Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Katja Syvärinen blir vice ordförande för FFC:s styrelse – Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande

Dela

Filosofie magister Katja Syvärinen har utsetts till vice ordförande för FFC:s styrelse. Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande. FFC:s representantskap valde ordförandena på sitt möte i dag.

Katja Syvärinen har bred erfarenhet av strategisk kommunikation, utveckling av delaktighet och växelverkan samt samhälleligt beslutsfattande. Hon har senast arbetat som äldre rådgivare på kommunikationsbyrån Kaskas Media och konsultbyrån för regional utveckling MDI samt avlagt MBA-studier i servicedesign och affärsutveckling.

Tidigare har Syvärinen bland annat arbetat som projektchef i beredningen av vård- och landskapsreformen i Nyland och som områdesservicechef och direktör för sysselsättningstjänsterna vid Vanda stad.

Katja Syvärinen ser uppdraget som FFC:s vice ordförande som ett servicearbete gentemot medlemmarna och ett påverkansarbete gentemot arbetsgivarna, lagstiftarna och det övriga samhället.

– Att förbättra löntagarnas ställning och den höga organiseringsgraden samt att stärka fackförbundens förhandlingsposition är ödesfrågor för fackföreningsrörelsen. Ett jämlikt och rättvist arbetsliv måste försvaras varje dag. För det behöver vi skicklig intressebevakning och kommunikation samt en strategi som delaktiggör och inspirerar medlemmarna, säger Syvärinen.

Katja Syvärinen var Vänsterförbundets riksdagsman åren 1999–2003. Dessutom har hon under en längre period varit ordförande för Vänsterförbundets partifullmäktige och vice ordförande för partiet.

Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande

Representantmötet valde att Jarkko Eloranta ska fortsätta på ordförandeposten. Till utbildningen är Eloranta politices magister och han har en lång karriär inom fackföreningsrörelsen. Han har lett FFC sedan 2016.

Eloranta säger att FFC även i fortsättningen ska gå i spetsen för att förnya arbetslivet och se till arbetstagarnas ställning vid förnyelserna.

– Jag är tacksam och glad över förtroendet för mitt arbete. FFC är en betryggande och inflytelserik organisation att arbeta i för ett jämlikt och rättvist arbetsliv och samhälle. Centralorganisationerna har en viktig, om än föränderlig roll i det finländska samhället.

Jarkko Eloranta och Katja Syvärinen utsågs enhälligt för perioden 2020–2024.

Mer information
Katja Syvärinen, tfn 050 463 7673
Begäranden om intervju med Jarkko Eloranta via kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi,
tfn 0400 969 633

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Nyckelord

Bilder

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC om budgetmanglingen: Satsningar på tjänster för arbetslösa välkomnas, sysselsättning bland äldre ska stödas genom stärkt arbetsförmåga och kompetens16.9.2020 16:36:23 EESTTiedote

FFC välkomnar varmt de tilläggsanslag för arbetskraftspolitiken som regeringen kommit överens om vid budgetmanglingen. Anslagen gör det möjligt att ge arbetslösa individuellt stöd vid jobbsökning. FFC är beredd att medverka vid de förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna som regeringen föreslår för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare. FFC kan emellertid inte förbinda sig till en process där tonvikten skulle ligga på att försämra utkomsten för äldre arbetslösa.

SAK budjettiriihestä: Satsaukset työttömien palveluihin tervetulleita, ikääntyneiden työllisyyttä tuettava työkykyä ja osaamista vahvistamalla16.9.2020 16:30:50 EESTTiedote

SAK pitää hallituksen budjettiriihessä sopimia työvoimapolitiikan lisämäärärahoja erittäin tervetulleina. Määrärahat mahdollistavat työttömien yksilöllisen työnhaun tukemisen. SAK on valmis hallituksen esittämiin työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Sellaiseen prosessiin SAK ei kuitenkaan voi sitoutua, jonka päätepisteenä olisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon heikentäminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum