Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2022

Jaa
Työttömien määrä jatkaa laskuaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Mittaushistoriassa (vuodesta 2006 eteenpäin) työttömyysluvut ovat joulukuun matalimmat. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrät laskivat. Kausivaihtelu näkyi lomautettujen määrän kasvuna loppuvuotta kohden, mutta vuodentakaiseen verrattuna lomautettuja oli vähemmän. Uusien avointen työpaikkojen määrä laski edellisvuodesta, mutta paikkojen määrä on silti joulukuisessa mittaushistoriassa toiseksi suurin.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa joulukuussa 2022 oli 11,5 %. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,1 %) ja matalin Lemillä (7,8 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa joulukuussa 2022 oli 11,5 %. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,1 %) ja matalin Lemillä (7,8 %).

Työttömiä joulukuussa kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Kaakkois­-Suomessa oli joulukuun 2022 lopussa 14719 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 944 (-6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 8322, mikä on 749 henkilöä (-8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa työttömien määrä oli 6387, mikä on 195 henkilöä (-3 %) vähemmän kuin vuoden 2021 joulukuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois­-Suomessa 11,5 prosenttia. (Kymenlaakso:11,5 %, Etelä-Karjala: 11,4 %). Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli joulukuussa 9,9 prosenttia. Kaakkois-Suomen kuntien korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,1 %) ja matalin Lemillä (7,8 %). Työttömyysasteet vaihtelevat kunnittain melko paljon.

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois­-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 1136 eli kahdeksan prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä laski edellisvuoden joulukuusta (-230 henkilöä, -17 %).

Työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois­-Suomen seutukunnissa

Työttömien määrä oli joulukuussa vuodentakaiseen verrattuna pienempi kaikissa seutukunnissa. Eniten työttömien määrä laski Kouvolan seudulla (-402 henkilöä, -9 %).

Työttömien määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta melkein kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Määrällisesti lasku oli suurinta Kouvolassa (-402 henkilöä). Suhteellisesti eniten työttömien määrä laski Miehikkälässä (-24 %). Heikointa muutos vuodentakaiseen verrattuna oli Luumäellä, jossa työttömien määrä nousi 15 henkilöllä (+7 %). Myös Pyhtäällä työttömien määrä kasvoi hieman.

Nuorisotyöttömyys laski kokonaistyöttömyyttä enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1624, mikä on 10 prosenttia (­-173 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa.

Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys laski eniten

Työttömien määrä laski edellisvuodesta kaikissa ammattiryhmissä. Eniten väheni rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys. Myös toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ja asiantuntijoiden ryhmissä oli reilusti vähemmän työttömiä. Suhteellisesti eniten väheni johtajien työttömyys.

Työttömien määrä laski Kaakkois­-Suomessa edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna lähes kaikilla koulutusasteilla. Määrällisesti eniten laski toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys, ja suhteellisesti lasku oli suurinta alemman perusasteen suorittaneilla. Eniten työttömien määrä nousi heillä, joiden koulutusaste oli tuntematon (+32 henkilöä, +6 %).

Pitkäaikaistyöttömyys yhä selvässä laskussa viime vuodesta

Kaakkois­-Suomessa oli joulukuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 3800, mikä on 19 prosenttia (-875 henkilöä) vähemmän kuin vuoden 2021 joulukuussa. Pitkäaikaistyöttömyys väheni koko alueella – määrällisesti eniten Kouvolan seudulla ja suhteellisesti eniten Imatralla. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa (1417 henkilöä).

Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 26 prosenttia. Koko maassa osuus oli 33 prosenttia.

Uusien avointen työpaikkojen määrä laski vuodentakaisesta

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun aikana avoinna 2245 uutta työpaikkaa. Uusia paikkoja oli kahdeksan prosenttia vähemmän (-206 kpl) kuin vuosi sitten.

Työpaikkoja oli vuodentakaista vähemmän Kotka-Haminan ja Lappeenrannan seutukunnissa, kun taas Kouvolan ja Imatran seuduilla työpaikkojen määrä kasvoi.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden ammattiryhmissä. Eniten vähenivät asiantuntijoille sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille ilmoitetut työpaikat.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten kiinteistöhuollon työntekijöille, lähihoitajille, sairaanhoitajille, myyjille ja myyntiedustajille.

Uusista avoimista työpaikoista 83 prosenttia oli yrityksissä.

Palveluiden piirissä vähemmän henkilöitä kuin vuosi sitten

Joulukuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 5615 henkilöä (-3 %). Aktivointiaste oli 28 prosenttia.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli joulukuussa noin 20300. Määrä on reilut 1000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli joulukuun lopussa yhteensä 1875 henkilöä. Määrä nousi vuodentakaisesta (+ 5 %, +86 henkilöä). Enemmistö työllistetyistä (66 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 1969 henkilöä. Palveluista muiden paitsi vuorotteluvapaasijaisuuksien ja työ- ja koulutuskokeiluiden osallistujamäärät laskivat.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Jari Saarinen, puh. 0295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Kuvat

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa joulukuussa 2022 oli 11,5 %. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,1 %) ja matalin Lemillä (7,8 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa joulukuussa 2022 oli 11,5 %. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,1 %) ja matalin Lemillä (7,8 %).
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, helmikuu 202321.3.2023 08:34:47 EET | Tiedote

Työttömyysluvut Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ovat helmikuun mittaushistorian matalimpia (tilastot vuodesta 2006 alkaen). On kuitenkin merkkejä siitä, että pitkään jatkunut työttömyyden väheneminen alkaa taittua. Kaakkois-Suomessa työttömien määrä väheni enää kahden prosentin verran vuodentakaisesta. Kymenlaaksossa työttömien määrä väheni neljällä prosentilla, mutta Etelä-Karjalassa määrä nousi prosentin verran vuoden 2022 helmikuun lukuihin verrattuna. Työttömien määrä laski alueella eniten Kouvolan seutukunnassa (-5 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli helmikuun aikana avoinna 2762, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, tammikuu 202321.2.2023 08:16:47 EET | Tiedote

Työttömyyden kehitys Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa näyttää edelleen hyvältä. Työttömyysluvut ovat tammikuun mittaushistorian matalimmat (tilastot vuodesta 2006 alkaen). Kymenlaaksossa työttömyys väheni kahdeksan prosentin ja Etelä-Karjalassa kolmen prosentin verran vuoden 2022 tammikuun lukuihin verrattuna. Työttömien määrä laski erityisesti Kouvolan seutukunnassa (-11 %). Uusien avointen työpaikkojen lukumäärä Kaakkois-Suomessa on tammikuisen mittaushistorian toiseksi suurin heti vuoden 2022 tammikuun jälkeen, jolloin työpaikkoja oli avoinna peräti 5085.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme