Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Klienternas särbehov nu bättre tillgodosedda i öppna anstalten för kvinnor i Kestilä

Dela

Processen att förvandla Kestilä fängelse till en öppen anstalt för kvinnor ha gått bra. Personalen har varit aktivt med och adapterat sysselsättningarna. Klientorientering är en central utgångspunkt när det gäller att utveckla verksamheten. Kvinnliga dömda placeras framgent i två öppna anstalter, antingen i Kestilä fängelse eller på öppna avdelningen vid Vånå fängelse.

Kestilä fängelse. Bild: Annukka Järvitalo
Kestilä fängelse. Bild: Annukka Järvitalo

Från ingången av september avstod Brottspåföljdsmyndigheten från så kallade blandanstalter, där manliga och kvinnliga intagna var förlagda i en och samma anstalt. Fram tills det var Kestilä tillsammans med Jyväskylä fängelse de sista öppna blandanstalterna i hela Norden. I utredningen om kvinnliga intagna (på finska) som togs fram vid Brottspåföljdsmyndigheten i höstas landade man i att kvinnliga intagna, som utgör en liten grupp bland de intagna, i mångt och mycket blivit förbisedda och att man inte i tillräcklig utsträckning förmått beakta kvinnornas diverse behov i fängelsevardagen. Placeringen och sysselsättningarna för kvinnliga intagna utvecklas vid Brottspåföljdsmyndigheten på mångahanda sätt. En första åtgärd var att avveckla öppna blandanstalter. För närvarande bereder man på ett beslut om var någonstans slutna fängelseavdelningar för kvinnliga intagna ska förläggas i landet.

— För kvinnliga intagna är det viktigt att de får de tjänster de är i behov av. Vidare är det angeläget att kvinnor får komma och avtjäna sitt straff i en trygg miljö där adekvata förhållanden för rehabilitering råder. Nyckeln till framgång är kompetent personal, säger Virva Raitio, chefen för Brottspåföljdsmyndighetens projekt kring kvinnliga intagna.

Tryggade studiemöjligheter

— Förvandlingen av Kestilä till en öppen anstalt för kvinnor har gått väldigt bra och det ska personalen få ett stort tack för, säger Tapio Iinatti, direktör för fängelset i Kestilä och byrån för samhällspåföljder i Uleåborg. — Personalen har varit aktiv både när det gäller att utbilda sig och att ändra på sysselsättningarna och praxis.

Samarbetspartners har också spelat en central roll i att genomföra förändringen. Enligt Iinatti har i synnerhet utbildningssamkommunen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, som ordnar undervisningsverksamheten på anstalten, på ett fantastiskt sätt gått med i förändringen, och de studiemöjligheter som sedan tidigare fanns på Kestilä inom snickeri, metall och IT, har nu slagits ihop till en omfattande Valma-helhet, som ger färdigheter för yrkesinriktad utbildning. — Kvinnor har inte berövats några studiemöjligheter som funnits sedan tidigare, utan de kan nu inkluderas i Valma-studier, säger Iinatti. — I Valma bygger man upp ett studieschema för varje intagen som för fram hennes plan för strafftiden. Meningen är att studierna ska individualiseras och att inlärningen ska ge positiva erfarenheter med tanke på framtiden. Dessutom på Kestilä går det bra att studera också på e-learning-plattformar som andra utbildningsanordnare tillhandahåller.

Både personalen och klienterna nöjda med förändringen

Iinatti säger att omställningen till kvinnoanstalt har upplevts som en positiv ska även av de intagna. — Kvinnorna har nu möjlighet att fokusera på sig själva och sitt eget välbefinnande utan de distraktioner som det motsatta könet medför. Dessutom blir det lättare att ändra på sysselsättningar och praxis när vi på ett bättre sätt kan ta fokus på kvinnospecificitet.

Det återstår fortfarande saker att utveckla, kvinnoanstalten har ju varit i drift bara ett antal månader. — Vi går in för att ta i bruk och utnyttja all den kompetens vår personal sitter inne med. Dessutom har vi börjat köra med en infallsvinkel på våra utvecklingsinsatser där vi utgår från klienterna. För tillfället behöver vi mer tid och möjligheter för personalen att komma med sina idéer, och en harmonisering av praxis, hur man gör, framstår som synnerligen viktigt. Eftersom förändringarna har kommit i snabb takt är det förståeligt att inte allting är klart och klappat än så länge, säger Iinatti.

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala och utvecklingsdirektör Riitta Kari besöker Kestilä fängelse på torsdagen och träffar personal och klienter. — På Kestilä har man jobbat verkligen bra när det gäller att ta fram sysselsättningar för kvinnliga intagna. Både ledningen och personalen har aktivt och fördomsfritt involverat sig i att utveckla anstalten i en ny riktning. Denna förändring är ett led i en mer omfattande process som syftar till att få placeringen av den intagne och Brottspåföljdsmyndighetens tjänsteutbud att bättre möta varandra, säger Kujala.

För mer information kontakta

Virva Raitio, projektchef (projektet om kvinnliga intagna), virva.raitio(at)om.fi, tel. +358 50 572 2949

Tapio Iinatti, direktör för Kestilä fängelse och Uleåborg byrå för samhällspåföljder, tapio.iinatti(at)om.fi, tel. +358 50 595 3220

Nyckelord

Bilder

Kestilä fängelse. Bild: Annukka Järvitalo
Kestilä fängelse. Bild: Annukka Järvitalo
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Kvinnor som gärningspersoner och offer i fokus på forsknings- och nätverksdagen8.11.2021 09:38:11 EET | Tiedote

Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion samt juridiska institutionen och institutionen för samhällsvetenskaper vid Östra Finlands universitet har en gemensam temadag kring forskning och nätverkande den 11 november 2021. Rubriken för dagen, som nu ordnas för fjärde gången, är ”Offer för och förövare av våld – Erfarenheter, aktörskap och våldsåtgärdande insatser hos kvinnor med brottsbakgrund”.

Experiment pågår i fängelser: Intagna delar på datorer och väktarnas arbete synliggörs27.9.2021 10:00:26 EEST | Tiedote

Pressmeddelande från Brottspåföljdsmyndigheten och Arbetshälsoinstitutet 27.9.2021: En ökad elektronisk kommunikation med begränsad tillgång till internet och digitala tjänster och ett bättre utnyttjande av digitala system i arbetet med de intagna har testats med goda resultat i ett gemensamt projekt mellan Brottspåföljdsmyndigheten och Arbetshälsoinstitutet. De beprövade metoderna kommer att spridas till andra fängelser genom utbildning och mentorskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum