Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2021

Jaa

Kaakon työttömyyden kokonaiskuva on marraskuussa pysynyt melko samanlaisena kuin viime kuukausina. Työttömien määrä on laskenut viime vuodesta 19 prosentin ja toissa vuodesta neljän prosentin verran. Valtakunnallisesti alueella ollaan työttömien määrässä viime vuoteen verrattuna keskitason tuntumassa. Vuoden 2019 marraskuuhun verrattuna tilanne on selvästi koko maata parempi (koko Suomessa työttömyys on noussut 11 %). Nuorten työttömyys on edelleen laskenut hienosti – alle 25-vuotiailla on vuodentakaisesta laskua 34 prosenttia ja alle 20-vuotiailla 37 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on yhä noussut vuodentakaisesta, mutta nousua on vain kahden prosentin verran ja pitkäaikaistyöttömyys on laskussa edelliskuukausista. Uusia avoimia työpaikkoja on edelleen ilmoitettu paljon – määrä on noussut 75 prosentilla viime vuodesta.

Kaakkois-­Suomessa oli marraskuun lopussa 13862 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 3330 henkilöä (­-19 %) pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 8036, mikä on 1605 henkilöä (­-18 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Etelä­Karjalassa työttömien määrä oli 5826, mikä on 1418 henkilöä (­-22 %) vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Toissa vuodesta työttömien määrä oli laskenut Kymenlaaksossa kolme prosenttia ja Etelä­-Karjalassa viisi prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista oli Kaakkois-­Suomessa kokoaikaisesti lomautettuja 970 eli seitsemän prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen osuus nousi lokakuusta. Edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna lomautettujen määrä laski selvästi (­-1325, ­-58 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-­Suomessa 10,8 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna Kaakkois-Suomen korkein työttömyysaste oli Rautjärvellä (13,9 %) ja matalin Lemillä (7,5 %).

Työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois­-Suomen seutukunnissa ja kunnissa

Työttömien määrä oli pienempi viime vuoden marraskuuhun verrattuna kaikissa seutukunnissa. Eniten työttömien määrä laski vuodentakaisesta Kouvolan (-877 henkilöä) ja Kotka-Haminan seuduilla (-848 henkilöä). Myös Lappeenrannan (-840) ja Imatran (-765) seuduilla työttömien määrä laski selvästi. Suhteellisesti eniten laskua oli Imatran seudulla (-28 %).

Työttömien määrä laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Määrällisesti lasku oli suurinta Kouvolassa (­-877 henkilöä), mutta myös Lappeenrannassa työttömiä oli reilusti vähemmän kuin vuosi sitten (­-737 henkilöä). Suhteellisesti työttömien määrä laski eniten Imatralla (-­30 %). Määrällisesti ja suhteellisesti vähiten laski miehikkäläläisten työttömyys (­-9 henkilöä, ­-10 %).

Nuorisotyöttömyys laski viime vuodesta yli kolmanneksella

Marraskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois­-Suomessa 1443, mikä on 34 prosenttia (-­735 henkilöä) vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä laski 26 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski edellisvuodesta kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa. Nuorista alle 20­-vuotiaiden työttömyys Kaakossa laski 37 prosenttia. 

Yli 50­-vuotiaita oli Kaakkois­-Suomessa työttömänä 6232 henkilöä, 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien määrä laski kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmissä

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömien määrä laski Kaakkois­-Suomessa edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna kaikilla asteilla. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys laski määrällisesti eniten. Suhteellisesti eniten laski korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä.

Myös kaikissa ammattiryhmissä työttömien määrä laski viime vuodesta. Määrällisesti eniten väheni palvelu-­ ja myyntityöntekijöiden ryhmään kuuluvien työttömyys. Myös rakennus-­, korjaus-­ ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä oli reilusti vähemmän työttömiä. Suhteellisesti eniten työttömien määrä laski edellisvuodesta sotilaiden ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä ja vähiten maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmissä.

Pitkäaikaistyöttömiä kaksi prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 marraskuussa

Marraskuun lopussa Kaakkois-­Suomessa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4577, joka on kaksi prosenttia (+83 henkilöä) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 33 prosenttia. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa. Koko maassa oli 25 prosenttia enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden marraskuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja 75 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun aikana avoinna 2369 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli 75 prosenttia (+1019 kpl) suurempi kuin vuosi sitten. Työpaikkoja oli vuodentakaista enemmän kaikissa Kaakkois-­Suomen seutukunnissa. Eniten työpaikkoja tuli lisää Kotka-Haminan seudulle.

Uusista avoimista työpaikoista 85 prosenttia oli yrityksissä.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta eniten palvelu­ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmään kuuluville. Myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille oli työpaikkoja vuodentakaista paljon enemmän tarjolla.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kiinteistöhuollon työntekijöille, myyjille sekä toimisto-­ ja laitossiivoojille.

Palveluissa olevien määrä lähes ennallaan

Marraskuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6937 henkilöä (-1 %). Aktivointiaste oli 33 prosenttia.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli lokakuussa noin 21000. Määrä on vajaat 3500 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli marraskuun lopussa yhteensä 1846 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta 17 prosentin ja 262 henkilön verran. Enemmistö työllistetyistä (64 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2919 henkilöä. Palveluista muiden paitsi vuorotteluvapaasijaisuuksien osallistujamäärät laskivat.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Jari Saarinen puh. 0295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseudun elpymisvaroja myönnetään alkuvuoteen 2022 painottuen17.1.2022 11:11:17 EET | Tiedote

EU:n elpymisvaroja kohdennetaan Suomeen myös maaseutuohjelman kautta, tässä vaiheessa maaseudun yrityksille ja maatiloille. Tarveperusteen mukaan kohdennettavat elpymisvarat ovat myönnettävissä vain vuonna 2022, mikä tarkoittaa sitä, että myöntövarat vähenevät loppuvuotta kohti. Elpymisvarojen lisäksi normaalia maaseuturahoitusta voi hakea syyskaudelle asti siirtymäkauden 2021–2022 varoista. Maaseudun uusi EU:n ohjelmakausi CAP27 alkaa vuoden 2023 alussa.

Kymijoen vesistöalueen sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksytty11.1.2022 11:19:57 EET | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 16.12.2021 hyväksynyt Kymijoen vesistöalueen ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään alueelliset tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 27.1.2022 asti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Kaakkois-Suomi).

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 202123.11.2021 08:23:49 EET | Tiedote

Työttömyys on laskenut vuoden 2020 lokakuusta 17 prosentin verran ja on kaksi prosenttia matalampaa kuin vuoden 2019 lokakuussa. Kaakkois-Suomen työllisyyden kehitys on koko maan keskitasoa. Lomautettujen määrä on noussut syyskuusta 14 prosenttia, mutta on selvästi matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä on seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän, mutta määrä on laskussa edelliskuukausista. Nuorten työttömien määrän kehitys on Kaakkois-Suomessa koko maata parempi – alle 25-vuotiaden työttömien määrä laski edellisvuodesta 32 prosenttia ja alle 20-vuotiaiden määrä laski 21 prosenttia. Uusia työpaikkoja oli Kaakossa lokakuun aikana auki 72 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme