Kokkolan kaupunki

Karleby stads förtjänstmedaljer 2021

Dela

Förtjänstmedaljer tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt betjänat sin hemstad. Medaljerna överräcks på stadens premieringsfest den 10 september 2021 kl. 15 i Karlebysalen. Förtjänstmedaljer i guld, silver eller brons beviljas t.ex. förtroendevalda eller stadens nuvarande eller tidigare anställda för förtjänstfull och långvarig kommunal verksamhet eller som tack för betydande insatser för hemstaden. Förtjänstmedaljer kan också beviljas för meriter inom vetenskap eller konst, för långvarig och betydande insats i samhällslivet samt för betydande prestationer i idrott.

I år beviljas sammanlagt 24 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljer i guld tilldelas:

  • CABB Ab:s avgående verkställande direktör Juha Hiironen för sin långa karriär i CABB Ab:s ledning, en av de mest betydande arbetsgivarna i nejden
  • Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi speciellt för sitt förtjänstfulla arbete som ledare för Soites koronaförebyggande arbete
  • Työplus Ab:s tidigare verkställande direktör Jarmo Nissi för sin långa yrkeskarriär inom staden och Työplus Ab samt för sin insats inom flertalet förtroendeuppdrag.
  • fullmäktigeledamot Pekka Nurmi för en lång karriär som kommunalpolitiker och för sin insats i flera kommunala förtroendeuppdrag.

En förtjänstmedalj i silver beviljas hembygdssakkunnig Helena Anttiroiko-Mehtälä, kultursekreterare Kirsi Hänninen, ombudsman Esko Keski-Vähälä, journalist Tom Johansson samt fullmäktigeledamot Marlén Timonen.

Förtjänstmedalj i brons beviljas revisionsnämndens långvariga medlem Hannele Zitting, generalplanearkitekt Päivi Cainberg, långdistanslöpare  Nina Chydenius, ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, Specialbyrån för lokalhistorisk forskning ETT r.f., servitris Hannele Hansson, fiskare Harri Lahti, professor Ulla Lassi, tränare Rolf Mannström, idrottsdirektör Lotta Nyqvist, frivilligarbetare Jairi Palonen, företagare Marjo Säippä, frivilligaktör Heikki Teerikangas, fullmäktigeledamot Petri Tofferi samt överläkare Markku Vähähyyppä.

Dessutom utdelas specialutmärkelser till Aukusti Isomaa, Niklas Mäenpää och Oliver Tainio samt Timo Seppälä och Gamlakarleby sjöräddare för förtjänstfullt agerande i livräddningssituation. Bjarne Kallis premieras för en långa karriär som förtroendevald och kommunal påverkare. Karleby Hermes och Tiikerits representationslag premieras för idrottsframgångar under år 2020. Personalen vid Mellersta Österbottens social och hälsovårdssamkommun Soite premieras för det förtjänstfulla arbete de utfört för Karleby och stadens invånare under koronapandemin.

Specialutmärkelser för förverkligande av stadens 400-årsjubileumsår tilldelas Karleby stadsteater, Mellersta Österbottens kammarorkester, Kuoro Kokkola rf., Raimo Vertainen och Guardia Nueva-orkestern, Dance All year long-dansprojektet samt kulturdirektör Sampo Purontaus, kulturinstruktör Berit Store, stadsdirektörens sekreterare Sonja Remell samt stadsträdgårdsmästare Sini Sangi.

Vid tillfället överräcks också förtjänsttecken som förra självständighetsdagen beviljats av republikens president till läkare Brit Stenman och jordbrukare Jaakko Lukkarila.

Medaljkommittén som beslutar om beviljandet av förtjänstmedaljerna består av stadens förtroendevalda och stadsdirektören. 

Nyckelord

Kontakter

Stadsdirektörens sekreterare Sonja Remell, tfn 040 806 5013

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Kokkola Material Week eftersträvar ett nytt publikrekord16.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

I år genomförs Kokkola Material Week som arrangeras i Karleby i november som ett hybridevenemang. Man kan delta i de avgiftsfria evenemang som ordnas i samband med konferensen i Tullpackhuset samt i Karleby stadshus. Innehållet i den direkta livesändning som sänds via internet dagligen kommer att bestå av särskilt intressanta, utvalda och sammanställda helheter. En nyhet i samband med årets upplaga av Kokkola Material Week utgörs av den biståendemässa som arrangeras i samband med Kokkola Material Wek i samarbete med KPK Events.

Svara på enkäten om återvinningsstationens placering!15.9.2021 13:55:00 EEST | Tiedote

Karleby stad har utrett alternativa platser för placeringen av återvinningsstationen. För närvarande ligger återvinningsstationen på Kosilområdet på Terminalgatan. Utredningen inleddes utgående från en fullmäktigemotion enligt vilken nuvarande område borde användas av handeln och näringslivet, medan återvinningsstationen borde placeras på ett sådant område som möjliggör en modern återvinningsstations processer och en kvalitativ och smidig hantering av godset.

Vastaa kyselyyn hyötykäyttöaseman sijainnista!15.9.2021 13:55:00 EEST | Tiedote

Kokkolan kaupunki on selvittänyt vaihtoehtoisia sijoittamispaikkoja hyötykäyttöasemalle. Tällä hetkellä hyötykäyttöasema sijaitsee Kosilan alueella Terminaalikadulla. Selvitys käynnistettiin valtuustoaloitteen pohjalta: aloitteen mukaan nykyinen alue tulisi olla kaupan ja elinkeinoelämän hyödynnettävissä, ja hyötykäyttöasema tulisi sijoittaa alueelle, joka mahdollistaa modernit prosessit ja tavaran laadukkaan ja joustavan käsittelyn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum