Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Jyty: Det bör reserveras tillräckligt med euro för landskapens löneharmonisering

Jaa

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf:s ordförande Maija Pihlajamäki betonar att löneharmoniseringen är en väsentlig del av sote- och landskapsreformen och dess förverkligande. ”Landskapen behöver ordentligt med euro från staten för olika förändringskostnader, bl a för skapande av en ny styrelse och nya strukturer. Stödet i euro och dess tillräcklighet inverkar väsentligt speciellt på förverkligandet av löneharmoniseringen”, betonade Pihlajamäki när hon talade i samband med förbundsfullmäktiges möte i Kuopio.

”Enligt KT Kommunarbetsgivarnas senaste kalkylering kommer i sote- och landskapsreformen överföringen av över 220 000 arbetstagare från kommunbranschen till landskapen samt deras affärsverk och bolag 1.1.2020 att öka lönekostnaderna med ungefär 700 miljoner bara som en följd av löneharmoniseringen i enlighet med den s k lagen om införande”, beskriver Pihlajamäki. Enligt henne stöds inte landskapens förändringsprocess tillräckligt enligt nu erhållen information.

KT har uppskattat att av personalen övergår upp till 60 000 arbetstagare till bolag som verkar i landskapet, ungefär 40 000 av dessa till offentligt ägda och ungefär 20 000 till privata bolag. I Jyty övergår ungefär en tredjedel av medlemmarna till landskapen.

”Jag skulle vilja påminna om att löneharmoniseringen inte är frivillig för landskapen. Den är en plikt, för vars genomförande man bör förbereda sig också ekonomiskt och så att harmoniseringens övergångstid är så kort som möjligt”, betonar Pihlajamäki.

Uppskattningarna om harmoniseringens kostnader baserar sig på ett beslut från arbetsdomstolen i mars. Enligt beslutet bör löneskillnaderna för de arbetstagare som övergår i en ny arbetsgivares tjänst avlägsnas i rimlig tid genom att höja de lägre lönerna.

Finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg, som leder landskaps- och sote-reformens verkställande, har konstaterat att löneharmoniseringen är en del av förändringskostnaderna som har en övergångstid. KT har å sin sida krävt att harmoniseringen skulle skötas genom lagstiftning, där man i lagen om införande skulle göra en skild bestämmelse om löneharmoniseringens nivå.

Hur noggranna t ex KT:s beräkningar är, är ett stort frågetecken. Ännu vet man inte hur landskapen ordnar funktionerna på sitt ansvar, hur valfriheten inverkar, hurdana arbets- och tjänstekollektivavtal samt lönesystem som skapas i landskapen.

Enligt Pihlajamäki bör man besluta om löneharmoniseringen vid kollektivavtalsförhandlingar, för det är uttryckligen fråga om kollektivavtal samt lönesystem.

I landskapen bör man enligt Pihlajamäki också skapa jämställdhetsarbete som stöder strukturerna. ”Vi anser det vara viktigt att personalrepresentanternas möjlighet att delta i jämställdhetsarbetet i landskapsreformen säkras. Reformens personalinverkan bör bedömas under hela processen och vid behov bör man göra förändringar i planerna.”

”Vi kräver att man om lönernas förenhetligandeplikt borde göra upp en allmän bestämmelse i författningen om landskapen.”

Pihlajamäki påpekar att landets regering har visat en stark vilja att få sote- och landskapspaketet färdigt enligt en tidtabell som många anser vara till och med orealistisk. Och fler tvivlare dyker upp dagligen, inte minst därför att reformens ursprungligen planerade besparingar på tre miljarder har ändrats till lika stora extra kostnader.

Tilläggsinformation: ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

 * Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuner, samkommuner, församlingar och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Asemamiehenkatu 4
00520 HELSINKI

020 789 3799http://www.jytyliitto.fi

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Jyty: Ett omställningsskyddsprogram behövs till social- och hälsovårds- och landskapsreformen24.5.2018 09:55Tiedote

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys förbundsfullmäktige kräver ett omställningsskydd och anställningstrygghet för alla anställda som övergår till landskapen och den privata sektorn i början av år 2020 till följd av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I lagen om införande borde ett uppsägningsskydd skrivas in som skulle gälla t.o.m. år 2025 för de anställdas anställningar. Detta skulle främja arbetstagarnas möjligheter att anpassa sig till omställningen, skapa trygghet i arbetslivet och trygga en snabb tillgång på kompetent arbetskraft. Och viktigast av allt: lagen skulle inte bli ett arbetslöshetsprojekt som gör folk arbetslösa.

Jyty: Sote- ja maakuntauudistukseen saatava muutosturvaohjelma24.5.2018 09:12Tiedote

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto vaatii sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena maakuntiin ja yksityiselle sektorille vuoden 2020 alusta siirtyvälle henkilöstölle muutos- ja palvelussuhdeturvaa. Voimaanpanolakiin tulisi kirjata henkilöstön työsuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka. Se edistäisi työntekijöiden mahdollisuuksia sopeutua muutokseen, loisi turvallisuutta työelämään ja turvaisi sen, että saatavilla olisi nopeasti osaavaa työvoimaa. Ja mikä tärkeintä: laista ei tulisi ihmisiä kortistoon ajava työttömyyshanke.

Jyty: Maakuntien palkkaharmonisointiin varattava riittävästi euroja23.5.2018 09:26Tiedote

Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että palkkaharmonisointi on olennainen osa sote- ja maakuntauudistusta ja sen toteuttamista. ”Maakunnat tarvitsevat valtiolta runsaasti euroja erilaisiin muutoskustannuksiin, mm. uuden hallinnon ja uusien rakenteiden luomiseksi. Euroissa laskettava tuki ja sen riittävyys vaikuttaa olennaisesti erityisesti palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen”, painotti Pihlajamäki puhuessaan liittovaltuuston kokouksen yhteydessä Kuopiossa.

Jyty: Varhaiskasvatuksen lakiesityksessä suuria ongelmia21.5.2018 11:00Tiedote

Varhaiskasvatuslakiesityksen aikaisempaa korkeammat henkilöstön kelpoisuusvaatimukset uhkaavat viedä työt tuhansilta lastenhoitajilta. Samalla eriytettäisiin varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit omiin ammattiryhmiinsä. Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vastustaa lakiesitystä, koska se puuttuu voimakkaasti henkilöstörakenteeseen ja koulutusvaatimuksiin. Sosionomitaustaisilla lastentarhanopettajilla pitää olla oikeus toimia opettajina jatkossakin, Jytyn puheenjohtaja korostaa.

Jyty: Stora problem i lagförslaget för småbarnspedagogik21.5.2018 11:00Tiedote

Högre än tidigare behörighetskrav på personalen i lagförslaget för småbarnspedagogik hotar att ta arbetet från tusentals barnskötare. Samtidigt skulle man avskilja småbarnspedagogikens lärare och socionomer i sina egna yrkesgrupper. Jytys ordförande Maija Pihlajamäki är emot lagförslaget för det ingriper kraftigt i personalstrukturen och utbildningskraven. Barnträdgårdslärare med socionombakgrund borde ha rätt att verka som lärare också i fortsättningen, betonar Jytys ordförande.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme