Tuomioistuinvirasto

Jyrki Kiviniemi utnämnd till president vid Rovaniemi hovrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt tingsrättens lagman Jyrki Kiviniemi till president för hovrätten i Rovaniemi från och med 1.8.2022. Uppgiften är för viss tid och tjänsteförhållandet löper ut 28.2.2029.

Vicehäradshövding, juris kandidat Kiviniemi, är lagman vid Lapplands tingsrätt. Han har tjänstgjort som tingsdomare, jordrättsdomare vid jorddomstolen och föredragande vid hovrätten.

Kiviniemi har också varit länsman. Han har varit medlem och ordförande i arbetsgrupper som tillsatts av justitieministeriet. Kiviniemi är ledamot av Domstolsverkets direktion och han har haft förtroendeuppdrag i domar- och juristorganisationer. Dessutom har han innehaft utbildningsuppgifter.

Vid Rovaniemi hovrätt finns förutom presidenten även en hovrättslagman och 17 hovrättsråd. Det finns 3 assessorer och 9 föredragande. Till kanslipersonalen hör, inklusive kanslichefen, ca 17 personer. Vid hovrätten finns dessutom en tingsnotarie. Antalet anställda är sammanlagt ca 50 personer.

Av de mål och ärenden som inkom till hovrätterna 2021 kom ca 12 procent in till Rovaniemi hovrätt. Antalet inkomna mål och ärenden var 992 och antalet avgjorda mål och ärenden var 903. Av de inkomna målen och ärendena var ca 74 procent brottmål, ca 21 procent tvistemål och ca 4 procent andra ärenden.

År 2021 hölls 216 huvudförhandlingar vid hovrätten. Av huvudförhandlingarna genomfördes ca 41 procent som reseting. Den genomsnittliga handläggningstiden för mål och ärenden 2021 var 4,9 månader.

Till Rovaniemi hovrätts domkrets hör Kajanalands, Lapplands och Uleåborgs tingsrätter.

Ytterligare information: kanslichef Leena Saukkoriipi, tfn 029 5641879

Nyckelord

Kontakter

kanslichef Leena Saukkoriipi, tfn 029 5641879

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum