Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Koitajoki–Koitere foorumissa tutustutaan Koitajoen alueen kunnostus- ja ennallistamistyöhön sekä salissa että maastossa

Jaa

Vuosina 2016–2022 Koitajoen ja Koitereen alueella on tehty vesiensuojelurakenteita, ennallistettu soita ja parannettu virtavesikalojen, kuten järvilohen, elinympäristöjä. Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään 8.6. Ilomantsin kunnantalolla, 9.6. järjestetään maastokierros kiinnostuneille.

Ennallistettua Sammalpuronsuota Koitajoella. Kuva: Janne Raassina.
Ennallistettua Sammalpuronsuota Koitajoella. Kuva: Janne Raassina.

Ilomantsin kunnantalolla järjestetään kesäkuun alussa 8.–9.6.2022 sarjassaan viides Koitajoki–Koitere foorumi. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksipäiväiseksi laajentuva foorumitapahtuma esittelee Koitajoen alueella toteutettuja ennallistamis- ja kunnostustöitä sekä alueesta laadittuja selvityksiä. Toimenpidekohteisiin päästään foorumin aikana tutustumaan myös maastossa Kesonsuon ympäristössä ja Hiiskoskella 9.6. järjestettävän katselmuksen aikana.

Koitajoki-Koitere foorumi on kaikille avoin ja vuorovaikutteinen yleisötilaisuus, johon ovat tervetulleita kaikki Koitajoen alueen vesistöistä ja luonnonkäytöstä kiinnostuneet tahot ja yksityishenkilöt.

"Toivomme, että mahdollisimman moni paikallinen ja mökkiläinen pääsisi osallistumaan, keskustelemaan ja tutustumaan. Keskiviikon tilaisuutta onkin mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta", kertoo biosfäärialuekoordinaattori Vilma Lehtovaara Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Hankkeen kohdealueella on 2016–2022 tehty eri toimijoiden toimesta vesiensuojelurakenteita, ennallistettu soita ja parannettu virtavesikalojen, erityisesti planktonsiian ja järvilohen elinympäristöjä. Koitajoki-Koitere foorumin sekä siellä esiteltävien ennallistamis- ja kunnostustöiden taustalla on kansallisen Freshabit LIFE IP -hankkeen Koitajoki -osahanke.

Yhteistyöllä tehoa vesiensuojeluun

Vesiensuojelun tukemiseksi hankkeessa perustettiin yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on ollut paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä keskeisistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Yhteistyön näkyvänä muotona ovat olleet nyt viidettä kertaa järjestettävä vuorovaikutuksellinen keskustelutilaisuus Koitajoki–Koitere foorumi, joissa on tehty tunnetuksi Koitajoen aluetta ja hanketyötä sekä kerätty näkemyksiä toiminnan suuntaamiseksi.

Freshabit LIFE IP Koitajoki -osahanke on päättymässä tänä syksynä, mutta yhteistyön eri toimijoiden välillä suunnitellaan jatkuvan. Osahankkeen rinnalla käynnistyneen yhteistyön ja vuoropuhelun jatkuminen nähdään yhteistyöryhmässä tärkeänä, jotta Koitajoen aluetta voidaan jatkossakin kehittää vuorovaikutteisesti ja monipuolisesti. Vaikka kokonaisuutena Koitajoen valuma-alue on laaja, ympäristöjä voidaan kunnostaa myös pienin askelin, hanke kerrallaan.

"Lokakuussa 5.10. hankkeen päättymisen jälkeen järjestetään vielä toinen foorumi, jossa suunnitellaan jatkoaskelia yhteistyön jatkon varmistamiseksi alueella", kertoo hankekoordinaattori Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Ajatuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämisestä sekä tulevaisuuden suunnasta kerätään osallistujilta jo kesäkuisen foorumin aikana.

Koitajoki–Koitere foorumin ohjelma

8.6.2022 klo 9:30-15:00, Ilomantsi, Kalevala-Sali, Kunnantalo (Soihtulantie 7)

 • Aamukahvit klo 9 alkaen
  • 9.30-9.40 Tervetuliaistoivotus
 • Mitä Koitajoen osahankkeessa on toteutettu?
  • 9.40-10.00 Freshabit LIFE IP - yhteistyötä ja toimintaa, hankkeen koordinaattori Jari Ilmonen, Metsähallitus
  • 10.00-10.20 Soiden ennallistaminen suojelualueille, suojelubiologi Maarit Similä, Metsähallitus
  • 10.20-10.40 Suomen Metsäkeskus - yksityiskohdat varmistuvat pian
  • 10.40-11.00 Kunnostuksia ja yhteistyötä, Tiina Käki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
  • 11.00-11.20 Pohjois-Savon ELY-keskus - yksityiskohdat varmistuvat pian
  • 11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)
 • Millaista aineistoa Koitajoen osahankkeessa on kerätty?
  • 12.30-12.50 Seuranta Hietajärven valuma-alueella (Patvinsuon kansallispuisto), erikoistutkija Liisa Ukonmaanaho, Luonnonvarakeskus (Luke).
  • 12.50-13.10 Suomen ympäristökeskus (SYKE) - yksityiskohdat varmistuvat pian
 • Kokemuksia muualta Suomesta Freshabit LIFE IP -hankkeesta
  • 13.10-13.30 Saarijärvenreitin valuma-aluesuunnittelu, luonnonhoidon asiantuntija Asta Vaso, Suomen metsäkeskus
  • 13.30-13.50 Ilomantsin luonnonvarojen käytön historiaa Koitajoen ympäristön tilan muutosten kuvaajana, YTT tutkijatohtori Erika Albrecht, Itä-Suomen yliopisto (UEF)

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, eikä ennakkoilmoittautumista pyydetä. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä. Katso lisätiedot ja tarkentuva ohjelma: www.kareliabiosphere.fi/foorumi2022

9.6.2022 klo 9–15 Maastokierros hankkeen toteutuskohteilla Ilomantsin alueella

• Maastoretkipäivänä tutustutaan kunnostuskohteisiin Kesonsuon ympäristössä sekä Ala-Koitajoella. Kunnostuskohteissa on soiden ennallistamista, vesiensuojelurakenteita ja virtavesikunnostusta.
• Yhteiskuljetus järjestetään ja se lähtee Ilomantsin kunnantalolta klo 9:00. Matkan aikana tarjotaan eväslounas.

HUOM! 9.6. maastokierrosta varten pyydämme ilmoittautumisia etukäteen https://link.webropolsurveys.com/S/1B442D7EBF4DF35F. Ilmoittauduthan viimeistään 31.5.2022.

Syksyllä 5.10.2022 järjestetään myös toinen foorumi, jossa selvitetään Koitajoki-Koitere Foorumin ja yhteistyöryhmän jatkoa hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:

Taustaa

Toteutetuista kunnostuksista ja ennallistuksista

Freshabit LIFE IP Koitajoki-osahankkeen aikana kunnostuksia on tehty monen organisaation voimin koneilla sekä käsityönä eri puolilla aluetta laajan sidosryhmäyhteistyön tukemana.

Hankkeen aikana esimerkiksi Metsähallitus on ennallistanut suojelualueiden soita vesiluonnon tilan parantamiseksi Koitajoen, Puhtiinsuon, Viitasuon ja Kesonsuon Natura-alueilla. Suomen Metsäkeskus puolestaan tehosti metsätalouden vesiensuojelua yksityismailla mm. Hattuvaaran ympäristössä rakentamalla pohjakynnyksiä ja muita rakenteita.

Ala-Koitajoella on taas tehty sammalsiirtoistutuksia järvilohen kutu- ja poikastuotantoalueiden parantamiseksi, sekä tämän kesän aikana kunnostetaan planktonsiian kutualueita Kesonsuon ympäristössä Pohjois-Savon ELY-keskusten toimesta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on yhteistyössä Koitajoen kalatalousalueen ja Tornator Oyj:n kanssa kunnostanut Kesonsuon ympäristössä ojitettuja suoalueita, sekä tämän kesän aikana tehdään vesiensuojelurakenteita Ala-Koitajoelle.

Koitajoki-Koitere foorumi ja yhteistyöryhmä

Freshabit LIFE IP -hankkeessa järjestetyt Koitajoki-Koitere-foorumit ovat olleet avoimia yleisötilaisuuksia, joissa on tehty Koitajoen aluetta ja hanketyötä tunnetuksi sekä kerätty näkemyksiä toiminnan suuntaamiseksi. Foorumi on myös tarkoitettu alueelle perustetun yhteistyöryhmän työkaluksi julkista keskustelua ja asioiden käsittelyä varten.

Tilaisuuksissa on keskusteltu valuma-alueen luonnon käytöstä ja vesien ympäristökysymyksistä sekä monikäytöstä. Foorumien tavoitteena on ollut etsiä ratkaisuja sen sijaan että olisi keskitytty virheisiin.

Yhteistyöryhmä on muodostettu alueellisista toimijoista ja siinä ovat olleet edustettuina Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistys, Suomen metsäkeskus, metsäyhtiöt, kaivosteollisuus, turvetuotanto, kalatalousalue, matkailuyhdistys, museosäätiö sekä kunnan ja sen asukkaiden edustus. Kuntaa ryhmässä on edustanut kunnanjohtaja ja ympäristösihteeri.

Toiminnan ytimessä on ollut paikallisuus ja paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä keskeisistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Tavoitteena on ollut, että yhteistyöryhmä ja siihen liittyvä laajemman osallistumisen mahdollistava Koitajoki-Koitere foorumi muodostuisi alueella tärkeäksi toimintatavaksi, jonka paikalliset sidosryhmät kokevat tärkeänä, ja jonka toiminta jatkuisi myös Freshabit LIFE IP Koitajoki -hankkeen päätyttyä.

Freshabit LIFE IP -hanke

Koitajoen osahanke on osa sisävesien suojelun kansallista Freshabit LIFE IP -hanketta. Hanketoimilla parannetaan sisävesien luonnon tilaa ja monimuotoisuutta sekä tuotetaan tietoja ja työkaluja vesiensuojelun tueksi. Hanketta toteutetaan 2016–2022 ja päärahoittaja on EU:n Life-rahasto.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vilma Lehtovaara
biosfäärialuekoordinaattori, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295 026 034
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Ennallistettua Sammalpuronsuota Koitajoella. Kuva: Janne Raassina.
Ennallistettua Sammalpuronsuota Koitajoella. Kuva: Janne Raassina.
Lataa
Koitajoen valuma-alueen kartta.
Koitajoen valuma-alueen kartta.
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Torikatu 36 A, PL 69
80101 Joensuu

0295 026 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-karjala

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme