Etelä-Savon ELY-keskus

Kerro mielipiteesi vesienhoidon toimenpiteistä Etelä-Savossa

Jaa

Etelä-Savon aluetta koskevat Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmat sekä maakunnan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mitä mieltä olet suunnitelluista toimista vesiemme tilan parantamiseksi ja miten eri tahot voivat mielestäsi edistää vesien hyvän tilan saavuttamista? Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Ravinnekuormitus heikentää pintavesien tilaa

Etelä-Savo on tunnettu puhtaista järvistään ja suuri osa maakunnan vakituisista ja loma-asukkaista käyttää vesistöjä. Maakunnan vesipinta-alasta valtaosa on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Hyvää huonommassa tilassa on kuitenkin noin 3 % järvipinta-alasta ja 18 % jokipituudesta. Lisäksi yli sadassa järvi- ja jokimuodostumassa erinomaisen tai hyvän tilan säilyminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Keskeisin pintavesien tilaa heikentävä tekijä on rehevöitymistä aiheuttava ravinnekuormitus. Toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota erityisesti valuma-alueilla peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen sekä metsätaloustoimenpiteiden eroosioriskien hallintaan ja vesiensuojelun tehostamiseen. Toimenpiteitä on suunniteltu myös muun muassa yhdyskuntien, haja-asutuksen ja turvetuotannon sektoreille. Vesienhoidon toimenpiteitä on suunniteltu siten, että ne osaltaan parantavat mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Kuultavana olevissa suunnitelmissa esitetään kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä vesistöjen rakentamisesta ja kuormituksesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään erityisesti vesiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, vaellusesteiden poistamiseen ja järvien sisäisen kuormituksen hallintaan. Esitettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa rehevöityneen järven kunnostukset, kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä virtavesien elinympäristökunnostukset eri puolilla maakuntaa.

Riskinalaisille pohjavesialueille on suunniteltu kunnostuksia

Etelä-Savossa yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pääosin niukkoihin pohjavesivaroihin. Maakunnassa on kymmenen riskinalaista pohjavesialuetta. Niistä neljässä on havaittu haitallisten aineiden ympäristönlaatunormien ylityksiä ja ne ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Tärkeimpiä riskiä aiheuttavia tekijöitä ovat pilaantuneet maa-alueet, liikenne ja pohjavesille haitallisia aineita käsittelevä yritystoiminta. Riskinalaisille pohjavesimuodostumille on suunniteltu muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksia, tieliikenteen pohjavesiriskien hallintatoimenpiteitä sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien sekä rakenneselvitysten laatimista.

Vesiä suojellaan ja hoidetaan yhteistyössä, rahoitusta saatavana eri lähteistä

Pinta- ja pohjavesitoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat kolmannella hoitokaudella Etelä-Savossa noin 45 milj. euroa vuodessa, josta noin 16 milj. euroa on vapaaehtoisia, täydentäviä toimenpiteitä. Monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen osallistua niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon. Toimenpiteille voi saada rahoitusta monesta eri lähteestä, kuten valtakunnallisen Vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Toimenpiteiden toteutusta edistämään on esitetty myös monia lainsäädännöllisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja tiedollisia ohjauskeinoja, joille on määritelty toteutusvastuut ja yhteistyötahot.

Anna palautetta!

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä 14.5.2021 klo 16 mennessä.

Kaikki kuultavana olevat asiakirjat ja aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät ymparisto.fi-sivustolta osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Kuulemisasiakirjojen lisäksi sivuilta löytyy linkit VaikutaVesiin -karttapalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen Avoimiin tietojärjestelmiin sekä toimenpideraportteihin.

Etelä-Savo kuuluu sekä Vuoksen että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitoalueesta riippuen palautteen voi toimittaa joko Etelä-Savon ELY-keskuksen tai Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

  • Vuoksen vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli
  • Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan ELY-keskus PL 36, 00521 HELSINKI

Linkit:

Etelä-Savoa koskevat suunnitelmat:

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 029
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta (pohjavedet), Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 220

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus etsii perinnebiotooppien, lintuvesien ja lähteikköjen kunnostajia22.2.2021 08:00:00 EETTiedote

Etelä-Savon ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan ja hoitamaan Etelä-Savon heikentyneitä luonnonympäristöjä. Kunnostukset ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa ja kohteina ovat mm. perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä lintuvedet ja lähteiköt. Kunnostukset hankitaan ostopalveluina.

Etelä-Savon vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan suunnitelmilla16.2.2021 10:39:27 EETTiedote

Vesienhoidon yleissuunnitelmien valmistelu on hyvässä vauhdissa Etelä-Savon kalatalousalueilla. Suunnitelmissa on nostettu esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetty toimenpiteitä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Esille ovat nousseet muun muassa valuma-alueiden kuormituspaineet, muutokset vesistöissä sekä vaelluskalojen nousuesteet. Tavoitteena on aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia alueilla. Suunnitelmia esitellään keväällä 2021 alueilla järjestettävissä tupailta-webinaareissa.

Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 940 hehtaaria11.2.2021 11:09:25 EETTiedote

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2020 luonnonsuojeluohjelmia yhteensä noin 940 hehtaaria. Valtiolle hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin 210 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 730 hehtaaria. Suojelutoimet kohdistuivat yhteensä 57 kiinteistöille ja perustuivat maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin käytettiin yhteensä noin 5,96 miljoonaa euroa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme