Forest Academy

KALLELSE TILL MEDIA: Skogarnas roll i klimatförändringen: EU-Skogsakademin lägger fram ett nytt initiativ för att bekämpa klimatförändringen – minister Jari Leppä presenterar initiativet den 21 november

Dela

Skogsakademin för EU-beslutsfattare (Forest Academy for EU Decision Makers) ordnas för första gången den 21−23 november 2018. Evenemanget ordnas som ett gemensamt initiativ av Finland och Sverige. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och hans svenske kollega Sven-Erik Bucht inleder Skogsakademin med att berätta om skogsbioekonomi och skogens betydelse i bekämpningen av klimatförändringen. Presskonferensen hålls på onsdag kväll den 21 november 2018 i Asikkala.

I Skogsakademin för EU-beslutsfattare dryftas bl.a. hur vi med hjälp av skog kan hitta lösningar på globala utmaningar. I samband med invigningen av Skogsakademin presenteras ett nytt initiativ i arbetet mot klimatförändringen.
I Skogsakademin för EU-beslutsfattare dryftas bl.a. hur vi med hjälp av skog kan hitta lösningar på globala utmaningar. I samband med invigningen av Skogsakademin presenteras ett nytt initiativ i arbetet mot klimatförändringen.

Kallelse till media 19.11.2018

I och med IPCC:s senaste klimatrapport har hela världen på ett helt nytt sätt fått upp ögonen för klimathotet. Utan snabba åtgärder kan den genomsnittliga temperaturen stiga till en nivå som kommer att ha katastrofala följder för hela mänskligheten.

Finland och Sverige hör till ledande skogsnationer i EU och i hela världen, och därmed står de på många sätt i en nyckelställning. Skogen är världens största kolsänka som vi enligt IPCC:s rekommendationer bör satsa speciellt på. På motsvarande sätt står avskogningen för nästan 10 procent av de totala koldioxidutsläppen. Takten på avskogningen är skrämmande: bara under de två senaste decennierna har över 8 procent av skogarna försvunnit jämfört med nivån år 2000.

Skogsakademin för EU-beslutsfattare är den första i sitt slag som Finland och Sverige ordnar gemensamt. I den presenteras hurdana olika möjligheter skogar och trä kan erbjuda i bekämpningen av klimatförändringen t.ex. i form av produkter och designinnovationer som ersätter plast. Ett trettiotal internationella EU-påverkare och experter deltar i Skogsakademin i Finland.

Jord- och skogsbruksminister Leppä inleder med att berätta om helt nya öppningar som ska sätta fart på arbetet mot klimatförändringen.

Medias representanter är välkomna till Skogsakademin onsdagen den 21 november kl. 18.00 vid Lehmonkärki i Asikkala, Lehmonkärjentie 180, Asikkala. Lehmonkärki är belägen 35 km från Lahtis. Tillställningen hålls på engelska med tolkning till finska resp. svenska.

Program                                                                

18:00 Samling vid Villa Vellamo i Lehmonkärki, kaffe

  • Introduction, Director Elina Antila, Forest Academy for Decision Makers, Finnish Forest Association and Head of the Policy and Analysis Division Peter Blombäck, Swedish Forest Agency
  • Video greeting from the European Commission, Vice-President Jyrki Katainen, European Commission
  • Opening of the Forest Academy for Decision Makers, Minister of Agriculture and Forestry Jari Leppä and Minister for Rural Affairs Sven-Erik Bucht
  • A Forest of Futures, Professor of Molecular Biology Howy Jacobs, University of Tampere
  • Questions from media and discussion

19:30 Mötet avslutas

Transport: Det finns gemensam transport från Helsingfors centrum och Lahtis till Asikkala. Meddela gärna om behovet av transport i samband med anmälan. Körinstruktioner: http://www.lehmonkarki.fi/Suomeksi/Info/Ajoohjeet/tabid/5732/language/fi-FI/Default.aspx

Medias representanter har möjlighet att intervjua ministrarna efter mötet. Vi kommer även att få ta del av EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainens videohälsning. Professor imolekylbiologi Howy Jacobs från Tammerfors universitethåller också ett inlägg på mötet.

Välkommen!

Skogsakademin för EU-beslutsfattare (Forest Academy for EU Decision Makers) är ett diskussionsforum med hög profil sammankallat av statsministrarna i Finland och Sverige där EU-påverkare får ta del av färsk information om det hållbara skogsbrukets möjligheter. Finländska beslutsfattare har deltagit i Skogsakademin i över 20 år. Under åren har cirka 1 500 finländska påverkare fått inblick i viktiga och aktuella skogsteman. Som arrangör för evenemanget står Finska Fortsföreningen rf. 

Mera information:

Elina Antila, direktör, Beslutsfattarnas Skogsakademi, Finska Forstföreningen, +358 50 351 2411, elina.antila@smy.fi

Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, +358 50 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Mediernas anmälningar:

Mikko Norros, Hopiasepät Oy, +358 40 547 6280,

mikko.norros@hopiasepat.fi

Webbsidan: www.forestacademy.fi

Nyckelord

Bilder

I Skogsakademin för EU-beslutsfattare dryftas bl.a. hur vi med hjälp av skog kan hitta lösningar på globala utmaningar. I samband med invigningen av Skogsakademin presenteras ett nytt initiativ i arbetet mot klimatförändringen.
I Skogsakademin för EU-beslutsfattare dryftas bl.a. hur vi med hjälp av skog kan hitta lösningar på globala utmaningar. I samband med invigningen av Skogsakademin presenteras ett nytt initiativ i arbetet mot klimatförändringen.
Ladda ned bild

Om

Beslutsfattarnas Skogsakademi är ett diskussionsforum för beslutsfattare och andra samhällspåverkare. Målet är att öka påverkarnas intresse för skogsrelaterade frågor, stärka deras kompetens samt skapa dialog mellan skogspåverkare och påverkare inom andra branscher. Finska Forstföreningen rf ansvarar för Skogsakademins verksamhet. www.smy.fi/pma

Följ Forest Academy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Forest Academy

“Thanks for bringing us to the future! The EU Bioeconomy Strategy should be following what Finland and Sweden already do” - The Forest Academy makes an impact to EU Decision Making23.11.2018 15:10:09 EETPress release

EU Decision Makers received loads of new best practices, technologies, groundbreaking ideas and innovations during the three days of the first Forest Academy organized for them by Finland and Sweden. The importance of the forest sector in the fight against climate change was effectively revealed by the eye-opening presentations from Ministers of the two countries as well as top CEOs and experts. The various opportunities and the huge potential of forests were welcomed by a highly receptive audience.

Finlands statsminister Juha Sipilä föreslår en EU-klimatfond för beskogning – Ett viktigt nytt initiativ, som kommer att utredas, för att bekämpa klimatförändringen i partnerskap med Afrika, presenterat av minister Jari Leppä21.11.2018 19:19:00 EETTiedote

Finland föreslår ett viktigt nytt initiativ för att bekämpa klimatförändringen genom beskogning genom samarbete mellan EU och Afrika. Statsminister Juha Sipilä har redan diskuterat Finlands initiativ med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har informerat EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan och medlemsstaterna om saken. Initiativet lanserades idag av minister Leppä på den första EU-Skogsakademin för beslutsfattare som ordnades av Finland och Sverige.

Finland’s Prime Minister Juha Sipilä Proposes an EU-Africa Forest Fund - Major New Initiative to battle Climate Change in Africa and globally now under consideration, presented by Minister Leppä21.11.2018 19:13:10 EETPress release

Finland proposed a major new initiative to fight climate change with forestation through EU-Africa Partnership. Finland’s Prime Minister, Mr. Juha Sipilä has already discussed the Finnish initiative with the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. Mr. Jari Leppä, Minister of Agriculture and Forestry has informed the EU Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan and the Member States. The initiative was presented today by Minister Leppä at the first Forest Academy for EU Decision Makers, organized by Finland and Sweden.

Pääministeri Juha Sipilä ehdottaa EU-Afrikka -metsärahastoa – Merkittävä uusi aloite ilmastonmuutoksen torjumiseksi Afrikassa ja globaalisti nyt harkittavana, maa- ja metsätalousministeri Leppä esitteli21.11.2018 19:07:11 EETTiedote

Suomi on ehdottanut merkittävää uutta aloitetta ilmastonmuutoksen torjumiseksi metsittämisen avulla, EU-Afrikka -kumppanuuden kautta. Pääministeri Juha Sipilä on jo keskustellut Suomen aloitteesta Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on informoinut EU:n maatalouskomissaaria Phil Hogania sekä muita EU-maita aloitteesta. Aloitteen esitteli tänään ministeri Leppä ensimmäisessä EU-päätöksentekijöille pidettävässä Metsäakatemiassa, jonka järjestävät Suomi ja Ruotsi yhdessä.

KIIREELLINEN MEDIAKUTSU: Suomelta merkittävä ilmastoaloite EU:lle – Ministeri Leppä esittelee illalla pääministeri Sipilän uraauurtavan avauksen21.11.2018 12:00:48 EETKutsu

Pääministeri Sipilän merkittävä uusi ilmastoaloite Euroopan unionille nousee päärooliin, kun Suomen ja Ruotsin yhdessä järjestämä ensimmäinen Metsäakatemia EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) tänään alkaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittelee Sipilän ehdotuksen kansainväliselle yleisölle heti akatemian aluksi, keskiviikkoiltana Asikkalassa klo 18.15 pidettävässä lehdistötilaisuudessa. Sekä Sipilä että Leppä ovat jo keskustelleet uraauurtavasta ilmastoavauksesta EU-johdon kanssa.

MEDIA INVITATION: Role of forests in climate change: New initiative to combat climate change to be announced at EU Forest Academy – presented by Minister Leppä, 21 November19.11.2018 12:00:00 EETPress Invitation

The first Forest Academy for EU Decision Makers will be organized jointly by Finland and Sweden on 21 to 23 November 2018. Finnish Minister of Agriculture and Forestry Jari Leppä and his Swedish colleague Sven-Erik Bucht will speak on forest-based bioeconomy and the significance of forests in tackling climate change at a news conference held at the opening of the Forest Academy on Wednesday, 21 November in Asikkala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum