Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 2022

Jaa

Työttömien määrä Kaakkois-Suomessa on laskenut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdeksällä prosentilla. Työttömiä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa eli ennen korona-aikaa. Pidempään jatkunut hyvä työttömyyslukujen kehitys näkyy myös pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisenä. Ulkomaan kansalaisten työttömyys kasvoi viidellä prosentilla. Nousua selittää erityisesti ukrainalaisten työttömien määrän kasvu. Uusia avoimia työpaikkoja oli elokuussa neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa elokuussa 2022 oli 10 %. Korkein työttömyysaste oli Kotkassa (12,2 %) ja matalin Parikkalassa (6,9 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa elokuussa 2022 oli 10 %. Korkein työttömyysaste oli Kotkassa (12,2 %) ja matalin Parikkalassa (6,9 %).

Työttömiä elokuussa yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Kaakkois­-Suomessa oli elokuun 2022 lopussa 12807 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä on 1304 (-9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömien määrä väheni vuodentakaisesta 897 henkilön ja 11 prosentin verran. Etelä-Karjalassa työttömiä oli 407 henkilön ja seitsemän prosentin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois­-Suomessa 10 prosenttia. Kymenlaaksossa osuus oli 10.2 % ja Etelä-Karjalassa 9,6 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa 9,1 prosenttia. Kaakkois-Suomessa kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Kotkassa (12,2 %) ja matalin Parikkalassa (6,9 %).

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois­-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 456 eli neljä prosenttia kaikista työttömistä. Vuoden 2021 elokuusta lomautettujen määrä laski selvästi (-377 henkilöä, -45 %).

Ulkomaan kansalaisista erityisesti ukrainalaisten työttömyys on noussut. Elokuussa ukrainalaiset olivat venäläisten jälkeen toiseksi suurin ulkomaalaisten ryhmä Kaakkois-Suomen työttömissä.

Työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois­-Suomen seutukunnissa

Työttömien määrä oli elokuussa 2022 vuodentakaiseen verrattuna pienempi kaikissa seutukunnissa. Eniten työttömien määrä laski Kouvolan seudulla (-486 henkilöä, -13 %).

Työttömien määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa muissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa paitsi Lemillä ja Miehikkälässä. Määrällisesti lasku oli suurinta Kouvolassa (486 henkilöä). Suhteellisesti työttömien määrä laski eniten Parikkalassa (21 %).

Nuorisotyöttömyys laski viime vuodesta kokonaistyöttömyyttä enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1245, mikä on 14 prosenttia (­-196 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25­-vuotiaiden työttömien määrä laski kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa, eniten Kouvolan seudulla.

Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys laski eniten

Työttömien määrä laski edellisvuodesta melkein kaikissa ammattiryhmissä. Eniten väheni rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys. Myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä oli reilusti vähemmän työttömiä.

Työttömien määrä laski Kaakkois­-Suomessa edellisen vuoden elokuuhun verrattuna lähes kaikilla kulutusasteilla. Määrällisesti eniten laski toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys, ja suhteellisesti suurinta lasku oli alemman perusasteen suorittaneilla.

Pitkäaikaistyöttömiä 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Kaakkois­-Suomessa oli elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 3916, mikä on 20 prosenttia (-957 henkilöä) vähemmän kuin vuoden 2021 elokuussa. Pitkäaikaistyöttömyys väheni koko alueella – määrällisesti eniten Kouvolan seudulla (-384 henkilöä) ja suhteellisesti eniten Imatran seudulla (-29 %). Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa.

Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 31 prosenttia. Koko maassa osuus oli 39 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli elokuun aikana avoinna 2554 uutta työpaikkaa. Uusia paikkoja oli neljä prosenttia enemmän (+104 kpl) kuin vuosi sitten.

Työpaikkoja oli vuodentakaista enemmän kaikissa muissa Kaakkois-­Suomen seutukunnissa paitsi Kouvolassa (-9 %, -77 kpl). Eniten työpaikkojen määrä kasvoi Lappeenrannan seudulla (+108 kpl). Suhteellisesti eniten työpaikkoja tuli lisää Imatran seudulle (+18 %).

Eniten lisääntyivät asiantuntijoiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmien työpaikat. Suhteellisesti eniten kasvoi maanviljelijöille ja metsätyöntekijöille ilmoitettujen paikkojen määrä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, lähihoitajille, myyntiedustajille, kodinhoitajille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Uusista avoimista työpaikoista 84 prosenttia oli yrityksissä.

Palveluissa olevia vähemmän kuin edellisvuonna

Elokuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 5922 henkilöä (-6 %). Aktivointiaste oli 32 prosenttia.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli elokuussa vajaat 19000. Määrä on reilut 1500 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli elokuun lopussa yhteensä 1932 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta hieman. Enemmistö työllistetyistä (64 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2198 henkilöä. Palveluista muiden paitsi vuorotteluvapaasijaisuuksien ja työ- ja koulutuskokeiluiden osallistujamäärät laskivat.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Jari Saarinen, puh. 0295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Kuvat

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa elokuussa 2022 oli 10 %. Korkein työttömyysaste oli Kotkassa (12,2 %) ja matalin Parikkalassa (6,9 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa elokuussa 2022 oli 10 %. Korkein työttömyysaste oli Kotkassa (12,2 %) ja matalin Parikkalassa (6,9 %).
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma viitoittaa tietä kohti tieliikenteen nollavisiota6.9.2022 13:47:35 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma toimeenpanee valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa alueen erityispiirteet huomioiden sekä luo puitteet suunnitelmalliselle työlle vakavien liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Suunnitelmassa esitetään liikenneturvallisuustyön visio, tavoitteet ja painotukset vuoteen 2030 sekä konkreettiset toimenpiteet vuosille 2022–2026. Suunnitelma rajautuu tieliikenteen turvallisuustilanteen parantamiseen ja niihin toimenpiteisiin, jotka ovat alueellisten julkisen sektorin toimijoiden kautta edistettävissä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on joutunut poistamaan maantien varsilta liikenneturvallisuussyistä kylttejä, jotka liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa26.8.2022 15:44:39 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimien maanteiden varrella on viime aikoina tavattu kylttejä, joissa esitetään poliittisia viestejä liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. ELY-keskus on joutunut poistamaan kylttejä, koska tien varren ilmoittelu ja mainonta on säänneltyä. Ilmoittelun sääntelyssä on lähtökohtana liikenneturvallisuus. Esimerkiksi liittymässä huonosti sijoitettu kyltti haittaa näkemistä. Maantien varrella mainonta ja ilmoittelu on yleensä luvanvaraista. Tilapäinen ilmoittelu on sallittu ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskien. Tällöinkin sijoittelussa ja kiinnittämisessä on monta kohtaa, jotka pitää ottaa huomioon.

Sinilevähavainnot vähentyneet Kaakkois-Suomessa25.8.2022 16:11:49 EEST | Tiedote

Viikoittaisilta vakiopaikoilta ilmoitettujen havaintojen perusteella levämäärät Kaakkois-Suomen järvillä ja rannikolla ovat huomattavasti vähentyneet kuluneen viikon aikana. Myöskään yleisöhavaintoja runsaista levämääristä ei alueelta ole tullut. Todennäköisesti sinilevää kuitenkin edelleen esiintyy tietyillä rehevillä järvillä. Haapasaaren ja itärajan tuntumasta, Santion-Huovarin alueelta saatujen tietojen perusteella vedet ovat rannikolla tuulten seurauksena sekoittuneet ja kirkastuneet eikä sinilevää pintavesikerroksessa enää havaittu. Pilvisyyden takia Tarkka-palvelun satelliittikuvien käyttö rannikkovyöhykkeen yleistilanteen tarkistamisessa rannikolla on rajoittunutta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme