SDP EDUSKUNTA

Kim Berg (SDP): Norden måste prioritera jämställdhetsarbetet

Dela

Denna vecka sammanträdde Nordiska rådet till sin årliga session. Sessionen ordnas undantagsvis helt på distans. Utskottet för välfärd i Norden gästades av Danmarks jämställdhetsminister och nordisk samarbetsminister Mogens Jensen (S). I sin presentation konstaterade Jensen att jämställdhet är en prioriterad fråga i alla nordiska länder. Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) ville på utskottsmötet uttryckligen lyfta fram jämställdhet i arbetslivet.

Minister Mogens Jensen inledde med att förklara stolt att man i de nordiska länderna utvidgat jämställdhetsagendan till att också omfatta HBTQI- rättigheter. Därtill berättade Jensen att man i coronakrisen ser ojämlikheten öka på många områden. Exempelvis på arbetsmarknaden, gällande hälsa och angående våld i nära relationer. Jämställdheten på arbetsmarknaden var ett område som riksdagsledamot Berg valde att öppna upp i diskussionen.

- Vi ser nu en utveckling i Finland att många som jobbar inom sjukvården överväger att byta yrke. Vi har också haft svårt att få unga att välja att studera till vårdyrken. Arbetet inom vårdsektorn har varit väldigt tungt och speciellt nu under coronaepidemin. Lönenivån är tyvärr också för låg. Det här berör speciellt kvinnor inom vårdbranschen och detta är en jämställdhetsfråga som vi i Norden måste prioritera, konstaterar Kim Berg som är ersättare i utskottet för välfärd i Norden

Enligt minister Jensen är det många branscher som påverkas av coronaepidemin. I Danmark har man inte ännu upplevt någon märkbar trend att fler vårdare önskar byta yrke. Jensen menar att en viktig fråga i allt detta är lönegapet mellan kvinnor och män. Men sen har vi också problem med sexuella trakasserier. Jensen berättade att man i Norden har ett pågående samarbete för att uppnå jämställda löner och fler kvinnor på ledande positioner.

- Även i vårt utskott tar vi jämställdhet på stort allvar i vår arbetsplan för år 2021. Målsättningarna för nästa år är att de nordiska länderna skall arbeta för en jämställd arbetsmarknad och lika lön för lika arbete. Därtill skall sexuella trakasserier och könsrelaterat våld förhindras, samt olika maktstrukturer brytas ner. Bara för att nämna några få, berättar Berg.

År 2021 kommer Finland att överta ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Då fortsätter arbetet enligt målsättningen att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region

- Det kommer att bli spännande. Jag är också stolt över att statsminister Sanna Marin (SDP) berättade att riktlinjerna för nästa år innefattar ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och mer socialt hållbart Norden, säger Berg.

Kontakter

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kristiina Salonen: Pikavippien suoramarkkinointikiellolle ja korkokaton alentamiselle jatkoa4.12.2020 13:45:27 EETTiedote

Hallitus on esittänyt, että tilapäistä lakimuutosta kuluttajansuojalaista jatkettaisiin 30.9.2021 saakka. Tilapäisellä lakimuutoksella laskettiin vakuudettomien luottojen korkokattoa 20 prosentista 10 prosenttiin ja kiellettiin kulutusluottojen suoramarkkinointi. Korkokaton sääntelyllä on tuotu helpotusta taloudellisissa vaikeuksissa oleville ihmisille. Suoramarkkinointikiellolla on estetty kulutusluottojen ja pikavippien aggressiivinen markkinointi koronatilanteesta kärsiviä ihmisiä kohtaan.

SDP:n Mäkinen: Oppositiolta puuttuu uskottava vaihtoehto hallituksen talouspolitiikalle2.12.2020 17:14:18 EETTiedote

Oppositioryhmät ovat julkaisseet vuodelle 2021 omat vaihtoehtobudjettinsa, joita käsiteltiin tänään eduskunnan täysistunnossa. Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) kiittää oppositiota keskustelunavauksesta pitäen niitä tärkeänä osana valtiopäivätyötä. - Varjobudjetit auttavat kansalaisia hahmottamaan, mitä oppositio tekisi toisin. Linjaerot ovat selviä. Kokoomuksen vaihtoehto lupaa jälleen kylmää kyytiä nuorille, ikäihmisille ja pitkäaikaistyöttömille, sillä leikkaukset kohdistuvat toimeentulotukeen ja asumistukeen. Kokonaisuudessaan esitys leikkaa erityisesti kahden alimman tuloluokan tuloja, nostaen vastaavasti kahden suurituloisimman luokan. Hallituksen linja on päinvastainen. Mäkinen kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei oppositiolla ole esittää realistista ja uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen talouspolitiikalle, joka elvyttää kriisin keskellä, luo edellytyksiä kasvulle ja työllisyydelle sekä ihmisten hyvinvoinnille. - Kokoomuksella oppositiopuolueena on totta kai tiettyjä er

SDP:n Niina Malm: Pitkäaikaissairaus ei saa olla este työelämälle2.12.2020 13:41:57 EETTiedote

IBD-viikkoa vietetään 1.–7. joulukuuta. Viikolla lisätään suomalaisten tietoisuutta tulehduksellisista suolistosairauksista eli IBD:stä. IBD:stä on tulossa suomalaisten uusi kansansairaus, sillä sairastuneita on jo yli 52 000. Tällä viikolla potilasjärjestöjen julkaiseman työelämäselvityksen mukaan yli puolet pitkäaikaissairaista arvioi saaneensa työelämässä vähän tai ei lainkaan tukea sairautensa kanssa. Haasteita aiheuttaa erityisesti tiedon puute sairaudesta. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on huolissaan siitä, miten heikosti työelämässä ollaan tietoisia pitkäaikaissairauksista. - Pitkäaikaissairaudet eivät välttämättä näy ulospäin ja tämä aiheuttaa valitettavan usein väärinymmärryksiä. Kivuista johtuvia poissaoloja saatetaan tulkita töiden välttelyksi tai laiskuudeksi, vaikka kyse on sairauden oireista, jotka aiheuttavat työkyvylle haittaa. Työpaikoilla ei välttämättä aina nähdä myöskään tarpeelliseksi muokata työntekijän työnkuvaa sellaiseksi, että se olisi henk

SDP:n Viitanen: Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen näyttävä vahvasti asuntopoliittisessa ohjelmassa1.12.2020 15:56:54 EETTiedote

SDP:n kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitanen pitää välttämättömänä, että parhaillaan valmisteltavassa hallituksen asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa tuodaan esiin konkreettisia tekoja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi. Viitanen on jättänyt tänään asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kysymyksessään Viitanen nostaa esiin uuden valtion tukeman omistusasumisen mallin, valtion asuntorahaston tulevaisuuden turvaamisen ja pitkän korkotuen kehittämisen keinoiksi asumisen kohtuuhintaisuuden tukemiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Asiakasmaksulain muutoksilla lisätään terveyden tasa-arvoa1.12.2020 13:43:56 EETTiedote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistukseen. Asiakasmaksulakiin tehdään useita muutoksia, joiden tavoitteena on poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään päättänyt hallituksen esityksen käsittelyn ja laki on tarkoitus hyväksyä tällä viikolla eduskunnan täysistunnossa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum