Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet och Helsingfors stad intensifierar samarbetet

Dela

Kommunförbundet och Helsingfors stad har tillsammans berett en ny samarbetsmodell som bättre än tidigare beaktar huvudstadens särskilda behov i fråga om såväl informationsproduktion, intressebevakning som innehållsmässig beredning. Målet för modellen är att stärka den systematiska och täta dialogen mellan förbundet och staden samt att skapa förutsättningar för mer inflytelserik gemensam intressebevakning än tidigare. Resultatet kommer att utvärderas årligen.

”Helsingfors stads kundrelationsmodell är en del av Kommunförbundets nya kundarbete som har som mål att bättre än tidigare beakta de olika behoven av information och intressebevakning i olika kommuner. På den här punkten kommer de stora städerna att ha en mer framträdande roll än tidigare”, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

I verksamhetsmodellen förbinder sig parterna till att utveckla och aktivera samarbetet mellan såväl ledningen som de sakkunniga. Detta sker genom att systematisera samarbetet och förfarandena, öka kontakter och regelbundna möten samt genom att bättre än tidigare identifiera fokuseringarna och prioriteringarna för den gemensamma intressebevakningen och det övriga samarbetet. Dessutom kommer Kommunförbundets tjänster och verksamhet att få en ökad synlighet i Helsingfors stads organisation. Omvänt kommer också Helsingfors stads kompetens att utnyttjas i Kommunförbundets arbete mer regelbundet än tidigare.

”Städernas roll och betydelse ökar samtidigt som kommunerna uppvisar allt fler olikheter än tidigare. Det här påverkar också Kommunförbundets verksamhet. Den nya kundrelationsmodell som vi utarbetat tillsammans skapar en grund för ett allt mer inflytelserikt samarbete mellan Kommunförbundet och Helsingfors. Det stöder också utvecklingen av Kommunförbundets stadspolitiska intressebevakning i ett bredare perspektiv, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Minna Karhunen, Finlands kommunförbund, tfn 09 771 2000
Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands kommunförbund, tfn 09 771 2700
Vice verkställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2006
Relationsdirektör Jose Valanta, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2008

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet vädjar till regeringen: coronakrisen medför kostnader i miljardklassen, räddningspaket nödvändigt22.3.2020 18:29:12 EETTiedote

Coronaepidemin kommer att försvaga kommunernas ekonomi med minst 1,5 miljarder euro år 2020. Det framgår av Kommunförbundets enkät, där ekonomidirektörerna i de 24 största städerna bedömt de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Uppskattningarna baserar sig på respektive stads nuvarande bedömning och uppfattning om epidemins framfart under 2020. Enligt uppskattningarna kommer coronaepidemin att innebära att städernas och kommunernas kommunal- och samfundsskatteinkomster minskar med över 700 miljoner euro. Ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna beräknas försvaga den kommunala ekonomin med minst 400 miljoner euro, samtidigt som de krympande avgifts- och försäljningsintäkterna minskar kommunernas inkomster med cirka 200 miljoner euro. De övriga ekonomiska konsekvenserna, till exempel ökade kostnader för räddningsväsendet, uppskattas försvaga den kommunala ekonomin med ytterligare över 100 miljoner euro. – De siffror som nu presenterats är minimiuppskattningar. De faktiska kons

Kuntaliitto vetoaa hallitukseen: koronakriisi aiheuttaa miljardiluokan kustannukset, pelastuspaketti välttämätön22.3.2020 18:01:42 EETTiedote

Koronaepidemia heikentää kuntien taloutta vuonna 2020 minimissään 1,5 miljardilla eurolla. Tämä käy ilmi Kuntaliiton kyselystä, jossa 24 suurimman kaupungin talousjohtajat arvioivat koronaviruksen aiheuttamia talousvaikutuksia. Arviot perustuvat kunkin kaupungin tämänhetkiseen arvioon ja käsitykseen koronaepidemian etenemisestä vuoden 2020 aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum