Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kommande vecka skärps sammankomstbegränsningen för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 16 december 2021 med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar en ny sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 20.12.2021 - 19.1.2022.

Vasa sjukvårdsdistrikts område är fortsättningsvis spridningsområde för coronaepidemin. Efter några lugnare veckor har antalet covidsmittor och incidensen åter börjat öka i området. Nya smittor har upptäckts i de flesta kommunerna i regionen och kommunernas smittspårning är belastad. Österbottens coronasamordningsgrupp och Vasa sjukvårdsdistrikt har föreslagit en förlängning och samtidigt skärpning av den regionala sammankomstbegränsningen.

Med sammankomstbegränsningen vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning. Samtidigt vill man göra det möjligt att genomföra jultidens evenemang på ett hälsosäkerhet sätt. I beslutet beaktades också att det riksomfattande epidemiologiska läget har försämrats.

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

I dagens beslut förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare som ordnas i inomhusutrymmen i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Förordnandet är i kraft 20.12.2021–19.1.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet. Befolkningen i området uppmanas följa allmänna rekommendationer med anknytning till coronaepidemin också i situationer som inte omfattas av regionförvaltningsverkets beslut.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Coronapasset är ett alternativ för begränsningarna

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Ett covidintyg kan krävas av personer som har fyllt 16 år. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.


Mer information:

Läs anvisningarna: Så här använder du coronapasset
Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)
Vasa sjukvårdsdistrikt
Regionförvaltningsverkets kundservice

För press och media:
jurist Tanja Pietiläinen, tfn 0295 018 584
regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui12.8.2022 15:31:41 EEST | Tiedote

Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on heikentää turvallisuuden tunnetta sekä aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Suojautumiseen tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja vahvaa viestintää. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui luomaan yhteistä tilannekuvaa alueeltaan. Kokouksen pääteemana oli informaatiovaikuttaminen ja siihen vastaaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum