för beredskapsplanen och en handlingsmodell för att trygga primärproduktionen vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden. Projektet medför också eventuellt behov av att utveckla lagstiftningen.

Livsmedelsverket koordinerar handboksprojektet för regional och lokal beredskap inom primärproduktionen.

I arbetsgrupperna i ELVAR i Västra Finland (näringslivets regionala beredskapssamarbete) har man också fortsatt att behandla temat för beredskapsövningen LSS21, dvs. skydd mot radioaktivt nedfall. I den sektorsspecifika granskningen ingår bl.a. primärproduktionen och livsmedelsindustrin.

Viktigt att först och främst trygga primärproduktionen

Både regionförvaltningsverket och producentorganisationerna har fått samma budskap från produktionsgårdarna under hösten: situationen är utmanande på grund av prisökningen och den svaga tillgången på produktionsinsatser. Den genomsnittliga ekonomiska situationen för gårdarna har gått i en allt sämre riktning.

Vissa gödselmedel finns inte tillgängliga alls. Priserna på produktionsinsatser (t.ex. gödsel) är för höga i förhållande till producentpriserna.

Elpriset och bränslekostnaderna påverkar gårdarna direkt men också indirekt. Höjningen av energipriserna höjer också priset på produktionsförnödenheter – till exempel plast, smörjmedel och foder.

En utmanande situation kan bland annat leda till att växt- och husdjursproduktionen på gårdarna minskar eller upphör. Producentorganisationerna anser det vara ytterst viktigt att samhället förstår primärproduktionens betydelse för försörjningsberedskapen och att lönsamheten måste tryggas.

I den senaste lägesrapporten om den regionala försörjningsberedskapen konstateras att det är ytterst viktigt att primärproduktionen tryggas för att matproduktionen till medborgarna ska kunna säkerställas också under undantagsförhållanden. Genom regionala och nationella åtgärder ska man säkerställa lantbruksföretagarnas antal, kompetens och ork.

Det regionala forumet för gårdstillsyn och tillstånd i Västra och Inre Finland sammanträder nästa gång i april 2023.

Mer information

direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

överinspektör Taru Ruutiainen, tfn 0295 018 536

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ylijohtaja Savolaisen delegaatio Pohjois-Suomesta vieraili Baden-Württembergissa25.11.2022 08:24:56 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolaisen johtama delegaatio on ollut viikolla 47/2022 vierailulla Baden-Württembergin osavaltiossa Saksassa. Delegaatioon kuuluu pohjoissuomalaisia kuntajohtajia, alueellisten organisaatioiden ja elinkeinoelämän edustajia, poliittisia vaikuttajia sekä koulutusalan asiantuntijoita, jotka ovat tavanneet paikallisia oman alansa edustajia.

Rättelse av intervjun om tillsynen över småbarnspedagogiken i Yles nyhet 21.11.202221.11.2022 16:20:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket rättar de uppgifter om regionförvaltningsverket som getts till Yle och som använts i Yles nyhet 21.11.2022. Nyheten gällde födelsedagsfester inom småbarnspedagogiken i Kajana (Barnen firar födelsedag fastspända i stolar – tiotals bilder på sociala medier visar daghemmets kutym som även överraskar barnombudsmannen (yle.fi). Inom småbarnspedagogiken tillämpas inte sådana begränsningar som enligt barnskyddslagen används inom vård utom hemmet. Regionförvaltningsverket lämnar en begäran om utredning till anordnaren av småbarnspedagogik i Kajana för att utreda de missförhållanden som kommit fram i programmet med tanke på lagen om småbarnspedagogik. Tillsynsmyndigheterna behandlar varje anmälan om missförhållanden som de fått och de missförhållanden som de själva upptäcker. Om eventuella påföljder beslutar tillsynsmyndigheterna enligt den gällande lagen. Mer information: Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, tfn 0295 018 815, fornamn.efternamn@rfv.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum