SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen vappupuhe

Jaa

Hyvät ystävät ja toverit, oikein hyvää vappua kaikille!

Viimeiset viikot ovat monelle olleet raskaita ja ahdistavia, mutta myös osoittaneet, että Suomessa on edelleen voimissaan yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuuri. Korona-pandemia on todistanut myös sen, että meillä on globaaleja haasteita, jotka on ratkaistava yhdessä. Korona ei johdu ilmastonmuutoksesta, mutta tosiasia on, että ellemme saa hillittyä ilmastonmuutosta, kohtaamme tulevaisuudessa kenties vielä suurempia ja pitkäkestoisempia kriisejä, joista selviytyminen on vieläkin hankalampaa.

Epidemian torjunnassa monet hallitukset ovat perustaneet politiikkatoimensa tieteelliseen tietoon epidemian käyttäytymisestä ja tähän toimintaan kansalaiset ovat laajasti antaneet tukensa. Tämä osoittaa sen, että ihmiset ovat valmiita luopumaan taloudellisista eduista terveyden turvaamiseksi. Vastaavaa toimintamallia tulee käyttää jatkossa myös ilmastopolitiikassa.

Ilmastonmuutoksen hallinta ja siihen sopeutuminen edellyttävät muun muassa taloudellisten ja terveydellisten riskien kiihkotonta tunnistamista ja tunnustamista. Toivon, että ilmastotavoitteiden saavuttamisesta saadaan aikaan samanlainen yhteinen tahtotila kuin koronakriisin hoidosta. Panostaminen luontoon ja puhtaaseen teknologiaan ei ole Suomelle pelkästään kuluerä. Se on mitä suuremmassa määrin myös kilpailuvaltti.

Hyvät toverit

Nyt on käynnistynyt työ kriisistä ulospääsyn suunnitteluun ja jälkihoitoon. Hallitus on luvannut tässä työssä huomioida hallitusohjelman tavoitteet sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisesta. Yhdellä rysäyksellä rajoituksia ei kuitenkaan voida purkaa ja edelleen on muistettava, että rajoitusten aikana kaikista kansalaisista mahdollisimman hyvän huolen pitäminen auttaa meitä palautumaan normaaliin elämään nopeammin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ollut huolissaan siitä, miten eri tavoin poikkeuslakia sovelletaan eri puolilla Suomea. Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valitettavasti poikkeuslain nojalla on joissakin kunnissa lopetettu erilaisia toimintoja pohtimatta lainkaan, onko tämä välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta.

Nyt olisi tärkeää muistaa, etteivät poikkeusolot oikeuta palvelujen lakkauttamiseen tai olemassa olevien asiakkuuksien päättämiseen. Monin paikoin esimerkiksi omaishoitajat ja kuntoutusta tarvitsevat on jätetty oman onnensa nojaan.

On erityisen tärkeää myös varmistaa koululaisten ja heidän perheidensä riittävä tuki etäopetuksen aikana. Mitä paremmin oppilaista pidetään nyt huolta, sen helpompi heidän on palata takaisin normaalille oppimispolulle. Onneksi toukokuussa annettavaan lisätalousarvioesitykseen sisältyy lasten ja nuorten tukipaketti, jolla varaudutaan tukemaan kuntia, jotta opetukseen ja oppimisen tukeen voidaan lisätä resursseja etäopetuksen aikana ja sen jälkeen.

Hyvät ystävät ja toverit

Valmistuin lähes 40 vuotta sitten sairaanhoitajaksi ja muistan, että ennen valmistumistani eräs opettaja totesi ryhmällemme sairaanhoitajien olevan aina eturintamassa kriisin kohdatessa.

Neljäänkymmeneen vuoteen ensimmäisen kerran tämä toteamus on toteutunut näin konkreettisesti. Sairaanhoitajat ja muut hoitotyöntekijät ovat nyt todellakin eturintamassa taistelemassa koronaa vastaan.

Koulutuksensa perusteella hoitotyöntekijöillä on hyvät valmiudet toimia oikein ja ammatillisesti. Surullista kuitenkin on, että suojavarusteiden puutteiden takia he eivät voi toimia niin hyvin kuin pitäisi. Vielä surullisempaa on se, että suojavarusteiden käyttöön ja koronatestauksiin liittyvä ohjeistus on muuttunut useampaan kertaan, eikä se aina ole perustunut tieteellisesti tutkittuun tietoon. Me emme ole osanneet varautua tämän kaltaiseen kriisiin niin hyvin kuin pitäisi – ja luulimme.

Nyt vappuna - työn juhlana - voimme arvostuksen osoituksena nostaa maljan kaikille Suomen hoitotyöntekijöille - he ovat sen ansainneet. Arvostus on kuitenkin muutakin kuin juhlapuheita ja -maljoja. Se myös asiallisia työolosuhteita ja työn vaativuuden mukaista palkkausta. Toivottavasti koronaepidemia viimeistään osoittaa sen, että hoitotyöntekijät ovat palkankorotuksen, inhimilliset työolosuhteet ja oman työehtosopimuksen ansainneet. Siitäkin huolimatta, että korona iskee lujasti Suomen talouteen.

Hyvät Vapun juhlijat

Juhlimme vappua poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta työväen vapun viesti ei ole muuttunut. Yhtenäistä ja vahvaa Työväenliikettä tarvitaan koronan jälkeisen tulevaisuuden rakentamisessa, jotta varmistetaan, ettei suomalaisessa yhteiskunnassa ketään jätetä yksin ja ettei jatkossakaan unohdeta työväenliikkeen unelmaa oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta yhteiskunnasta.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Alle 18-vuotiaiden rikosten uhrien esitutkinta tulee tehdä kiireellisesti29.5.2020 10:40:26 EESTTiedote

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien alaikäisten rikosten uhrien esitutkintaa. Nykyisessä esitutkintalaissa velvoitetaan poliisia suorittamaan esitutkinta kiireellisesti, kun rikoksesta epäilty on alaikäinen. Kiireellisyyttä ei kuitenkaan velvoiteta silloin, kun rikoksen uhri on alaikäinen. Tähän olisi Elorannan mielestä syytä saada korjaus. - Lain mukaan tulee esitutkinta suorittaa aina ilman tarpeetonta viivästystä. Rikoksesta epäillyn ollessa alaikäinen velvoitetaan kiireellisyyteen. Kun rikoksen uhri on alaikäinen ei laki sen sijaan velvoita kiireellisyyteen. Tämä olisi kuitenkin tärkeää alaikäisen uhrin suojelun näkökulmasta, jotta traumaattinen asia saadaan nopeasti käsiteltyä ja syntyneitä haittoja voidaan hoitaa eikä elinikäisiä vaurioita pääsisi syntymään. Aikainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy antaisi paremmat mahdollisuudet selvitä traumaattisesta kokemuksesta, Eloranta toteaa. - Trauman käsittely on helpompaa, kun se on saatu

SDP:n Tuula Väätäinen: Parhaiten tuemme ravintoloita käyttämällä niiden palveluita29.5.2020 10:26:55 EESTTiedote

Suomen hallitus on keventämässä koronarajoituksia asteittain siten, että ravintoloiden avaaminen asiakkaille 1.6.2020 alkaen sallitaan. Asetetut rajoitustoimet ovat olleet välttämättömiä koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Rajoitustoimilla on onnistuttu hillitsemään tehokkaasti epidemian etenemistä. Nyt Suomessa on mahdollista siirtyä vaiheeseen, jossa laajamittaisista rajoitustoimista luovutaan hallitusti. Ravintolatoiminnassa tulee edelleen noudattaa toimia, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. - Koronaviruksen leviämisen estämistoimien vaikutukset ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti ravitsemisliikkeisiin. Ravintolat ovat olleet poikkeuslain nojalla suljettuna asiakkailta liki kaksi kuukautta. Nyt rajoituksia ollaan asteittain purkamassa. Hallitus auttaa ravintoloita tukemalla uudelleentyöllistämistä ja hyvittämällä liiketoiminnan rajoittamisesta aiheutuneita menetyksiä, kertoo Väätäinen. - Sulkemisen vaikutukset ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden arke

SDP:n Niina Malm: Työelämän eriarvoistuminen on pysäytettävä26.5.2020 14:52:00 EESTTiedote

Vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotietojen mukaan sosioekonomisten ryhmien väliset erot näkyivät erityisesti etätyöskentelyn mahdollisuuksissa. Barometrin mukaan ylemmistä toimihenkilöistä lähes kolmasosa oli tehnyt etätyötä viikoittain tai useammin viimeisen vuoden aikana, kun taas työntekijöistä vastaava osuus oli vain kaksi prosenttia. Kansanedustaja Niina Malm (sd.) huomauttaa, että erityisesti koronakriisin aikana työelämän eriarvoisuus on nostanut päätään. - Vaikka etätyö onkin yleistynyt viime vuosina yhä enemmän, on kuitenkin koronakriisin aikana korostunut, että kaikkea työtä ei edes pystytä muuttamaan etätyöksi. Siitä huolimatta on olemassa paljon muita kohtia, joihin panostamalla voidaan pitää huoli siitä, ettei eriarvoisuus työelämässä pääse kasvamaan. Esimerkiksi työntekijöiden kouluttaminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat tärkeä osa eriarvoisuuden torjuntaa, Malm toteaa. Sosioekonomiset erot näyttäytyvät tällä hetkellä myös koulutusmahdollisuuk

SDP:n Kim Berg: Pohjanmaa pääsi mukaan EU-kaupunkikehittämiseen20.5.2020 16:54:19 EESTTiedote

Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola on otettu mukaan kestävän kaupunkikehittämisen hankkeeseen, jolla mahdollistetaan kaupunkien ja valtion tiiviimpi yhteistyö tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Kansanedustaja Kim Berg (sd) pitää pohjalaisten kaupunkien mukaan ottamista EU-taustaiseen hankkeeseen hienona uutisena. - Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, Kim Berg iloitsee. Sopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kesken. Pohjalaisten mukaan tulon myötä ekosysteemissä on nyt 18 kaupunkia. Mukana on erilaisia suomalaisia alueita ja kaupunkeja, joissa jokaisessa on erilaista osaamispotentiaalia. Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-27 ohjelmaa, joka toteuttaa EU:n kestävän kaupun

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme