Etelä-Savon ELY-keskus

Kerro mielipiteesi vesienhoidon toimenpiteistä Etelä-Savossa

Jaa

Etelä-Savon aluetta koskevat Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmat sekä maakunnan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mitä mieltä olet suunnitelluista toimista vesiemme tilan parantamiseksi ja miten eri tahot voivat mielestäsi edistää vesien hyvän tilan saavuttamista? Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Ravinnekuormitus heikentää pintavesien tilaa

Etelä-Savo on tunnettu puhtaista järvistään ja suuri osa maakunnan vakituisista ja loma-asukkaista käyttää vesistöjä. Maakunnan vesipinta-alasta valtaosa on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Hyvää huonommassa tilassa on kuitenkin noin 3 % järvipinta-alasta ja 18 % jokipituudesta. Lisäksi yli sadassa järvi- ja jokimuodostumassa erinomaisen tai hyvän tilan säilyminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Keskeisin pintavesien tilaa heikentävä tekijä on rehevöitymistä aiheuttava ravinnekuormitus. Toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota erityisesti valuma-alueilla peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen sekä metsätaloustoimenpiteiden eroosioriskien hallintaan ja vesiensuojelun tehostamiseen. Toimenpiteitä on suunniteltu myös muun muassa yhdyskuntien, haja-asutuksen ja turvetuotannon sektoreille. Vesienhoidon toimenpiteitä on suunniteltu siten, että ne osaltaan parantavat mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Kuultavana olevissa suunnitelmissa esitetään kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä vesistöjen rakentamisesta ja kuormituksesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään erityisesti vesiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, vaellusesteiden poistamiseen ja järvien sisäisen kuormituksen hallintaan. Esitettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa rehevöityneen järven kunnostukset, kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä virtavesien elinympäristökunnostukset eri puolilla maakuntaa.

Riskinalaisille pohjavesialueille on suunniteltu kunnostuksia

Etelä-Savossa yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pääosin niukkoihin pohjavesivaroihin. Maakunnassa on kymmenen riskinalaista pohjavesialuetta. Niistä neljässä on havaittu haitallisten aineiden ympäristönlaatunormien ylityksiä ja ne ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Tärkeimpiä riskiä aiheuttavia tekijöitä ovat pilaantuneet maa-alueet, liikenne ja pohjavesille haitallisia aineita käsittelevä yritystoiminta. Riskinalaisille pohjavesimuodostumille on suunniteltu muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksia, tieliikenteen pohjavesiriskien hallintatoimenpiteitä sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien sekä rakenneselvitysten laatimista.

Vesiä suojellaan ja hoidetaan yhteistyössä, rahoitusta saatavana eri lähteistä

Pinta- ja pohjavesitoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat kolmannella hoitokaudella Etelä-Savossa noin 45 milj. euroa vuodessa, josta noin 16 milj. euroa on vapaaehtoisia, täydentäviä toimenpiteitä. Monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen osallistua niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon. Toimenpiteille voi saada rahoitusta monesta eri lähteestä, kuten valtakunnallisen Vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Toimenpiteiden toteutusta edistämään on esitetty myös monia lainsäädännöllisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja tiedollisia ohjauskeinoja, joille on määritelty toteutusvastuut ja yhteistyötahot.

Anna palautetta!

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä 14.5.2021 klo 16 mennessä.

Kaikki kuultavana olevat asiakirjat ja aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät ymparisto.fi-sivustolta osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Kuulemisasiakirjojen lisäksi sivuilta löytyy linkit VaikutaVesiin -karttapalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen Avoimiin tietojärjestelmiin sekä toimenpideraportteihin.

Etelä-Savo kuuluu sekä Vuoksen että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitoalueesta riippuen palautteen voi toimittaa joko Etelä-Savon ELY-keskuksen tai Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

  • Vuoksen vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli
  • Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan ELY-keskus PL 36, 00521 HELSINKI

Linkit:

Etelä-Savoa koskevat suunnitelmat:

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 029
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta (pohjavedet), Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 220

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.202024.11.2020 13:42:24 EETTiedote

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista voi lausua 24.11.–31.12.2020.

Etelä-Savossa työttömiä 900 enemmän kuin vuosi sitten24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Työttömien määrä nousi Etelä-Savossa vuodentakaisesta lähes 900:lla. Lomautettujen määrä oli lokakuun lopussa 783, eli 34 % enemmän verrattuna vuodentakaiseen. Koko maassa lomautettuja oli 57 200. Määrä oli viisinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 761, mikä on 97 henkilöä ja 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 3 045 henkilöä eli 363 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 31 %, mikä on maan kuudenneksi paras. Pitkäaikaistyöttömiä on Etelä-Savossa lokakuun lopussa 1 838, eli 31,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Naisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi suhteellisesti hieman enemmän, 34 %.

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön ja saaristoympäristön hoitoon4.11.2020 12:41:25 EETTiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2020 rakennusperinnön hoitoavustuksia ja saariston ympäristönhoitoavustuksia. Avustusta myönnettiin 21 kohteelle yhteensä 80 000 euroa. Eniten avustuksia myönnettiin Mikkeliin, Rantasalmelle ja Joroisiin, kuhunkin kuntaan kolmelle kohteelle. Suurimmat avustukset menivät tällä kerralla Pieksämäelle, Heinävedelle ja Mikkeliin.

Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin hyödyt tunnistetaan Etelä-Savon kunnissa26.10.2020 10:57:09 EETTiedote

Etelä-Savon kuntien rakennetun ympäristön tiedon tilannetta on alettu selvittää. Etelä-Savon ELY-keskuksen KaavaDigi-hankkeen käynnistämillä kuntakierroksilla on yhdessä pohdittu kuntien valmiutta ottaa käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Tiedon digitalisaation hyödyt onkin jo tunnistettu kunnissa. Kansallisen tietoalustan kautta tieto voidaan toimittaa kerralla kaikille viranomaisille ja kuntalaiset voivat etsiä tietoalustasta omia tietojaan.

Koronakriisi hämmentää elinkeinoelämän näkymiä20.10.2020 14:06:25 EESTTiedote

Osalle Etelä-Savon yrityksistä korona ei ole merkittävästi aiheuttanut tuotantohäiriöitä tähän mennessä. Ensimmäisenä koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitusten haitat otti vastaan tapahtuma-ala ja siihen kiinteästi kytkeytyvät liiketoiminnot, kuten kuljetuspalvelut. Myös majoitus- ja ravintola-ala sekä erilaiset henkilökohtaisia palveluja tuottavat yritykset ovat joutuneet keväällä koronan takia sopeuttamaan toimintaansa. Palvelualojen paha notkahdus tasoittui pääosin kesää kohti mentäessä. Kotimaisten matkailijoiden suuri määrä ja vapaa-ajan asukkaiden selvästi pidempi kausi sekä lisääntynyt monipaikkainen työnteko ovat paikanneet ostovoimaa keväällä ja kesällä, vaikka tulosodotuksia ei saavutetakaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme