Korkein hallinto-oikeus

KHO palautti Soklin ympäristö- ja vesitalouslupa-asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

Jaa

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä palauttanut Soklin kaivoshankkeelle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevan asian aluehallintovirastolle kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi kaivoksen vesienhallinnasta ja siihen liittyvistä vesistövaikutuksista johtuvilla perusteilla.

Savukoskelle Soklin alueelle suunniteltu kaivos on Suomen oloissa mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuri kaivoshanke, joten myös sen toiminnassa johdettavat ja käsiteltävät vesimäärät tulisivat muodostumaan erittäin suuriksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaivoksen vesienhallinnan toteuttamista koskeviin suunnitelmiin oli lupamääräyksistä huolimatta jäänyt merkittäviä epävarmuustekijöitä. Huomiota kiinnitettiin siihen, että ympäristön pilaantumisriski kasvaisi erityisesti silloin, jos useampi näistä riskitekijöistä toteutuisi samanaikaisesti.

Korkein hallinto-oikeus otti arvioinnissaan erityisesti huomioon kaivoshankkeen välittömällä vaikutusalueella sijaitsevan luonnontilaisen ja muutoksille herkän Nuorttijoen, jossa esiintyy vesistön erityispiirteistä riippuvainen ja todennäköisesti geneettisesti ainutlaatuinen järvitaimenkanta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaivoksen vesienhallintaan liittyvät epävarmuustekijät olisi tullut arvioida ennakolta ennen luvan myöntämistä. Sen sijaan luvassa oli asetettu lukuisia, laajojakin tutkimuksia ja selvityksiä edellyttäviä jälkiselvitysvelvoitteita. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kysymys oli luvan myöntämisedellytysten kannalta keskeisistä selvitysvelvoitteista. Lupamääräykset ja luvan myöntämisen jälkeen tehtävät selvitykset eivät olleet tällaisessa kokonaisuudessa ja varovaisuusperiaate huomioon ottaen riittäviä hallitsemaan toiminnan riskitekijöitä kaikissa hydrologisissa olosuhteissa. Koska hankkeesta saattoi aiheutua merkittävää pilaantumista Nuorttijoessa sekä siellä esiintyvän järvitaimenkannan elinolosuhteiden huonontumista, korkein hallinto-oikeus palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian uutta käsittelyä varten korkein hallinto-oikeus lausui myös muista kaivoshankkeen toteuttamisen kannalta keskeisistä valitusperusteista, kuten vesistövaikutuksista Kemijokeen, niin sanottujen Soklin ahojen merkityksestä lupaharkinnassa sekä hankkeesta poronhoidolle aiheutuvista vaikutuksista.

Korkein hallinto-oikeus järjesti katselmuksen Soklin alueella viime syksynä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2022:38

Kort referat på svenska

HFD 2022:38

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta10.5.2022 09:15:38 EEST | Päätös

Elinkeinoyhtymä A Ky omisti Kiinteistö Oy B:n koko osakekannan. Tarkoitus oli, että Kiinteistö Oy B jakaa A Ky:lle varoja rakennusrahastosta vuoden 2021 ja/tai 2022 aikana osakeyhtiölain 13 luvun varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta koskevien säännösten mukaisesti. Varoja jaettaisiin enintään määrä, joka vastaa Kiinteistö Oy B:hen edellisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrää. Kiinteistö Oy B:n rakennusrahastoon oli tehty sijoituksia vuonna 2009, vuonna 2011 ja vielä lisää vuoden 2014 loppuun mennessä. Rahastoon ei ollut kirjattu voittovaroja, eikä sieltä ollut yhtiön historian aikana jaettu varoja.

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asemakaavan meluvaikutusten riittävää selvitystä9.5.2022 09:25:05 EEST | Päätös

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa oli osoitettu raitiovaunuliikenteelle varattu katualue, joka oli toteutettava nurmiratana. Asemakaavan yleisten määräysten mukaan raitiotien suunnittelussa tuli huomioida melu- ja tärinäntorjuntatarpeet. Asemakaava-aluetta koski yleiskaavassa merkintä virkistys- ja viheralue sekä osin kantakaupunki (C), ja alueelle oli osoitettu pikaraitiotie ja raideliikenteen runkoyhteys. Kaava-alue rajautui osin siirtolapuutarha-alueeseen, jolla sijaitsi kevytrakenteisia kesäkäyttöön tarkoitettuja mökkejä, joissa kesäaikana oli mahdollista myös yöpyä. Siirtolapuutarhamökki ei ollut rakennuslupaa edellyttävä rakennus eikä siihen sovellettu asuinrakennusta koskevia rakenteellisia tai ääneneristävyyteen liittyviä vaatimuksia.

KHO:n muu julkaistu päätös, joka koskee palomestarin palkkausta (Mikkeli)5.5.2022 09:40:33 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus kumosi Itä-Suomen hallinto-oikeuden sekä Etelä-Savon pelastuslautakunnan ja Mikkelin kaupungin pelastusjohtajan päätökset ja velvoitti Mikkelin kaupungin maksamaan palomestarille kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkasaatavia. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 5.5.2022 T 21

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee työsuojeluilmoituksen vireilläolon julkisuutta26.4.2022 09:23:23 EEST | Päätös

Toimittaja oli pyytänyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedon siitä, oliko työsuojelun vastuualueella vireillä tiettyyn työpaikkaan liittyvä kantelu eli asia, joka perustuu tehtyyn työsuojeluilmoitukseen. Pyyntö ei koskenut mahdolliseen työsuojeluilmoitukseen liittyviä lähempiä tietoja kuten tietoa ilmoittajan henkilöllisyydestä, ilmoituksen sisällöstä tai sen tekemisen ajankohdasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme