Aluehallintovirasto

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Päijät-Hämeen alueella - yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 25.1.2021 saakka

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Määräys on voimassa 25.1.2021 saakka. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Päijät-Hämeen alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää alle kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tämä edellyttää, että tilaisuuksien turvallisuus on varmistettu noudattamalla ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tilaisuuksista tulisi järjestää vain aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Nykyinen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten rajoittamisesta Päijät-Hämeessä kymmeneen henkilöön on voimassa 4.1.2021 saakka. Nyt annettu, rajoitusta jatkava määräys, on voimassa ajalla 5.1. - 25.1.2021.

Rajoitustoimet ovat edelleen välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Päijät-Hämeen koronaepidemian alueellinen tilannearvioryhmä totesi 28.12.2020 kokouksessaan, että koronaepidemiatilanne on koko Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella edelleen leviämisvaiheessa. Uusien todettujen tapausten määrä on ollut varsin vakaa noin kolmen viikon ajan. Sairaanhoidon tarve on tasaantunut, mutta ei laskenut.

Kun otetaan huomioon vaikea epidemiatilanne koko maassa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirin asiantuntijatahoina antamat suositukset, rajoitustoimenpiteitä on syytä jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen ilmaantuvuuden vähentämiseksi. Tartuntataudin leviämisen estämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää välttämättömänä kieltää yli kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tilannetta tarkasti. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Varovaisuus on edelleen tarpeen kaikissa kohtaamisissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja ottaa huomioon viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

Lisää tietoa

Medialle

Laura Nikunen, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 564
Merja Ekqvist, ylijohtaja, p. 0295 016 271
etunimi.sukunimi@avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen, ohjeita noudattaen enintään 10 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)28.1.2021 12:14:13 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 2.2. – 28.2.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 28. helmikuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n 21.9.2020 annettua ohjetta noudattaen.

Toistuvat puutteet rakennustyömailla toivat neljälle toimijalle tuomion työturvallisuusrikoksesta Varsinais-Suomessa28.1.2021 10:36:57 EETTiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vuoden 2020 aikana neljän eri yhtiön toimijat samankaltaisista työturvallisuusrikoksista, joissa oli kyse työturvallisuussäännösten vastaisista puutteista työmailla. Tuomioita saivat toimitus- ja työnjohtajat. Lisäksi osassa tapauksista tuomittiin yhtiölle yhteisösakkoja. Yhdestä tuomiosta valitettiin hovioikeuteen, jossa syyte hylättiin yhden työnjohtajan osalta. Kaikki tuomiot ovat lainvoimaisia. Puutteet havaittiin työsuojelutarkastuksilla Kaikkien tuomioiden taustalla oli Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajien vuosina 2017 ja 2018 tekemillä työsuojelutarkastuksilla havaitsemat puutteet työturvallisuudessa kattotyömailla. Puutteita havaittiin mm. putoamissuojauksessa, nousuteissä sekä henkilökohtaisten suojainten käytössä. Työsuojeluviranomaisen havainnot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet riidattomia, eli niitä ei ole kiistetty ja kiistettyjenkin osalta tuomioistuin katsoin puutteet toteen näyte

Lastensuojelulain mukaisten määräaikojen noudattamisessa edelleen vaikeuksia useissa kunnissa - sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksien ja vaihtuvuuden takia määräajat eivät toteudu (Etelä-Suomi)28.1.2021 08:50:00 EETTiedote

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) lakisääteiseen lastensuojelun määräaikakyselyyn kuntien antamat vastaukset koskivat ajanjaksoa 1.10.2019 - 31.3.2020. Aluehallintovirasto käsitteli valvonta-asiana niiden kuntien vastaukset, joissa lastensuojelulain mukaiset määräajat olivat ylittyneet. Tarkastelujaksolla korostui pienten kuntien sekä sote-kuntayhtymien erityiset vaikeudet saada rekrytoitua sosiaalityöntekijöitä.

Flera kommuner har fortfarande problem att hålla tidsfristerna i barnskyddslagen – svårigheter att rekrytera socialarbetare och stor personalomsättning leder till att tidsfristerna överskrids (Södra Finland)28.1.2021 08:50:00 EETTiedote

Kommunernas svar på Institutet för hälsa och välfärds (THL) lagstadgade undersökning om tidsfristerna inom barnskyddet gällde perioden 1.10.2019 - 31.3.2020. I fråga om de kommuner där tidsfristerna hade överskridits tog regionförvaltningsverket upp saken till behandling som ett tillsynsärende. Under granskningsperioden accentuerades särskilt svårigheterna för små kommuner och samkommunerna inom social- och hälsovården att rekrytera socialarbetare.

Janakkalan lintuinfluenssalöydöksistä johtuva suositus pikkulintujen talviruokinnan lopettamisesta pihapiirissä koskee vain siipikarjanpitopaikkoja, muut saavat jatkaa ruokintaa27.1.2021 15:52:45 EETTiedote

Ohjeistus luonnonvaraisten lintujen ruokinnasta on herättänyt hämmennystä Janakkalan seudulla alueella, jossa on tavattu lintuinfluenssaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että talviruokintaa kotipihoilla saa jatkaa normaalisti myös rajoitusvyöhykkeellä Janakkalassa, Lopella, Hämeenlinnassa ja Riihimäen liepeillä, jos ei itse pidä siipikarjaa. Rajoitusvyöhykkeellä olevissa siipikarjan pitopaikoissa luonnonlintuja ei tulisi ruokkia pihapiirissä. Siipikarjan pitämistä on myös esimerkiksi kaikki harraste- ja kotikanalatoiminta.

Fortsatta restriktioner för sammankomster i februari i de fyra sjukvårdsdistrikten i södra Finland27.1.2021 14:08:26 EETTiedote

Enligt de regionala coronauppföljningsgruppernas bedömningar behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också i februari inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket fattade den 27 januari 2021 beslut genom vilka alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt och alla motsvarande sammankomster med över 20 personer inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Det är skäl att undvika också små sammankomster alltid då det är möjligt.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme