Kokkolan kaupunki

Kokkola Material Week eftersträvar ett nytt publikrekord

Dela

I år genomförs Kokkola Material Week som arrangeras i Karleby i november som ett hybridevenemang. Man kan delta i de avgiftsfria evenemang som ordnas i samband med konferensen i Tullpackhuset samt i Karleby stadshus. Innehållet i den direkta livesändning som sänds via internet dagligen kommer att bestå av särskilt intressanta, utvalda och sammanställda helheter. En nyhet i samband med årets upplaga av Kokkola Material Week utgörs av den biståendemässa som arrangeras i samband med Kokkola Material Wek i samarbete med KPK Events.

Trots den osäkerhet som råder p.g.a. den fortfarande rådande pandemin strävar vi detta år till att uppnå ett nytt publikrekord och därför har vi i år utvidgat evenemanget, i år uppgår antalet arrangörsorganisationer till totalt 12 stycken, och tillsammans har vi lyckats skapa ett ytterst intressant samt högaktuellt programutbud. Vi vill visa hela världen att Karleby, och Biolaakso, befinner sig i utvecklingens absoluta centrum när det gäller att dra upp riktlinjerna gällande utvecklingen inför framtiden, uppger Anu Rantamäki, anställd vid Karleby universitetscenter Chydenius, samt ansvarig för koordinering för evenemanget.

Den internationella, i huvudsak engelskspråkiga, konferensen bjuder på en aktuell översikt gällande forskningen inom den kemiska industrins, bioekonomins samt mineralekonomins område samt utvecklingsperspektiven inom dessa områden. I år utgörs samtalsämnena bl.a. av väteteknologi samt lagring av kemisk energi, olika ekosystem, olika energilösningar inom den kemiska industrin, accukluster, framtidsutsikterna gällande behovet av tillgång på kunnig arbetskraft inom gruv- samt accumulatorindustrin, samt de olika möjligheter som bioekonomin kan erbjuda t.ex. gällande framställning av biobaserad kemikalier.

Kokkola Material Week utgörs av en serie avgiftsfria seminarier avsedda för forskare, företag, beslutsfattare, studerande, regionala utvecklingsföretag, finansiärer samt övriga som är intresserade av denna bransch. Även stadsborna kommer att kunna delta i ett numera redan traditionellt evenemang avsett för allmänheten.

Bland arrangörerna ingår bl.a. Biovalley-klustret, yrkeshögskolan Centria, Geologiska forskningscentralen, Mellersta Österbottens förbund, Kokkola Industrial park, Karleby stad, KOSEK, Karleby universitetscenter Chydenius, KPedu, KPK Events, naturresursinstitutet LUKE, mediacentret LIME, Uleåborgs universitet samt Österbottens NTM-central.


Tilläggsinformation:
Anu Rantamäki,
Karleby universitetscenter Chydenius
+358 40 8247 012,
anu.m.rantamaki@jyu.fi


Axplock ur programmet

Måndagen den 15.11

Under det inledande seminariet som anordnas i Tullpackhuset för man diskussioner kring ämnet förnyelse, omdaning, inom området framtidens el- samt väteanvändning. Diskussionen inleds av Hanna Kalenoja verksam vid vägtrafikverkets informationscentral, visionären Perttu Pölönen som har blivit utsedd till en av de 35 bästa och mest lovande innovatörerna i Europa, samt Matti Malkamäki, VD för företaget Aurelia Turbines.

Tisdagen den 16.11 anordnas GEO-Kokkola-dagen. Dagens samtliga programinslag äger rum i Karleby stadshus. I diskussionerna gällande kunnande samt utbildning deltar b.la. Johanna Särkijärvi från Arbets-och näringsministeriet samt Pekka Tanskanen från företaget Ab Keliber Oy. Det andra temat för dagen är Accuklustret, diskussionerna i anslutning till detta ämne inleds av bl.a. David Robinson, som representerar företaget Neometals.inc samt Ville Huhtanen från Ab Northwolt Oy. Det tredje och sista temat för dagen utgörs av diskussioner gällande underleverantörskedjor. Under början av kvällen ges företagen en möjlighet till att skapa nya kontakter, samt att bilda nya nätverk tillsammans med varandra i samband med evenemanget Industry MeetingPoint som anordnas på stadshuset

Onsdagen den 17.11. Under Re-Kokkola dagen kommer man att koncentrera sig på diskussioner gällande energilösningar inom den kemiska industrin nu och i framtiden. Tuomas Tikka, som representerar Kemianteollisuus r.f., talar om framtida behov och teknologier som man kommer att vara i behov av för att man skall kunna uppnå de målsättningar gällande kolneutralitet som har uppställts i den s.k. klimatvägkartan hos Kemianteollisuus r.f. B.la, kommer Miika Uusitalo, representant för företaget Oy Yara Ab, som är ett av de företag som ingår i den s.k. KIP-gruppen, att berätta om de lösningar som man har använt sig av inom hans egen organisation. Som dagens andra tema presenteras ekosystemavtalet Kokkolan Kärjet, bl.a. i samband med en paneldiskussion med temat accukemi. Under dagens gång arrangeras även ett avslutande seminarium gällande Waterpro-projektet, under vilket man kommer att presentera de forskningsresultat som har upp nåts under projektets gång.

Dagen avslutas med ett finskspråkigt evenemang avsedd för små och medelstora företag, evenemanget arrangeras av Team Finland.

Torsdagen den 18.11. De fyra olika delmomenten under BIO-Kokkola-dagen utgörs av biogas, torv, biokemikalier samt ekosystem, samt den roll som dessa har i en hållbar biobaserad ekonomi. I samband med dagens diskussioner kommer man bl.a. föra diskussioner gällande decentraliserad energiproduktion inom jordbruket, olika nya sätt på vilket myrbottnarna kan användas, samt ny forskning gällande naturprodukter.   Diskussionen leds av bl.a. Saija Rasi från Naturresursinstituet LUKE, Juha Ovaskainen från Geologiska Forskningscentralen GTK, samt Maria Svinhufvud från företaget Innomost.

Kokkola Material Week-temaveckans program finns presenterat i sin helhet på adressen: www.materialweek.fi

VÄLKOMNA TILL KARLEBY!

Bilder

Länkar

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Infotillfälle om kommunförsöket med sysselsättning för föreningar och organisationer18.10.2021 10:41:18 EEST | Tiedote

Karlebynejdens kommunförsök hälsar organisationer och föreningar välkomna med på en resa mot en hållbarare framtid. Den 27 oktober ordnas infotillfället ”Framtid i medvind – Kommunförsöket och föreningar i samarbete” som samlar aktörer inom tredje sektorn till ett kick off-evenemang för samskapande. Målet är att bl.a. diskutera och förmedla information om de möjligheter som olika sektorer erbjuder.

Työllisyyden kuntakokeilun infotilaisuus yhdistyksille ja järjestöille18.10.2021 10:37:01 EEST | Tiedote

Kokkolan seudun kuntakokeilu kutsuu järjestö- ja yhdistystoimijat kumppaniksi matkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lokakuun 27. järjestettävä ”Myötätuulta tulevaan - Kuntakokeilu ja yhdistykset yhdessä -infotilaisuus” kokoaa kolmannen sektorin toimijoita mukaan yhteiskehittämisen kick off -tilaisuuteen, jonka tavoitteena on mm. välittää tietoa eri toimialojen tuomista mahdollisuuksista ja käydä yhteistä keskustelua.

Dags att synas i trafiken30.9.2021 15:15:00 EEST | Tiedote

I Finland firas nationella reflexdagen årligen den 1 oktober. Reflexdagen påminner om hur viktigt det är att använda reflex och uppmuntrar alla att inleda reflexsäsongen – senast nu. Karleby stad genomför i år en reflexdagskampanj tillsammans med lokala idrottsföreningar. Staden och föreningarna vill påminna alla att använda reflex på vägen till och från skolan och hobbyer. Till eleverna i årskurserna 1–6 delas reflexer ut som är lätta att fästa vid ryggsäcken eller rocken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum