SDP EDUSKUNTA

Kim Berg (SDP): Vi lyckades – Sote-reformen blir nu verklighet!

Dela

Idag fattade riksdagen ett historiskt beslut. I slutliga behandlingen i plenum valde riksdagen att godkänna social- och hälsovårdsreformen. Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) är stolt över att man lyckades föra reformen i mål. En social- och hälsovårdsreform är nämligen något som flera olika statsministrar och regeringar har försökt åstadkomma i 15 års tid.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

-Marins regering lyckades genom att tag lärdom från de brister de tidigare förslagen hade. Regeringen lade fram ett överenskommet förslag som fick grönt ljus både i grundlagsutskottet och i social- och hälsovårdsutskottet. Nu med beslutet i plenum blir Sote-reformen verklighet, säger Kim Berg riksdagsledamot och medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Berg påminner om att kommunerna har sedan länge haft stora svårigheter att klara av finansieringen på grund av bl.a. den kostnadskrävande vården av patienter inom den specialiserade sjukvården.

-Det har lett till en stor ojämlikhet mellan invånarna i olika kommuner. I en kommun når man en läkare, i en annan inte, i någon fungerar tandvården bra, i en annan inte. Detsamma gäller socialvårdstjänsterna, förklarar Berg med bakgrund inom vården och som kommunal beslutsfattare.

Enligt Berg kan man nu med en helt ny servicestruktur göra saker möjliga på ett nytt och verkningsfullt sätt.

-Genom social- och hälsovårdsreformen kan vi stärka basservicen, göra tillgången till vård och omsorg smidigare och snabbare, samt förbättra situationen för de människor som har det sämst ställt. Även de språkliga rättigheterna ska tillgodoses. Hela servicekedjan för en invånare kan fungera bättre, när det är en serviceanordnare som ansvarar för helheten

-Reformen förbättrar möjligheten att få tillgång till kompetent personal. Ett välfärdsområde är i egenskap av större och mer sektorsövergripande anordnare en attraktivare arbetsgivare, när det bättre än en liten anordnare kan erbjuda t.ex. utbildnings-, forsknings- och specialiseringsmöjligheter samt varierande arbetsuppgifter, säger Kim Berg.

Reformen utesluter inte samarbete och mångproducentmodellen kvarstår i fortsättningen.

-Den privata och den tredje sektorn utför ett viktigt arbete, och därför har de även i fortsättningen en viktig uppgift att hjälpa till att producera tjänster som invånarna behöver. Alla behövs, men den offentliga sektorn måste ha huvudansvaret. Med reformen sätter vi också hinder för de privata vårdjättarnas vinstbegär. Vi måste använda våra gemensamma skattemedel på ett förnuftigt sätt till det gemensamma bästa, anser Kim Berg.

Nästa steg är att vidareutveckla innehållet.

-Mycket arbete kvarstår. Exempelvis behövs en stärkning av vårdgarantin för primärvården så att man får vård inom en vecka. Denna garanti inbegriper också tillgång till mentalvårdstjänster, vilket är särskilt viktigt i och med efterföljderna av corona. Köerna inom hälsovårdscentralerna måste åtgärdas, tjänsterna som tillhandahålls i hemmet utvecklas, närståendevården stödjas, samt förstärka personaldimensioneringen inom barnskyddet. Det är viktigt att också personalen, tredje sektorn och medborgarna aktivt engageras i utvecklingen av tjänsterna, konstaterar Berg.

Kontakter

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hussein al-Taee: Oli kunnia edustaa Suomea tärkeissä konferensseissa2.7.2021 14:02:30 EEST | Tiedote

Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puolesta osallistui kansanedustaja Hussein al-Taee kesäkuussa kahteen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämään konferenssiin pitäen Suomen ainoat puheenvuorot molemmissa tapaamisissa. 14.6 pidetty konferenssi käsitteli EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 21.6 järjestetty konferenssi koski EU-Afrikka suhteita. Molemmat olivat parlamentaarisia konferensseja ja osallistujia oli useiden maiden parlamenteista.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Osaava ja päättävä hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta2.7.2021 13:08:38 EEST | Tiedote

Eduskunnassa on kevätkaudella käsitelty ja päätetty laajoista kokonaisuuksista kuten koronan hoidosta, sote-uudistuksesta, EU:n elpymispaketista sekä linjattu Suomen talouden tulevaisuudesta. Näiden päätösten tavoitteena on ollut sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen. SDP:n johtaman hallituksen politiikan keskiössä on sitoutuminen vastuulliseen talouspolitiikkaan, hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassamme. - Suomi ja koko maailma ovat kärsineet yli vuoden verran historiallisesta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä. Tämän hetken arviot Suomen talouden elpymisestä ovat paljon valoisempia, mitä vielä viime syksynä. Vaikka taloutemme toipuu ja kasvua on näköpiirissä, kriisinhoito ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pandemian aiheuttamat vauriot pitää korjata. Terveydenhuollossamme on hoitovelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa ja erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa

SDP:n Seppo Eskelinen: Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston suunnitelmassa2.7.2021 11:14:28 EEST | Tiedote

-Olen tyytyväinen, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeistä hankkeista on listattu Väyläviraston tänään julkistetussa luonnoksessa investointiohjelmaksi, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen. Väylävirasto julkisti tänään luonnoksensa investointiohjelmaksi seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan eilen hyväksymään 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. -Itä-Suomen kannalta on merkittävää, että luonnoksessa on mainittu Karjalan- ja Savon ratojen kehittäminen sekä kaksoisraiteen jatkaminen Joutsenosta Luumäelle, mikä heijastuu koko Karjalan radan sujuvuuden ja turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetusten parantumisena. Maanteiltä listalle on nostettu VT9 Liperin eritasoliittymä ja Kuopion Lentokentäntien liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvion kanavan sillan uusiminen. Väylävirasto lähetti tänään suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää syyskuun puoliväliin saakka. Valmi

SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin2.7.2021 10:30:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin. - On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä käytännössä pitkään valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tuloksia, kun suunnitelmaa aletaan panna toimeen. Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan on koottu ehdotukset seuraavien 8 vuoden aikana käynnistettävistä hankkeista sekä niiden toteuttamisjärjestyksestä ja rahoituksesta. Ohjelma toimii tulevien vuosien budjettivalmistelujen pohjana. Lopullisen päätöksen toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin eduskunta talousarvion yhteydessä, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum