Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Keskustele rohkeasti lääkkeistäsi

Jaa

Vain lääkkeiden käyttäjällä itsellään on ajantasainen tieto niistä lääkkeistä ja ravintolisistä joita hän todellisuudessa käyttää. Potilasjärjestelmissä ei esimerkiksi välttämättä ole tietoa ilman reseptiä käytettävistä lääkkeistä. Tämä voi hankaloittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviota tilanteesta. Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä käynnistyvä Sopiva lääke -niminen kampanja rohkaisee lääkkeen käyttäjiä keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa.

Jokainen voi vaikuttaa lääkehoitonsa onnistumiseen

Ajan tasalla oleva lääkityslista on hyvä ja edullinen keino parantaa lääkehoitojen laatua. Lääkityslistaan kirjataan käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet ja ravintolisät eli niin kutsutut luontaistuotteet. Myös saadut rokotteet on hyvä lisätä listaan. Omakannasta voit tarkistaa omat reseptisi – ja pyytää tarvittaessa lääkäriäsi laittamaan tiedot ajan tasalle. Lääkehoidon onnistumiseen vaikuttavia tietoja itsehoitolääkkeistä tai ravintolisistä ei tietokannoissa silti vielä tällä hetkellä ole. Ajantasainen lääkityslista voi olla sähköinen tai paperille kirjattu – pääasia on, että tiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta ja että ne ovat käytettävissä myös hätätilanteessa.

Tutkimustiedon mukaan vain noin kolmannes lääkehoidoista onnistuu suunnitellusti. Lääkitykseen liittyvät asiat tulisi keskustella siinä tilanteessa, kun potilas kohtaa lääkärin, apteekkilaisen tai muita terveydenhuollon ammattilaisia. Kun tieto potilaan lääkityksestä on ajan tasalla, voivat hoitotyön ammattilaiset aloittaa luottavaisin mielin potilaan hoidon. Oikean tiedon ja oikeiden toimintatapojen avulla lääkehoito onnistuu.

Myös potilaalla vastuu lääkityksestään

Tieto sähköisesti määrätyistä lääkkeistä kulkee terveydenhuollon eri yksiköiden tai organisaatioiden välillä – esimerkiksi sairaalan ja oman terveysaseman välillä. Mutta tieto siitä, miten lääkehoito on toteutunut ja mitä itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita on reseptilääkkeiden lisäksi käytössä, on vain lääkkeen käyttäjällä itsellään.

Turvallinen lääkehoidon kokonaisuus ja sen hallinta edellyttävät, että lääkkeen käyttäjällä on oltava selkeä käsitys lääkehoidostaan ja siitä, miksi ja miten hän käyttää lääkkeitään. Ajantasainen lääkityslista on lääkkeen käyttäjän työkalu kokonaisuuden hallintaan ja keskusteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Kampanjalla rohkaistaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään

Lääkehoidon päivän 22.3.2018 yhteydessä käynnistyvä ”Sopiva lääke”- kampanja rohkaisee jokaista kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisen ja apteekin henkilökunnan kanssa. Kampanjan toivotaan virittävän kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon.

Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä, joilla lääkkeiden käyttö tapahtuu pääosin kotona.   

Kampanja näkyy ja kuuluu mediassa Lääkehoidon päivän 2018 viikolla 12 muun muassa radiomainoksina 100 radiokanavalla ja lehti-ilmoituksina paikallislehdissä. Ylen TV1:llä kampanjan tietoisku näkyy jo viikolla 11. Sosiaalisessa mediassa ja Internetissä kampanjoidaan postauksina, bannereina ja videoina sekä hakusanamainontana.

Tavoitteena edistää järkevää lääkehoitoa

Suomessa käytetään vuosittain lääkkeisiin noin kolme miljardia euroa. Tämä on noin 15 prosenttia koko terveydenhuollon kuluista.  Lääkekuluista noin 70 % syntyy avohoidossa.

Viestintäkampanja on valmisteltu osana jo päättynyttä Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Nykyiseen hallitusohjelmaan kuuluneen hankkeen tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa – parantaa hoidon laatua, vastuunottoa ja eri osapuolten arvostusta lääkehoitoa kohtaan. Samalla lisätään väestön hyvinvointia, kohennetaan kansanterveyttä ja vähennetään terveydenhuollon kustannuksia. Kampanjaa on edeltänyt terveydenhuollon ammattilaisille suuntautunut viestintä järkevän lääkehoidon elementeistä sekä tulevasta yleisökampanjasta. Kampanjasta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää on vietetty vuodesta 2012. Päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen vuosittainen teemapäivä, joka toteutuu paikallisina tapahtumina eri puolilla Suomea.

Lue lisää:

Lisätietoja, kampanja-aineistot ja Lääkehoidon päivän tapahtumakalenteri:
www.sopivalaake.fi  / www.laakehoidonpaiva.fi

Lääkkeen käyttäjän muistilista 

Järkevän lääkehoidon elementit terveydenhuollon ammattilaisille

#sopivalaake

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, p. 029 51 63382, etunimi.sukunimi@stm.fi

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, STM, p. 029 51 63391, etunimi.sukunimi@stm.fi

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea, p. 029 522 3513, etuni-mi.sukunimi@fimea.fi

Fimean viestintä, Katja Lindgren-Äimänen, viestintäpäällikkö, p. 029 522 3118, viestinta@fimea.fi

STM:n viestintä, Krista Kukkanen, viestintäasiantuntija, p. 029 516 3350, viestinta@stm.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Det förekommer variation i apotekens rådgivning om egenvårdsläkemedel3.12.2018 12:13Tiedote

Rådgivningen på apoteken genomförs mycket bra när kunden ber om läkemedel som kräver extra rådgivning eller nässpray. I läkemedelsrådgivningen ska bedömningen av både behovet av läkemedelsbehandling och lämplighet utvecklas särskilt när kunden ber om smärtlindrande läkemedel med handelsnamn. Dessutom rekommenderas sällan billigare smärtlindrande läkemedel och nästan alltid säljs två förpackningar av smärtstillande läkemedel med 30 tabletter (400 mg) utan att utreda anledning för behovet av två förpackningar. Detta framkom i Fimeas undersökning, vars syfte var att utreda genomförandet av rådgivningen om egenvårdsläkemedel på finska apotek. Studiens förlopp Undersökningen genomfördes genom låtsaskundmetoden i 146 apotek under hösten 2016 och våren 2018. I slumpmässigt utvalda apotek gjordes två besök under undersökningsperioden. Vid båda gångerna genomfördes på enskilda apotek samma låtsaskundfall av tre olika alternativ. Dessa var: ibuprofen med handelsnamn, egenvårdsläkemedel som kräve

Apteekkien itsehoitolääkeneuvonnassa on vaihtelua3.12.2018 12:05Tiedote

Apteekkien neuvonta toteutuu varsin hyvin asiakkaan pyytäessä lisäneuvontaa vaativaa itsehoitolääkettä tai nenäsumutetta. Kehitettävää lääkeneuvonnassa sekä lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden arvioinnissa on erityisesti silloin, kun asiakas pyytää kipulääkettä kauppanimellä. Lisäksi hinnaltaan edullisempia kipulääkevalmisteita suositellaan harvoin ja lähes aina myydään kaksi 30 tabletin kipulääkepakkausta (400 mg) selvittämättä syytä kahden pakkauksen tarpeelle. Asia selvisi Fimean tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa apteekeissa. Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin haamuasiakasmenetelmällä 146 apteekissa syksyn 2016 ja kevään 2018 aikana. Satunnaisesti valituissa apteekeissa vierailtiin tutkimusajanjaksolla kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla yksittäisissä apteekeissa toteutettiin sama haamuasiakastapaus kolmesta eri vaihtoehdosta, joita olivat: ibuprofeenia kauppanimellä, lisäinformaatiota vaativaa itsehoitolääkettä

Fimea antoi Turun 8. Linnan apteekille markkinointikieltopäätöksen myyntiluvattoman lääkevalmisteen markkinoinnista14.8.2018 08:53Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt päätöksellään Turun 8. Linnan apteekkia jatkamasta tai uudistamasta myyntiluvattoman lääkevalmisteen myynnin edistämistä Suomessa. Päätös on tehty 9.8.2018 (Dnro 002396/06.08.03.00/2018). Lääkelain 91 §:n 2 momentin mukaan on kiellettyä markkinoida lääkevalmistetta, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. Myyntiluvattoman lääkevalmisteen myyntiä ei saa edistää millään tavalla, eikä apteekki saa oma-aloitteisesti esittää myyntiluvattomaan valmisteeseen liittyvää myyntiä edistävää tietoa tai mainosviestejä. Tämän lisäksi lääkelain 91 a §:n 1 momentin mukaan väestölle ei saa ollenkaan markkinoida lääkemääräyksellä toimitettavia eikä huumausaineita tai psykotrooppisia aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Fimea on katsonut Turun 8. Linnan apteekin toiminnan lääkelain markkinointia koskevien säännösten vastaiseksi. Markkinointikieltopäätöstä tehostetaan 50 000 euron sakon uhalla. Lääkelain mukaan lääkemarkkinoinnin on kannustettava lä

Blodtrycksläkemedel dras tillbaka från marknaden på grund av kvalitetsproblem5.7.2018 15:43Tiedote

Europeiska läkemedelsmyndigheten utreder som bäst kvalitetsproblem som gäller läkemedlet valsartan. Det har hittats orenheter i valsartan som tillverkats av en kinesisk läkemedelstillverkare (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.). Uppkomsten av orenheter ansluter sig till den syntesmetod som används i tillverkningen av läkemedlet. Valsartan är ett läkemedel som används i behandlingen av förhöjt blodtryck och hjärtinsufficiens. Läkemedel som innehåller valsartan från den aktuella tillverkaren har belagts med distributionsförbud och patienter som använder läkemedlet ombes kontakta apoteket för att byta ut läkemedlet mot ett ersättande preparat. Följande preparat har belagts med distributionsförbud i Finland (innehavaren av försäljningstillstånd inom parentes): Valsarstad (Stada Nordic) Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsartan Orion (Orion Pharma) Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH) Valsartan Sandoz (Sandoz A/S) Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsar

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme