Gasum Oy

Joutsenon metanointilaitoksen toteutettavuusselvityksen tulokset positiivisia – Gasum, Kemira ja Lappeenrannan kaupunki selvittivät

Jaa

Gasum, Kemira ja Lappeenrannan kaupunki toteuttivat Joutsenon uusiutuvan kaasun tuotantolaitoksen eli metanointilaitoksen teknistaloudellisen kannattavuusselvityksen. Metanointilaitos voisi tulevaisuudessa olla tarkasteltavassa mittakaavassa maailman ylivoimaisesti suurin vedystä ja hiilidioksidista uusiutuvaa metaania 18–28 megawattia tuottava laitos. Laitoskonsepti perustuisi paikallisen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Teknistaloudellisen toteutettavuusselvitys teetettiin Neste Jacobsilla. Selvitystä ohjasivat yhteistyössä energiayhtiö Gasum Oy, kemianyhtiö Kemira Oyj ja Lappeenrannan kaupunki. Toteutettavuusselvityksen tulosten perusteella Joutsenon metanointilaitos on teknisesti toteutettavissa ja laitoksen investointikustannus olisi noin 45–62 miljoonaa euroa riippuen toteutukseen valittavasta konseptista.

”Aiomme jatkaa Joutsenon metanointilaitokseen liittyvää selvitystyötä mm. kaasun tuotantokustannuksiin ja toteutukseen ja kannattavuuteen liittyen. Konseptissa Kemiran Joutsenon tehtaalla sivutuotteena syntyvästä vedystä ja paikallisesta metsäteollisuudesta kierrätettävästä hiilidioksidista prosessoitaisiin uusiutuvaa metaanikaasua. Arviomme mukaan laitos voisi käynnistyä aikaisintaan 2019, ” kertoo Jouni Haikarainen Gasumin maakaasun johtaja.

“Metanointilaitoksen toteutettavuusselvityksen avulla haluamme vauhdittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen siirtämistä aidoksi liiketoiminnaksi. Synteettisen maakaasun tuotannolla haetaan vastausta globaaliin ongelmaan, miten uusiutuva energia voidaan varastoida käytettäväksi ajankohtana, jolloin aurinko- tai tuulivoimaa ei ole tarjolla tiettynä vuorokauden aikana. Tällainen tehdasinvestointi olisi malliesimerkki kiertotaloudesta ja siitä, että kaikki teollisuuden materiaalivirrat käytettäisiin 100-prosenttisesti uudelleen” kertoo Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja.

Toteutettavuusselvitys on tehty kansallisena kärkihankkeena, osana Lappeenranta ̶ Imatra-seudun kasvusopimusta valtion kanssa. Jatkon kannalta Lappeenrannan kaupunki näkee tärkeänä, että valtio tunnistaisi uudenlaiset hiilidioksidia kierrättävät synteettiset polttoaineet ja käsittelisi niitä verotuksellisesti uusiutuvana energiana.

”Oli kiinnostavaa toteuttaa kaasun tuotantolaitoksen teknistaloudellinen toteutettavuusselvitys, joka perustuu uuteen teknologiaan ja teolliseen integraatioon. Teknistaloudellinen selvityksen tulosten perusteella Joutsenon metanointilaitos on teknisesti toteutettavissa tulevaisuudessa ja sen konsepti vaikuttaa lupaavalta,” kertoo Jarmo Suominen Neste Jacobsin toimitusjohtaja.Lisätietoja:
Jouni Haikaranen, johtaja, maakaasu, Gasum
p. 040 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Janne Tynninen, tehtaanjohtaja, Joutseno, Kemira Oyj
p. 040 703 3823, etunimi.sukunimi(a)kemira.com

Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 581 1998 etunimi.sukunimi(a)lappeenranta.fi

Satu Stolt, markkinointi-ja viestintäpäällikkö, Neste Jacobs
p. 050 458 9779, etunimi.sukunimi(a)nestejacobs.com

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. 'PUHTAASTI LUONNONKAASULLA' – GASUM.FI

The Energy company Gasum is a Finnish gas sector (natural gas and biogas) expert that is building a bridge to a carbon-neutral society on land and at sea. Gasum contributes to the creation of a sustainable energy economy by increasing the supply of Finnish biogas, developing the Nordic gas ecosystem and ensuring the price competitiveness of gas. 'CLEANLY WITH NATURAL ENERGY GASES' – GASUM.COM


Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gasum Oy

Gasum laajentaa LNG-tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan29.11.2017 09:02Tiedote

Suomalainen energiayhtiö Gasum laajentaa toimintaa Ruotsin ja Norjan liikennemarkkinoille ja alkaa tarjota nesteytettyä kaasua raskaan kaluston ajoneuvoille. Raskaan kaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. Kaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge29.11.2017 09:02Tiedote

Det finska energigasföretaget Gasum följer sin vision, att bygga ett nordiskt gasekosystem, genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Gasum käyttää jatkossakin puhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa20.11.2017 15:53Tiedote

Gasum käyttää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietettä (puhdistamoliete) jatkossakin biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen. Yhtiö investoi biomassan käsittelyratkaisuihin ja mädätysjäännöksen lisäkäsittelyyn ravinteiden jatkojalostamiseksi. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta, jolla sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena ravinteena. Biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.

Helsingin ikoninen ravintola Storyville kokkaa jatkossa kotimaisella biokaasulla – myös terassiasiakkaita lämmitetään biokaasun voimin16.11.2017 08:00Tiedote

Helsinkiläinen jazzklubi Storyville satsaa toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Myös ravintolana toimiva klubi valmistaa tarjoilemansa ruoan jatkossa kotimaisella biokaasulla, jolla lämmitetään myös paikan kuuluisa terassi. Storyvillen käyttämän biokaasun tuottaa Gasum ja sen myynnistä ja siirrosta vastaa Suomen Kaasuenergia Oy.

Kaasun liikennekäyttö vahvasti mukana Euroopan komission puhtaan liikkuvuuden paketissa – LNG ja biokaasu mahdollistavat merkittävät päästövähennykset14.11.2017 15:39Tiedote

Euroopan komission tuore puhtaan liikkuvuuden paketti ehdottaa uusia standardeja autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöille. Samalla komissio esittää vaihtoehtoisten polttoaineiden, muun muassa LNG:n infrastruktuurin vahvistamista. Uusiutuvan kaasun mahdollisuudet nostetaan paketissa esiin, ja komission mukaan biokaasun käyttöä olisi lisättävä tulevaisuudessa.