Kokkolan kaupunki

Karleby stad säljer byggnaderna på adressen Såggatan 7

Dela

Karleby stad säljer genom slutet auktionsförfarande på försäljningsplattformen Huutokaupat.com byggnaderna på adressen Såggatan 7 (272-45-2-6). Byggnaderna ligger på stadens arrendetomt i Yxpila.

Huvudbyggnaden, Såggatan 7
Huvudbyggnaden, Såggatan 7

För att kunna delta i det slutna auktionsförfarandet måste anbudsgivarna i den första fasen ge Karleby stadsstyrelse en skriftligt plan om fastighetens planenliga användningsändamål och reparationsåtgärder. Därtill förutsätts en grov bedömning av projektets finansiering.

Meddelande om deltagande inklusive planer ska sändas senast 16.05. De deltagare som har valts på basis av de planer som förevisats i meddelandet om deltagande, bjuds in separat till ett slutet auktionsförfarande. Auktionens tidpunkt och anvisningar om hur man kopplas till auktionen meddelas till de som bjuds in till det slutna auktionsförfarandet.

Kontakter

Förfrågningar på vardagar kl. 9:00-15:00 Karleby stad / lokalitetssekreterare Outi Wikström, tfn 040-8065 213 eller outi.wikstrom@kokkola.fi

Bilder

Huvudbyggnaden, Såggatan 7
Huvudbyggnaden, Såggatan 7
Ladda ned bild

Länkar

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Staden bereder köp av försvarsmaktens före detta depå25.5.2022 16:00:00 EEST | Tiedote

Karleby bereder köp av försvarsmaktens före detta depå i Sandhagen av LSK Business Park Oy. Området ligger mellan Karlebys stadskärna och storindustriområdet. Det gränsar i söder till Hamnvägen och Norra leden och till järnvägen som leder till hamnen. I de övriga riktningarna omges området av ett skogsområde med ett helt nätverk av friluftsleder och skidspår. I sin helhet omfattar området cirka 78 hektar. På området finns cirka 60 gamla byggnader som tillhört försvarsmakten. Största delen av byggnaderna har hyrts ut till lagerutrymme. Området ligger på grundvattenområde, vilket i stor grad begränsar användningen. På området gäller förbud mot förorening av grundvatten enligt 17 § i miljöskyddslagen. Priset på området har förhandlats till 985 000 euro, av vilket trädbeståndets värde utgör cirka 216 000. Markens pris är alltså cirka 0,98 euro/m2. Affären behandlas i stadsstyrelsen den 30.5.2022 och i stadsfullmäktige den 13.6.2022. Området planeras användas främst för allmän rekreation oc

Kaupunki valmistelee puolustusvoimien entisen varikon ostamista25.5.2022 16:00:00 EEST | Tiedote

Kokkola valmistelee Santahaan alueella sijaitsevan puolustusvoimien entisen varikon ostamista LSK Business Park Oy:ltä. Alue sijaitsee Kokkolan keskustan ja suurteollisuusalueen välissä. Se rajautuu etelässä Satamatiehen ja Pohjoisväylään, sekä satamaan johtavaan rautatiehen. Muissa suunnissa aluetta ympäröi metsäalue, jossa risteilee ulkoilureittejä ja hiihtolatuja. Kokonaisuudessaan alue on noin 78 hehtaarin suuruinen. Siellä on noin 60 puolustusvoimien vanhaa rakennusta, joista suurin osa on vuokrattu varastokäyttöön. Alue sijaitsee pohjavesialueella, mikä rajoittaa merkittävästi sen käyttöä. Alueella on voimassa Ympäristönsuojelulain 17§:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Alueen ostohinnaksi on neuvoteltu 985 000 euroa, josta puuston osuus on noin 216 000 euroa. Maapohjan hinnaksi tulee siten noin 0,98 euroa/m2. Kauppa käsitellään kaupunginhallituksessa 30.5.2022 ja kaupunginvaltuustossa 13.6.2022. Aluetta on kaavailtu ensisijaisesti yleisiä virkistystoimintoja ja ulkoharrastuks

Team Batsat från Kokkolan suomalainen lukio representerar Finland i internationell burksatellittävling20.5.2022 16:30:00 EEST | Tiedote

Team Batsat, som består av studerande från Kokkolan suomalainen lukio, reser i juni till Bologna i Italien för att delta i tävlingen CanSat. Tävlingen ordnas av Europeiska rymdorganisationen och går ut på att studerandena bygger en miniatyrsatellit i en läskburk som samlar in vetenskapliga observationsdata under sin luftfärd. CanSat ordnades i år i Finland för första gången. I den internationella sluttävlingen i juni deltar lag från cirka 20 olika länder. Du kan följa teamets arbete på Instagram på @batsatkokkola Läs mer: kokkola.fi

Kokkolan suomalaisen lukion Team Batsat edustaa Suomea kansainvälisessä tölkkisatelliittikilpailussa20.5.2022 16:30:00 EEST | Tiedote

Kokkolan suomalaisen lukion opiskelijoista koostuva Team Batsat matkaa kesäkuussa Italian Bolognaan CanSat-kilpailuun. Euroopan Avaruusjärjestön järjestämässä kilpailussa opiskelijat rakentavat juomatölkin kokoiseen koteloon satelliitin pienoismallin, joka lähetetään yläilmoihin keräämään tutkimuksellista havaintotietoa CanSat-kilpailu järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Kesäkuussa järjestettävään kansainväliseen loppukilpailuun osallistuu joukkueita noin 20 eri maasta. Tiimin työskentelyä voi seurata Instagramissa tililtä @batsatkokkola. Lue lisää kokkola.fi-sivultolta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum