Vasa Elektriska Ab

Kabelprojekt ger färre elavbrott och frigör mark för jord- och skogsbruk

Dela

I år gräver Vasa Elnät ner elnätet på en sträcka om sammanlagt cirka 200 km. Under pågående år investerar Vasa Elnät 12 miljoner euro i elnätet. Investeringarna ska förbättra distributionssäkerheten, förnya elstationer och göra nätet allt smartare. I och med att nätet läggs som kabel i marken frigörs upp till 120 hektar mark för jord- och skogsbruk längs nuvarande ledningsgator.

Vasa Elektriska. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska. Bild: Ann-Sofi Berg

Årets största nätarbeten utgörs av just kablingsprojekt där luftburna elledningar grävs ner under markytan och på så sätt skyddas mot väder och vind. Projekten genomförs i Vasa, Korsholm, Korsnäs och Laihela.

De största arbetena ska utföras i Korsholm. Där läggs kabel mellan Hankmo och Petsmo, i Replot centrum samt mellan Replot och Björköby. Elnätet grävs också ner i Laihela mellan Kylänpää och Jokikylä samt i Lillkyro, Vasa, mellan Tervajoki och Vedenoja.

Sammanlagt startar i år 13 kablingsprojekt inom Vasa Elnäts område. Det betyder att cirka 200 km kabel grävs ner i marken.

I sådana projekt strävas efter att en så stor andel som möjligt är så kallade samprojekt.

- I praktiken betyder det att vi koordinerar byggprojekten i samarbete med vägbyggnaden eller teleoperatörer, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

Förbättring av elnätet en utgångspunkt för utveckling – och distansarbete

Det nya kabelnätet förväntas betjäna regionen i 50 år. När nätet dras i jordkablar ökar också dess kapacitet, och samtidigt fyller det de behov som en allt större andel förnybar elproduktion och elbilismen ger upphov till.

- Det är viktigt att förnya elnätet, inte enbart för att öka distributionssäkerheten, men också för att kunna säkerställa en utveckling av samhället. Det kräver alltid investeringar. Därför får vi nog ta en riktig funderare på hur vi gör det i framtiden, med hänvisning till regeringens färska proposition.

Nättjänsten inom Vasa Elnäts område är förmånligare än i medeltal och bolagets kunder än bland de mest nöjda i branschen på basen av undersökningar.

Vasa Elnät har i rask takt grävt ner stora delar av nätet. Just nu är cirka 44 % av bolagets mellanspänningsnät (stamnätet) och 71 % av lågspänningsnätet under jorden. Detta års arbeten kommer att höja stamnätets kabelandel till 48 %.

Det riksomfattande målet är än så länge att avbrotten inte ska överstiga sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll från år 2028 och framåt.

Bolaget förnyar och utvecklar elnätet också på annat sätt än genom att gräva ner jordkablar. Elstationer ska utvecklas och automationen ska utökas. Elnätet kommer också att utvidgas för att nå till nya bostadsområden.

Elnätet inom Vasa Elnäts distributionsområde har en längd på cirka 7 500 kilometer, vilket betyder cirka 100 meter per kund i genomsnitt.

- Att underhålla och utveckla nätet servar såväl hushåll som företag och andra samhällsfunktioner, till exempel sjukhus och fabriker, påminner Rintamäki.

Under pandemin har allt fler arbetat på distans, vilket har understrukit betydelsen av en fungerande eldistribution för speciellt hushållen.

Planerade och pågående nätarbeten inom Vasa Elnäts område finns på adressen https://tyot.vaasansahkoverkko.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska. Bild: Ann-Sofi Berg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 125 personer och omsättningen år 2020 utgjorde ca 113 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum