Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Klagomålen inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet ökade, men behandlingstiderna blev kortare

Dela
“På riksnivå har vi uppnått alla våra mål i behandlingstiderna, även om lagändringarna som gäller tillståndsplikten för privat småbarnspedagogik och rättelser av förvaltningsbeslut som hänför sig till barns och elevers stöd medförde extra arbete för oss hösten 2022”, berättar direktör Anu Liljeström.

I fjol tog regionförvaltningsverken emot 387 klagomål inom undervisningsväsendet och 135 klagomål inom småbarnspedagogiken. Det är 91 fler klagomål än året innan. Ökningen är över 20 procent. Antalet klagomål ökade särskilt inom Södra Finlands regionförvaltningsverks område.

– Vi avgjorde sammanlagt 375 klagomål inom undervisningsväsendet och 137 klagomål inom småbarnspedagogiken. Det innebär att vi avgjorde 107 klagomål mer än året innan, beräknar Liljeström.

I klagomål om undervisningsväsendet var det överallt i Finland vanligast att ta upp ärenden som gäller förvaltningsförfarande och god förvaltning, stöd för inlärning eller hur en anställd uppfört sig. Dessutom fördes det fram i flera klagomål att samarbetet mellan skolan och hemmet inte fungerade och att det fanns brister i elevernas rätt till undervisning. Klagomålen om småbarnspedagogiken gällde oftast kvaliteten på servicen och verksamheten, säkerheten och bemötandet av kunderna.

”Vi uppnådde våra mål trots att lagändringarna medförde extra arbete”

– Vid behandlingen av utbildningsväsendets klagomål nådde vi vårt snittmål på åtta månader: 2022 var det 7,1 månader, fortsätter Liljeström.

Behandlingstiden för klagomål inom småbarnspedagogiken var 3,2 månader, vilket är klart kortare än i fjol. Vart fjärde klagomål inom småbarnspedagogiken överfördes till behandling som en påminnelse.

Den genomsnittliga behandlingstiden för anmälningar från privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster var 0,5 månader. Den var klart kortare än året innan. – Sannolikt kommer de här behandlingstiderna ändå att förlängas betydligt i framtiden, eftersom lagen om småbarnspedagogik ändrades i början av året och privat daghemsverksamhet blev tillståndspliktig, säger Liljeström.

Behandlingstiden av begäran om omprövning inom undervisningsväsendet var i snitt 2,8 månader. Den förblev alltså nästan densamma som året innan.

Sedan lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik ändrades i fjol gällande omprövningsbegäran för stöd för barn och elever, har endast några omprövningsbegäranden i anslutning till dem inletts.

Regionförvaltningsverkens bokslut 2022 (på finska)

Mer information:

direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224
fornamn.efternamn@rfv.fi

Riksomfattande koordinator för bokslutet 2022 inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

Ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa hengenpelastusmitalit Helsingissä 7.6.20235.6.2023 10:53:34 EEST | Kutsu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit keskiviikkona 7.6.2023 klo 13 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle, jotka ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen. Tilaisuus järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa, os. Ratapihantie 9 (1. krs).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum