Turun kauppakamari

Kauppakamarien Suuri veroselvitys: Varsinaissuomalaisten yritysten verojalanjälki on kolme miljardia euroa

Jaa

Kauppakamarien tuoreesta Suuresta veroselvityksestä selviää, että varsinaisuomalaisten yritysten verojalanjälki oli 3 miljardia euroa vuonna 2019. Noin 27 000 Varsinais-Suomeen rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Maakunnassa asuvien työllisten määrä on noin 224 000 ja se kasvoi vuoteen 2018 saakka.

Varsinaissuomalaisten yritysten maksamien verojen määrän kasvu taittui vuonna 2019. Suurimmat verovirrat kertyivät arvonlisäverosta, palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista. Maakuntakohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja. 

“Varsinaissuomalaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki ylitti kolme miljardia euroa vuonna 2018. Verojalanjälki laski hieman 2019, jolloin mm. tilitettyjen arvonlisäverojen ja maksettujen yhteisöverojen määrät laskivat. Palkanmaksuun liittyvät verot ja maksut kuitenkin kasvoivat tuolloinkin”, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo

“Tarkemmin analysoimamme kaksi yritystä kuvaavat hyvin maamme verojärjestelmää, joka on myös poliittisen päätöksenteon tulos."

“Runsaasti valmisteveroja maksava yritys, kuten Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, jättää suuren verojalanjäljen suhteessa esimerkiksi sen liikevaihtoon. Raisio Oy edustaa vientiyritystä, jolla on paljon toimintoja ulkomailla. Sen laskettu verojalanjälki muodostuu hyvin eri lailla. Raision verojalanjäljessä korostuvat ennakonpidätykset palkoista ja osingoista sekä yhteisövero”, toteaa Leiwo. 

Laitilan verot 65 % enemmän kuin liikevaihto 

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka on sekä ylpeä että mietteliäs yrityksen tuomasta 32 miljoonan euron verotulosta alueelle.  

”Lienee melko poikkeuksellista, että yritys maksaa veroja 65 % enemmän kuin tekee liikevaihtoa”, sanoo Aarikka lukuja tutkiessaan. 

Laitilan verojalanjäljestä yli 70 % tulee valmisteveroista. Valmisteverot ja arvonlisävero yhdessä muodostavat jopa 94 % verojalanjäljestä.  

Alueellisesti taloushyötyä yrityksestä syntyy myös työllistämisen kautta. Yritys työllistää kesäisin yli 80 ja vakituisesti noin 60 henkilöä. Välillisesti työllistyy myös alihankkijoita sekä tavarantoimittajia. 

”Uskon, että Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan hyvä maine ruokkii paikkakunnalle tulevan positiivisen julkisuuden kautta myös muuta taloudellista aktiivisuutta. Yhteiskuntamme toimeliaisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, toivoisin päättäjiltä lisää viisautta.” 

”Aktiivisuus alkoholin etäostoon ulkomailta kasvaa jatkuvasti. Etäosto on täysin lainmukaista, mutta suomalaisena panimoalan toimijana huolestuttaa, että näistä ostoista ei käytännössä juuri koskaan makseta veroja Suomeen, vaikka EU:n verolain mukaan kuuluisi”, miettii Aarikka. 

”Lisäksi, kun rajat jossain vaiheessa pandemian jälkeen aukeavat, alkoholin matkustajatuonti tulee räjähtämään käsiin, johtuen Suomen korkeasta verotuksesta.” 

Raisio Oyj toteuttanut suuria investointeja  

Raisio Oyj on vakiintunut toimija niin alueellisesti kuin omalla toimialallaankin. Yrityksen verojalanjälki oli vuonna 2019 selvityksen mukaan 10,9 miljoonaa euroa. Ennakonpidätykset palkoista olivat 4,3 miljoonaa euroa, ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 4,2 ja yhteisöverot 2,4 miljoonaa euroa. Raision verojalanjäljessä näkyy viennin suuri osuus yrityksen myynnistä sekä merkittävät investointihankkeet, jotka pienentävät kotimaista verojalanjälkeä. Vientikauppa on Suomessa arvonlisäverotonta.     

”Yhtiön kannattavuus on hyvällä tasolla ja se työllistää suuren määrän eri alojen asiantuntijoita niin Varsinais-Suomessa kuin ulkomaillakin, työntekijöiden kokonaismäärä on noin 380. Yhtiön liikevaihdosta noin 60 % tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, eli Raisio on myös hyvin kansainvälinen toimija, jolla on halua ja kykyä kasvattaa laadukkaista kotimaisista raaka-aineista tehtyjen elintarvikkeiden kansainvälistä vientiä edelleen”, kuvailee yrityksen sijoittajasuhteista vastaava johtaja Mika Saarinen

Raisio on toteuttanut noin 45 miljoonan euron investoinnin Raisionkaaren teollisuusalueelle nousseeseen kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden tuotantolaitokseen, ja ensimmäiset kuluttajatuotteet ovat kaupoissa elo-syyskuussa kuluvana vuonna. Koko Raisionkaaren teollisuusalue on hiilineutraali, mukaan lukien uusi valmistunut tuotantolaitos.  

“Raision ESG-ohjelma on kunnianhimoinen korkeine tavoitteineen ja yhtiö näyttäytyy edelläkävijänä monen keskeisen ilmastoa ja ympäristöä parantavan toiminnan osalla”, kertoo Saarinen.  

Yritysten tilittämät verot ja maksut koko maassa noin 69 mrd 

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset Suomessa maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Vastaava luku vuonna 2017 oli 64 miljardia. 

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä. 

”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.  

Kauppakamarien Suuri Veroselvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019.Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta.

Avoin data selvitykseen

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

Turun kauppakamari, toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi

Raisio Oyj, johtaja (rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä) Mika Saarinen, puh. 0400 726 808, mika.saarinen@raisio.com

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, toimitusjohtaja Rami Aarikka, puh. 0400 676 526, rami.aarikka@laitilan.com

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Turun kauppakamari
Turun kauppakamari
Puolalankatu 1
20100 Turku

http://www.turunkauppakamari.fi

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun kauppakamari

Embargo 22.9.2021 klo 00.01 // Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen Yrittäjät: Väyläverkon investointiohjelman rahoitustaso on täysin riittämätön 22.9.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Nykyisellä rahoitustasolla useita yhteiskunnallisesti merkittäviä väylähankkeita tulee jäämään investointiohjelman ulkopuolelle. Lausuntokierroksella olleesta Väyläverkon vuosien 2022–2029 investointiohjelmasta puuttuu joukko Varsinais-Suomen alueelle keskeisiä hankkeita, huomauttavat Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.

Kauppakamarikysely: Liki 80 prosenttia varsinaissuomalaisista jäsenyrityksistä uskoo työhön liittyvien ajokilometrien vähenevän17.9.2021 06:57:57 EEST | Tiedote

Työhön liittyvä automatkustaminen tulee laskemaan rajusti, vaikka koronaeristäytyminen loppuu. Kauppakamarien jäsenkyselyyn vastanneista yli 71 prosenttia kertoi työhön liittyvän automatkustaminen vähenevän joko merkittävästi tai jonkin verran. Varsinais-Suomen alueella lähes 79 prosenttia arvioi ajokilometrien vähenevän. Työajon lisääntymiseen ei uskonut kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaisista yrityksistä yksikään.

EMBARGO 11.8.2021 KLO 00.01// Turun kauppakamarin jäsenkysely: Lähes 90 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä kannattaa koronapassia11.8.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Turun kauppakamarin jäsenyritysten selvä enemmistö 88,4 % haluaa koronapassin käyttöön. Kyselyssä 7 % vastanneista arvioi, ettei koronapassia tarvita ja 4,6 % ei ota asiaan kantaa. Jopa 68 % vastanneista arvioi, että koronapassista olisi hyötyä omalle liiketoiminnalle. Kyselyyn vastasi 285 varsinaissuomalaista jäsentä. Koronapassin rinnalla myös mm. pikatestaus sai yrityksiltä kannatusta.

Varsinais-Suomen yrityksissä kaivataan nyt osaavia tekijöitä pandemian jälkeiseen aikaan 21.6.2021 06:17:56 EEST | Tiedote

Yritykset toivovat uusien kuntapoliitikkojen panostavan kunnissa ja kaupungeissa erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen. Valtiolta yritykset puolestaan toivovat työn verotuksen keventämistä sekä paikallisen sopimisen vapauttamista. Yrityksillä on suuri huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, kun yritykset ponnistavat kasvuun pandemian jälkeen.

Miljoonainvestoinnit viivästyvät kunnissa hitaan kaavoitusprosessin takia8.6.2021 07:42:55 EEST | Tiedote

Kaavoituksen ja luvituksen hitaus on merkittävin syy kuntiin tehtävien investointien viivästymiseen. Kauppakamarien tekemässä kyselyssä 10 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, että kaavoitus- ja luvitusprosessi on hidastanut investointeja merkittävästi. Viivästyneistä hankkeista 30 prosenttia oli arvoltaan yli 5 miljoonan euron investointeja. Turun kauppakamarin jäsenistä 11,9 prosenttia kertoi yritysten investoinnin viivästyneen tai peruuntuneen viranomaislupiin liittyneiden syiden vuoksi. Varsinais-Suomen alueella viivästyneistä hankkeista 37,5 prosenttia oli yli 5 miljoonan euron investointeja. Erityisesti rakennusluvat aiheuttavat päänvaivaa.

Ennustettavuus on minimivaatimus: Suomen tapahtuma-ala odottaa edelleen tietoa kohtalostaan26.5.2021 15:12:23 EEST | Tiedote

Tapahtuma-alalta on evätty toimintaedellytykset jo 14 kuukauden ajan eikä tietoa tulevasta ole. Tapahtumia ei edelleenkään päästä järjestämään, vaikka jo lähes puolet suomalaisista on rokotettu. Yhden elinkeinon estäminen koettelee paitsi alaa myös yleistä oikeustajua. Kesän lisäksi myös tapahtumasyksy tulee näyttämään hyvin synkältä, mikäli toimijoille ei anneta edes arviota siitä, milloin tapahtumia päästään taas järjestämään. Tuloksellisen liiketoiminnan harjoittaminen on hyvin vaikeaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme