Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Kokkola Material Week eftersträvar ett nytt publikrekord

Dela

I år genomförs Kokkola Material Week som arrangeras i Karleby i november som ett hybridevenemang. Man kan delta i de avgiftsfria evenemang som ordnas i samband med konferensen i Tullpackhuset samt i Karleby stadshus. Innehållet i den direkta livesändning som sänds via internet dagligen kommer att bestå av särskilt intressanta, utvalda och sammanställda helheter. En nyhet i samband med årets upplaga av Kokkola Material Week utgörs av den biståendemässa som arrangeras i samband med Kokkola Material Wek i samarbete med KPK Events.

Trots den osäkerhet som råder p.g.a. den fortfarande rådande pandemin strävar vi detta år till att uppnå ett nytt publikrekord och därför har vi i år utvidgat evenemanget, i år uppgår antalet arrangörsorganisationer till totalt 12 stycken, och tillsammans har vi lyckats skapa ett ytterst intressant samt högaktuellt programutbud. Vi vill visa hela världen att Karleby, och Biolaakso, befinner sig i utvecklingens absoluta centrum när det gäller att dra upp riktlinjerna gällande utvecklingen inför framtiden, uppger Anu Rantamäki, anställd vid Karleby universitetscenter Chydenius, samt ansvarig för koordinering för evenemanget.

Den internationella, i huvudsak engelskspråkiga, konferensen bjuder på en aktuell översikt gällande forskningen inom den kemiska industrins, bioekonomins samt mineralekonomins område samt utvecklingsperspektiven inom dessa områden. I år utgörs samtalsämnena bl.a. av väteteknologi samt lagring av kemisk energi, olika ekosystem, olika energilösningar inom den kemiska industrin, accukluster, framtidsutsikterna gällande behovet av tillgång på kunnig arbetskraft inom gruv- samt accumulatorindustrin, samt de olika möjligheter som bioekonomin kan erbjuda t.ex. gällande framställning av biobaserad kemikalier.

Kokkola Material Week utgörs av en serie avgiftsfria seminarier avsedda för forskare, företag, beslutsfattare, studerande, regionala utvecklingsföretag, finansiärer samt övriga som är intresserade av denna bransch. Även stadsborna kommer att kunna delta i ett numera redan traditionellt evenemang avsett för allmänheten.

Bland arrangörerna ingår bl.a. Biovalley-klustret, yrkeshögskolan Centria, Geologiska forskningscentralen, Mellersta Österbottens förbund, Kokkola Industrial park, Karleby stad, KOSEK, Karleby universitetscenter Chydenius, KPedu, KPK Events, naturresursinstitutet LUKE, mediacentret LIME, Uleåborgs universitet samt Österbottens NTM-central.

Tilläggsinformation:
Anu Rantamäki,
Karleby universitetscenter Chydenius
+358 40 8247 012,
anu.m.rantamaki@jyu.fi

Axplock ur programmet

Måndagen den 15.11

Under det inledande seminariet som anordnas i Tullpackhuset för man diskussioner kring ämnet förnyelse, omdaning, inom området framtidens el- samt väteanvändning. Diskussionen inleds av Hanna Kalenoja verksam vid vägtrafikverkets informationscentral, visionären Perttu Pölönen som har blivit utsedd till en av de 35 bästa och mest lovande innovatörerna i Europa, samt Matti Malkamäki, VD för företaget Aurelia Turbines.

Tisdagen den 16.11 anordnas GEO-Kokkola-dagen. Dagens samtliga programinslag äger rum i Karleby stadshus. I diskussionerna gällande kunnande samt utbildning deltar b.la. Johanna Särkijärvi från Arbets-och näringsministeriet samt Pekka Tanskanen från företaget Ab Keliber Oy. Det andra temat för dagen är Accuklustret, diskussionerna i anslutning till detta ämne inleds av bl.a. David Robinson, som representerar företaget Neometals.inc samt Ville Huhtanen från Ab Northwolt Oy. Det tredje och sista temat för dagen utgörs av diskussioner gällande underleverantörskedjor. Under början av kvällen ges företagen en möjlighet till att skapa nya kontakter, samt att bilda nya nätverk tillsammans med varandra i samband med evenemanget Industry MeetingPoint som anordnas på stadshuset

Onsdagen den 17.11. Under Re-Kokkola dagen kommer man att koncentrera sig på diskussioner gällande energilösningar inom den kemiska industrin nu och i framtiden. Tuomas Tikka, som representerar Kemianteollisuus r.f., talar om framtida behov och teknologier som man kommer att vara i behov av för att man skall kunna uppnå de målsättningar gällande kolneutralitet som har uppställts i den s.k. klimatvägkartan hos Kemianteollisuus r.f. B.la, kommer Miika Uusitalo, representant för företaget Oy Yara Ab, som är ett av de företag som ingår i den s.k. KIP-gruppen, att berätta om de lösningar som man har använt sig av inom hans egen organisation. Som dagens andra tema presenteras ekosystemavtalet Kokkolan Kärjet, bl.a. i samband med en paneldiskussion med temat accukemi. Under dagens gång arrangeras även ett avslutande seminarium gällande Waterpro-projektet, under vilket man kommer att presentera de forskningsresultat som har upp nåts under projektets gång.

Dagen avslutas med ett finskspråkigt evenemang avsedd för små och medelstora företag, evenemanget arrangeras av Team Finland.

Torsdagen den 18.11. De fyra olika delmomenten under BIO-Kokkola-dagen utgörs av biogas, torv, biokemikalier samt ekosystem, samt den roll som dessa har i en hållbar biobaserad ekonomi. I samband med dagens diskussioner kommer man bl.a. föra diskussioner gällande decentraliserad energiproduktion inom jordbruket, olika nya sätt på vilket myrbottnarna kan användas, samt ny forskning gällande naturprodukter.   Diskussionen leds av bl.a. Saija Rasi från Naturresursinstituet LUKE, Juha Ovaskainen från Geologiska Forskningscentralen GTK, samt Maria Svinhufvud från företaget Innomost.

Kokkola Material Week-temaveckans program finns presenterat i sin helhet på adressen: www.materialweek.fi

VÄLKOMNA TILL KARLEBY!

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Kauppatori 5
67100 KOKKOLA

06 824 3400https://www.kosek.fi

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK on Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö.

KOSEK palvelee yrityksiä kaikissa niiden vaiheissa perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä mahdolliseen omistajanvaihdokseen saakka.

Palvelumme ovat maksuttomia kaikille Kokkolan ja Perhon alueella toimiville yrityksille.

KOSEK – yrityksesi kumppani kaikissa käänteissä.

***

Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun.

KOSEK betjänar företag i alla skeden; då man vill grunda ett företag, då det växer och då man vill etablera internationell verksamhet och ända fram till ett eventuellt ägarskifte.

Våra tjänster är avgiftsfria för alla företag som är verksamma i Karleby- och Perhoregionen.

KOSEK – ditt företags kompanjon i alla vändningar. 

Följ Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Fler nya företag grundas nu än före coronan23.8.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

I januari–juni grundades via Nyföretagarcentralerna en tredjedel fler företag än under motsvarande period år 2020 och ett par procent fler än under motsvarande period år 2019, före coronapandemin. Intresset för företagande har ökat jämnt runt om i Finland. Den färska Nyföretagaröversikten berättar om vem som grundade företag, vilka företag som grundades och vilka fenomen som kunde observeras inom nyföretagandet under årets första hälft.

Uusia yrityksiä perustetaan jo vilkkaammin kuin ennen koronaa23.8.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

Uusia yrityksiä syntyi valtakunnallisesti Uusyrityskeskusten kautta tammi-kesäkuun aikana kolmannes enemmän kuin vuonna 2020 ja pari prosenttia enemmän kuin ennen koronaa, vuonna 2019, vastaavalla ajanjaksolla. Yrittäjyysinto on kasvanut tasaisesti eri puolilla Suomea. Juuri julkaistu Uusyrittäjyyskatsaus käy läpi, ketkä yrityksiä perustivat, millaisia syntyneet yritykset ovat ja mitä ilmiöitä uusyrittäjyydessä oli havaittavissa vuoden alkupuoliskolla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum