Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 14.9.22

Jaa

Aika 14.9.2022, klo 15:00

Paikka Järvenpää, Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 98 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 99 Hyvinvointialueen johtajan valinta

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,​
 2. virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,​
 3. todeta, ​että valinta on ehdollinen siihen asti, ​kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 100 Johtajien pätevyysvaatimukset (muut kuin hyvinvointialuejohtaja) sekä hakuilmoitusluonnokset

Esitys: Aluehallitus päättää vahvistaa johtaville viranhaltijoille kelpoisuusehdot seuraavasti:

 • Palvelujohtaja, ​Terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelualue: laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta
 • Palvelujohtaja, ​Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Palvelujohtaja, ​Aikuisten, ​mielenterveys-​,​päihde-​ja sosiaalipalveluiden sekä lasten, ​nuorten ja perheiden palvelualue: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Tieto-​ja digijohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Rahoitus-​ja talousjohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Hallintojohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Henkilöstöjohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Integraatiojohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus

Lisäksi aluehallitus päättää

 1. valtuuttaa HR-​päällikön laatimaan ja julkaisemaan hakuilmoitukset henkilöstöjaoston ja aluehallituksen antamien valmisteluohjeiden mukaisesti.
 2. että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 101 Hyvinvointialueen johtajarekrytoinnit

Esitys: Aluehallitus päättää:

 1. että Aikuisten mielenterveys-​​,​​ päihde-​​ja sosiaalipalveluiden sekä lasten,​​ nuorten ja perheiden palvelualueen palvelujohtajan ja Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtajan virat täytetään avoimella haulla liitteenä olevan rekrytointiprosessin mukaisesti.
 2. että muiden johtavien viranhaltijoiden (palvelujohtaja Terveyspalvelut ja sairaanhoito,​​ tieto-​​ja digijohtaja, ​​rahoitus-​​ja talousjohtaja, ​​hallintojohtaja,​​ henkilöstöjohtaja ja integraatiojohtaja) virat täytetään kiinnostuksenilmaisun ja ansiovertailun perusteella ja liitteenä olevan rekrytointiprosessin mukaisesti.
 3. julistaa kohdassa 1 mainitut kaksi palvelujohtajan virkaa haettavaksi ajalla 16.-​30.9.2022
 4. julistaa kohdassa 2 mainitut muiden johtavien viranhaltijoiden virat haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä ajalla 16.-​30.9.2022 rekrytointiprosessin mukaisesti
 5. valtuuttaa erikseen nimetyn valinnan valmisteluryhmän huolehtimaan kohdan 3 ja 4 rekrytointiprosesseista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 102 Valinnan valmisteluryhmän nimeäminen

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä johtajien valinnan valmisteluryhmän seuraavasti

 1. aluehallituksen puheenjohtajisto: Helinä Perttu,​ Tarja Edry, ​Irma Pahlman
 2. aluevaltuuston puheenjohtajisto: Eemeli Peltonen,​ Kalle Ikkelä, ​Tuija Reinikainen,​ Arto Järvinen
 3. valintaryhmän sihteeristöön Monica Hostio ja Petja Harakka

Päätös: Aluehallitus päätti nimetä johtajien valinnan valmisteluryhmän seuraavasti

1.    aluehallituksen puheenjohtajisto: Helinä Perttu (pj), Tarja Edry, Irma Pahlman

2.    aluevaltuuston puheenjohtajisto: Eemeli Peltonen, Kalle Ikkelä, Tuija Reinikainen, Arto Järvinen

3.    hyvinvointialuejohtaja

4.    valintaryhmän sihteeristöön Monica Hostio ja Petja Harakka

§ 103 Henkilöstön siirtosopimus koskien siirtymistä hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 104 Hyvinvointialueen visuaalinen ilme

Esitys: Aluehallitus päättää,​ että Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen virallinen nimi yhdistetään valmistelun yhteydessä laadittuun visuaaliseen ilmeeseen liitteen mukaisesti vuoden 2023 alusta.

Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä vaihtoehdon (A) eli, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen virallinen nimi yhdistetään valmistelun yhteydessä laadittuun visuaaliseen ilmeeseen liitteen mukaisesti vuoden 2023 alusta.

§ 105 Vuoden 2022 talousraportointi

Esitys: Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteutumisen tammi-​ heinäkuulta 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 106 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset
 2. että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 107 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen ja
 2. ehdottaa aluevaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 108 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen.
 2. merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 109 Järvenpään kaupungin selvityksen täydennys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin 6.6.2022 § 5 tekemän selvityksen täydennyksen
 2. että Järvenpään kaupunginhallituksen 16.2.2022 § 48 selvityksessä sekä edellä mainitussa täydennyksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka, ​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 3. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 110 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 111 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Mäntsälän kunnanhallituksen 14.2.2022 § 39 selvityksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 112 Hyvinkään kaupungin hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennys

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Hyvinkään kaupungin 4.7.2022 § 192 tekemän lisäselvityksen
 2. että Hyvinkään kaupunginhallituksen 28.2.2022 § 54 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus, ​lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 3. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 113 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Pornaisten kunnanhallituksen 21.2.2022 § 25 selvityksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 114 Tuusulan kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Tuusulan kunnanhallituksen 28.2.2022 § 79 selvityksessä mainittu omaisuus, ​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

§ 115 Nurmijärven kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. että Nurmijärven kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 12 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 116 Eteva kuntayhtymän hallinnolliseen perintöön liittyvien vastuiden siirto

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä Etevan kuntayhtymän hallinnollisen perinnön vastuiden hallinnoinnin siirtämisen Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle sillä edellytyksellä, ​että tästä aiheutuvat kustannukset jaetaan omistusosuuksien mukaisesti ja että Eteva -​ kuntayhtymästä eri hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät  ovat tarvittavilta osin käytettävissä siirtyvien vastuiden täytäntöönpanossa ja myös näiltä osin työpanoksen käytöstä aiheutuvat kustannukset jyvitetään hyvinvointialueille omistusosuuksien mukaisesti.
 2. edellyttää,​ että hyvinvointialueiden viranhaltijoiden kesken käydään keskinäiset sopimusneuvottelut

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§117 Eteva kuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 ja muiden talous vastuiden siirtäminen

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä Eteva kuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 laadintavastuun ja muiden talousvastuiden hallinnoinnin siirtämisen Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle, ​sillä edellytyksellä, ​että tästä aiheutuvat kustannukset jaetaan omistusosuuksien mukaisesti ja että Eteva -​kuntayhtymästä eri hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät  ovat tarvittavilta osin käytettävissä siirtyvien vastuiden täytäntöönpanossa ja myös näiltä osin työpanoksen käytöstä aiheutuvat kustannukset jyvitetään hyvinvointialueille omistusosuuksien mukaisesti.
 2. edellyttää, ​että hyvinvointialueiden viranhaltijoiden kesken käydään keskinäiset sopimusneuvottelut

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäpykälä § 118 Uudenmaan maakuntaparlamentti 3.-5.11.2022, osallistujien valinta

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen; ja
 2. valita hyvinvointialueen edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 3.-5.11.2022

Päätös: Aluehallitus päätti, että Tiia Lintula, Tarja Edry, Jussi Salonen, Helinä Perttu ja Kimmo Behm osallistuvat tilaisuuteen ja va. hyvinvointialuejohtaja tekee päätöksen tilaisuuteen osallistuvien viranhaltijoiden osalta.

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialue

Puh:040 315 2490

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)
Sandelininkatu 1
05800 Hyvinkää

http://www.keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä muuttuu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeksi 1.1.2023. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme