Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Keskustele rohkeasti lääkkeistäsi

Jaa

Vain lääkkeiden käyttäjällä itsellään on ajantasainen tieto niistä lääkkeistä ja ravintolisistä joita hän todellisuudessa käyttää. Potilasjärjestelmissä ei esimerkiksi välttämättä ole tietoa ilman reseptiä käytettävistä lääkkeistä. Tämä voi hankaloittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviota tilanteesta. Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä käynnistyvä Sopiva lääke -niminen kampanja rohkaisee lääkkeen käyttäjiä keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa.

Jokainen voi vaikuttaa lääkehoitonsa onnistumiseen

Ajan tasalla oleva lääkityslista on hyvä ja edullinen keino parantaa lääkehoitojen laatua. Lääkityslistaan kirjataan käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet ja ravintolisät eli niin kutsutut luontaistuotteet. Myös saadut rokotteet on hyvä lisätä listaan. Omakannasta voit tarkistaa omat reseptisi – ja pyytää tarvittaessa lääkäriäsi laittamaan tiedot ajan tasalle. Lääkehoidon onnistumiseen vaikuttavia tietoja itsehoitolääkkeistä tai ravintolisistä ei tietokannoissa silti vielä tällä hetkellä ole. Ajantasainen lääkityslista voi olla sähköinen tai paperille kirjattu – pääasia on, että tiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta ja että ne ovat käytettävissä myös hätätilanteessa.

Tutkimustiedon mukaan vain noin kolmannes lääkehoidoista onnistuu suunnitellusti. Lääkitykseen liittyvät asiat tulisi keskustella siinä tilanteessa, kun potilas kohtaa lääkärin, apteekkilaisen tai muita terveydenhuollon ammattilaisia. Kun tieto potilaan lääkityksestä on ajan tasalla, voivat hoitotyön ammattilaiset aloittaa luottavaisin mielin potilaan hoidon. Oikean tiedon ja oikeiden toimintatapojen avulla lääkehoito onnistuu.

Myös potilaalla vastuu lääkityksestään

Tieto sähköisesti määrätyistä lääkkeistä kulkee terveydenhuollon eri yksiköiden tai organisaatioiden välillä – esimerkiksi sairaalan ja oman terveysaseman välillä. Mutta tieto siitä, miten lääkehoito on toteutunut ja mitä itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita on reseptilääkkeiden lisäksi käytössä, on vain lääkkeen käyttäjällä itsellään.

Turvallinen lääkehoidon kokonaisuus ja sen hallinta edellyttävät, että lääkkeen käyttäjällä on oltava selkeä käsitys lääkehoidostaan ja siitä, miksi ja miten hän käyttää lääkkeitään. Ajantasainen lääkityslista on lääkkeen käyttäjän työkalu kokonaisuuden hallintaan ja keskusteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Kampanjalla rohkaistaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään

Lääkehoidon päivän 22.3.2018 yhteydessä käynnistyvä ”Sopiva lääke”- kampanja rohkaisee jokaista kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisen ja apteekin henkilökunnan kanssa. Kampanjan toivotaan virittävän kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon.

Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä, joilla lääkkeiden käyttö tapahtuu pääosin kotona.   

Kampanja näkyy ja kuuluu mediassa Lääkehoidon päivän 2018 viikolla 12 muun muassa radiomainoksina 100 radiokanavalla ja lehti-ilmoituksina paikallislehdissä. Ylen TV1:llä kampanjan tietoisku näkyy jo viikolla 11. Sosiaalisessa mediassa ja Internetissä kampanjoidaan postauksina, bannereina ja videoina sekä hakusanamainontana.

Tavoitteena edistää järkevää lääkehoitoa

Suomessa käytetään vuosittain lääkkeisiin noin kolme miljardia euroa. Tämä on noin 15 prosenttia koko terveydenhuollon kuluista.  Lääkekuluista noin 70 % syntyy avohoidossa.

Viestintäkampanja on valmisteltu osana jo päättynyttä Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Nykyiseen hallitusohjelmaan kuuluneen hankkeen tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa – parantaa hoidon laatua, vastuunottoa ja eri osapuolten arvostusta lääkehoitoa kohtaan. Samalla lisätään väestön hyvinvointia, kohennetaan kansanterveyttä ja vähennetään terveydenhuollon kustannuksia. Kampanjaa on edeltänyt terveydenhuollon ammattilaisille suuntautunut viestintä järkevän lääkehoidon elementeistä sekä tulevasta yleisökampanjasta. Kampanjasta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää on vietetty vuodesta 2012. Päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen vuosittainen teemapäivä, joka toteutuu paikallisina tapahtumina eri puolilla Suomea.

Lue lisää:

Lisätietoja, kampanja-aineistot ja Lääkehoidon päivän tapahtumakalenteri:
www.sopivalaake.fi  / www.laakehoidonpaiva.fi

Lääkkeen käyttäjän muistilista 

Järkevän lääkehoidon elementit terveydenhuollon ammattilaisille

#sopivalaake

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, p. 029 51 63382, etunimi.sukunimi@stm.fi

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, STM, p. 029 51 63391, etunimi.sukunimi@stm.fi

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea, p. 029 522 3513, etuni-mi.sukunimi@fimea.fi

Fimean viestintä, Katja Lindgren-Äimänen, viestintäpäällikkö, p. 029 522 3118, viestinta@fimea.fi

STM:n viestintä, Krista Kukkanen, viestintäasiantuntija, p. 029 516 3350, viestinta@stm.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Ajantasainen lääkityslista on vain harvalla22.3.2018 08:40Tiedote

Lääkkeen käyttäjillä on halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista. Silti vain joka viidennellä ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lääkityslista käyttämistään lääkkeistä. Lääkkeisiin suhtautuminen jakaa myös vastaajia – suuri osa kokee lääkkeet hyödyllisiksi, mutta lähes puolet ajattelee lääkkeitä määrättävän liikaa. Tiedot pohjautuvat Lääkebarometri 2017 -kyselytutkimukseen, jossa suomalaisten lääkkeiden käyttöön liittyviä asenteita selvitettiin Fimean toimesta jo toistamiseen. Kyselyyn vastanneita oli yli 3000 henkilöä.

Väärennöksiksi epäiltyjen Velcade-pakkausten sisältö vastaa alkuperäistä22.1.2018 16:27Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laboratorion tutkimukset Velcade-syöpälääkkeen väärennösepäilystä ovat valmistuneet. Tulosten mukaan väärennöksiksi epäiltyjen pakkausten sisältö vastaa vaikuttavalta aineeltaan, pitoisuudeltaan ja epäpuhtausprofiililtaan alkuperäistä valmistetta. Sen sijaan pakkauksen nimilipussa on poikkeamia teknisissä yksityiskohdissa. Väärennöksiksi epäiltyjen pakkausten hankintaketjua selvitetään edelleen yhteistyössä muiden maiden viranomaisten kanssa. Väärennösepäily ja käytön keskeyttäminen koskee yhtä rinnakkaisjaeltua lääke-erää (eränumero GJZT700, rinnakkaisjakelija Orifarm Oy) ja sen joulukuussa Suomeen tuotuja pakkauksia. Kaikki muut Velcade-lääkkeen erät ovat normaalisti käytössä. Fimea jatkaa edelleen asian selvittämistä. Lue lisää: Syöpälääkkeen käyttö keskeytetty väärennösepäilyn vuoksi (uutinen 17.1.2018) Lisätietoja antavat: Sami Paaskoski, yliproviisori, p. 029 522 3237 Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3255 Sähköpostit muot

Syöpälääkkeen käyttö keskeytetty väärennösepäilyn vuoksi17.1.2018 14:07Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää parhaillaan Velcade-valmistetta (3,5 mg, injektiokuiva-aine, liuosta varten) koskevaa lääkeväärennösepäilyä. Lääkettä käytetään sairaaloissa syövän hoitoon. Tuotteen maahantuoja on rinnakkaisjakelija Orifarm Oy. Lääkevalmiste on sairaalakäytössä, eikä sitä toimiteta potilaille avohuollon apteekeista. Valmisteeseen liittyviä lääkeväärennöstapauksia on selvitetty Euroopassa syksyn aikana. Nyt myös Suomeen joulukuussa 2017 tuotua valmiste-erää epäillään virheellisiksi ainakin lääkkeen pakkausmerkintöjen osalta. Erä on asetettu myyntikieltoon ja sen käyttö sairaaloissa on keskeytetty. Ennen käytön keskeyttämistä Fimean saaman tiedon mukaan lääkettä on ehditty käyttää yhdeksän pakkausta. Myyntiluvan haltija ja Fimea tutkivat parhaillaan, onko kyseessä lääkeväärennös. Syksyn aikana Euroopassa valmistetta koskevissa lääkeväärennöstapauksissa valmiste on ollut alkuperäisen mukainen pakkausmateriaaleja lukuun ottamatta. Lääkkeestä ei o

Oriolan lääkejakelussa yhä parannettavaa18.9.2017 17:37Tiedote

Oriola jatkoi viikonloppuna lääkejakeluongelmiensa ratkomista. Fimean saamien tietojen mukaan tilanne ei kuitenkaan ole vielä täysin normaali, vaan puutteita on yhä muun muassa kuljetusten aikatauluissa ja lähetyslistoissa. Lääketilanne apteekeissa on kuitenkin parantunut ja viikonloppuna lääkkeitä toimitettiin ennakkosuunnitelman mukaisesti ylimääräisinä toimituksina asiakkaille. Myös kiireellisten lääkkeiden hätätoimituksia tehtiin eri puolille Suomea. Oriola aloitti viikonloppuna tiettyjen ei-lääkkeellisten tuotteiden kuten vitamiinien, lääkinnällisten laitteiden ja haavanhoitotuotteiden toimittamisen. Fimea seuraa yhä jakelun sujumista ja tilanteen normalisoitumista. Lisätietoja: Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta p. 029 522 3210 Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Lääkejakeluongelmien selvittely jatkuu14.9.2017 16:48Tiedote

Oriola Finland Oy jatkaa korjaustoimenpiteitä lääkejakelunsa kuntoon saamiseksi. Syyskuun alkupuolella käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä vaatii yhä korjauksia. Fimea on selvittänyt apteekeista kriittisimpien lääkkeiden tarvetta ja sopinut, että Oriola priorisoi niiden kuljetukset. Lisäksi Oriolan tulee ohjeistaa asiakkaitaan viikonlopun tilausten tekemisessä. Fimea edellyttää Oriolaa varmistamaan myös kriittisten eläinlääkkeiden jakelun. ”Apteekit ovat turvanneet asiakkaidensa lääkehoidon jatkuvuutta poikkeuksellisessa tilanteessa eritysjärjestelyin ja yhteistyöllä”, toteaa johtaja Eija Pelkonen. ”Ongelmahan ei ole, ettei Suomessa olisi lääkkeitä, mutta apteekkien lääketilanteessa on eroja eri puolilla Suomea ja eri lääkkeiden osalta.” Tilanteen selvittely jatkuu yhdessä Oriolan, Suomen Apteekkariliiton ja muiden asiakkaiden kanssa. Lisätietoja: Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta p. 029 522 3210 Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231 Sähköpostio

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme