Vasa Elektriska Ab

Kall vinter och sällsynt varm sommar påverkade energibolagets försäljning

Dela

De låga temperaturerna i början av år 2018 övergick i en varm sommar, vilket också syns i energiförbrukningen. Medan uppvärmningsbehovet var större än normalt i början av året var förbrukningen mindre än normalt när sommaren kom tidigt. Totalförsäljningen av el ökade och en större andel såldes till elbörsen. Utvecklingen av elnätet fortsatte med investeringar i leveranssäkerheten.

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen

Vasa Elektriska Ab:s totala elförsäljning steg år 2018 med ungefär 12 procent jämfört med året innan och uppgick till 1 911 GWh, varav 73 procent (jmf. 82 %) såldes till privat- och företagskunder och resten till elbörsen. Den största skillnaden när man jämför med året innan utgjordes av en nästan fördubblad försäljning till just elbörsen. Den utsläppsfria produktionens andel uppgick till cirka 70 procent.

Vasa Elektriska har fortsättningsvis investerat i vindkraft, vilket också avspeglas i vindenergins växande andel i bolagets anskaffningsportfölj. Vindkraften stod för 11 procent av fjolårets försäljning av elenergi, vilket betyder en ökning på 2 procentenheter från året innan. Vattenkraftens andel var cirka en femtedel och kärnkraftens andel en tredjedel.

Störst uppvärmningsbehov i februari–mars

År 2018 sålde Vasa Elektriska 679 GWh fjärrvärme, det vill säga nästan lika mycket som året innan (-0,7 %). Av den sålda fjärrvärmen producerades 99 procent genom energieffektiv samproduktion av el och värme i Vaskiluodon Voimas och Westenergys anläggningar. Nationellt sett var andelen samproduktion hög i Vasa.

Andelen stenkol i fjärrvärmeproduktionen steg efter ett rekordgrönt år 2017, men fortfarande var siffran låg, 9 procent (jmf. 5 %). Orsaken var ingången av året som med sina kalla temperaturer krävde högre fjärrvärmeeffekt. 81 procent av fjärrvärmeproduktionen var kolneutral.

Marginell ökning i elöverföringen

År 2018 överförde Vasa Elnät Ab sammanlagt 1 012 GWh elenergi till sina kunder. I jämförelse med året innan var elförbrukningen så gott som den samma (+0,3 %).

Leveranssäkerheten har under många år varit mycket bra. År 2018 uppstod fler stormrelaterade avbrott, vilket också resulterade i en klart sämre leveranssäkerhet än året innan.

För att förbättra leveranssäkerheten gjordes investeringar i jordkablar i bl.a. mellanspänningsnätet. I nuläget är 38 procent (jmf. 33 %) av Vasa Elnäts mellanspänningsnät och 60 procent (jmf. 56 %) av hela nätet under markytan. Under året färdigställdes också förnyelsen av en 110 kV:s kraftledning mellan Höysälä och Laihela. År 2018 gjordes också ett flertal investeringar i huvudtransformatorstationer.

De ovannämnda siffrorna baserar sig på förhandskalkyler. De slutliga siffrorna angående koncernen Vasa Elektriskas verksamhet publiceras i samband med bokslutet för år 2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2017 utgjorde ca 130 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo1.8.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet13.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens9.4.2019 13:57:12 EESTTiedote

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5 miljoner euro till följd av Seinäjoki kraftverks ägararrangemang.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum