VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Julkisen talouden vahvistuminen antaa hallitukselle edellytykset saavuttaa tavoitteensa

Jaa

VTV:n arvion mukaan hallituksella on aiempaa suuremmat mahdollisuudet saavuttaa vaalikauden tavoitteensa. Suuri osa hallituksen tavoitteista julkisen talouden kehitykselle näyttäisi talousennusteiden perusteella toteutuvan nyt, kun Suomen talous on kääntynyt kasvuun.

VTV:n arvion mukaan hallituksella on aiempaa suuremmat mahdollisuudet saavuttaa vaalikauden tavoitteensa.
VTV:n arvion mukaan hallituksella on aiempaa suuremmat mahdollisuudet saavuttaa vaalikauden tavoitteensa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi uudessa finanssipolitiikan valvonnan raportissaan julkisen talouden suunnitelmaa, hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista sekä valtiontalouden kehysten ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista. VTV arvioi myös sitä, kuinka realistisia ovat valtiovarainministeriön talousennusteet, joihin kevään 2018 julkisen talouden suunnitelma perustuu.

Jo vuonna 2016 saavutettiin hallituksen julkiselle taloudelle asettama keskipitkän aikavälin rakenteellinen rahoitusasematavoite, -0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Rakenteellinen rahoitusasema kuvaa julkisen talouden ali- tai ylijäämää ilman taloussuhdanteiden tai kertaluontoisten tekijöiden vaikutusta. Tarkentuneiden talousennusteiden perusteella tavoitteessa pysytään myös vuosina 2017–2019. Julkisyhteisöjen velkasuhteen kasvu on taittunut, ja velan suhde BKT:hen näyttää alittavan 60 prosentin viitearvon ensi vuonna. Näin ollen VTV arvioi, että Suomi täytti viime vuonna ja tulee täyttämään myös vuosina 2018–2019 EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerit.

”Julkisen talouden suunnittelua koskeva lainsäädäntö on kehittynyt viime vuosina. Viime vuonna tuli voimaan julkisen talouden suunnitelmaa koskeva asetusmuutos, joka mm. edellyttää monivuotisia tavoitteita julkisen talouden nimelliselle rahoitusasemalle. Jatkossa olisi varmistettava, että asetetut tavoitteet ovat keskenään johdonmukaiset. Lisäksi julkisen talouden suunnitelman tietosisältöä on tarpeen laajentaa ja tarkentaa”, finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko arvioi.

Valtiontalouden kehyksiä noudatettiin vuonna 2017, ja kehyksen ulkopuoliset menot pysyivät vakaana. Kehysmenettely menojen rajoitteena on kuitenkin havaittu puutteelliseksi kattavuuden osalta. Erityisesti vaalikausien välillä tehdyt menomuutokset tulisi esittää läpinäkyvämmin.

”Kun valmistellaan suurta julkisen hallinnon rakennemuutosta, on erityisen tärkeää, että kustannuksia seurataan kattavasti. On varmistettava, että sote- ja maakuntauudistuksen kustannukset esitetään läpinäkyvästi myös valtion talousarvion ulkopuolisten yhtiöiden osalta. Talouden ohjauksen on oltava läpinäkyvää, ja tavoitteista on viestittävä selkeästi", Okko sanoo.

Uusimpien talousennusteiden perusteella julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje on selkeästi pienentynyt. Sen sijaan ehdollisten vastuiden, kuten valtiontakausten, tuoma riski julkiselle taloudelle on kasvanut huomattavasti. Valtion takausvastuiden määrä on moninkertaistunut 10 vuodessa, eikä niihin sisältyville riskeille ole asetettu rajoitteita.

Valtiovarainministeriön talousennusteet bruttokansantuotteen kasvulle ja julkisen talouden rahoitusasemalle suhteessa BKT:hen vuosina 2018–2020 ovat linjassa muiden kotimaisten ennustelaitosten ja Euroopan komission ennusteiden kanssa. Lähivuosien ennustekuvaa voi luonnehtia realistiseksi, joskin sote- ja maakuntauudistuksessa on riski, että se tuo suunnittelukaudella ennustetta suurempia julkisia menoja. VTV:n aiemmin keväällä julkaistun arvion mukaan valtiovarainministeriön talousennusteet osoittautuivat luotettaviksi pitkän aikavälin ennustevertailun perusteella.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

VTV:n arvion mukaan hallituksella on aiempaa suuremmat mahdollisuudet saavuttaa vaalikauden tavoitteensa.
VTV:n arvion mukaan hallituksella on aiempaa suuremmat mahdollisuudet saavuttaa vaalikauden tavoitteensa.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Enskilda utvecklingsprojekt har knappt någon effekt på slutförandet av yrkesinriktade studier – enhetligare åtgärder skulle ge bättre resultat14.6.2018 06:45Tiedote

Fler avlägger examen och färre hoppar av yrkesinriktade utbildningar, men detta är inte så mycket en effekt av enskilda utvecklingsprojekt utan beror mer på bl.a. den allmänna ekonomiska utvecklingen och förändringar i utkomstskyddet för arbetslösa. De flesta av utvecklingsprojekten är små och deras resultat är svårbedömda.

Yksittäisillä kehittämishankkeilla ei juuri vaikutusta ammatillisten tutkintojen suorittamiseen – toimenpiteiden yhtenäistäminen parantaisi tuloksia14.6.2018 06:45Tiedote

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen on lisääntynyt ja keskeytykset vähentyneet, mutta muun muassa talouden yleinen kehitys ja työttömyysturvan muutokset ovat vaikuttaneet kehitykseen enemmän kuin yksittäiset kehittämishankkeet. Suurin osa ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeista on pieniä ja niiden tuloksia on vaikeaa arvioida.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme