Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet och stora städer: Kommunal infartsparkering ska vara till för dem som använder den lokala kollektivtrafiken

Dela

Under beredningen av lagen om transportservice har Kommunikationsministeriet i sista stund lagt till ett moment som medför en skyldighet att tillhandahålla infartsparkering på samma villkor för alla användare av mobilitets- eller kombinationstjänster. I praktiken innebär detta att också de som inte fortsätter sin resa med den lokala kollektivtrafiken, skulle ha rätt att använda infartsparkeringen.

Infartsparkering är avsedd för dem som anlitar kollektivtrafik och behöver parkering för sin cykel eller bil under arbetsdagen. Syftet är att stödja hållbar transport och minska behovet av att använda egen bil.

Det bör vara kommunerna och företagen som ansvarar för kostnaderna och som tillhandahåller servicen som ska överväga huruvida infartsparkeringsplatser ska kunna anvisas användare av olika transporttjänster, konstaterar Kommunförbundet tillsammans med städerna Esbo, Helsingfors och Tammerfors.

– Om lagförslaget går igenom äventyrar det infartsparkeringens syften och ambitionen att utveckla och utöka den kommunala infartsparkeringen. Lagstiftaren borde lita på kommunernas förmåga att tillhandahålla parkering på ett ändamålsenligt sätt, säger Johanna Vilkuna, trafiksakkunnig vid Kommunförbundet.

Esbo stads tekniska direktör Olli Isotalo säger att Esbo med hjälp av infartsparkeringarna lockar bilister att övergå till kollektivtrafik genom förmånliga priser och genom att reservera parkeringsplatser vid knutpunkterna för trafiken.

– Lagförslaget bidrar inte till att stödja en ökad användning av kollektivtrafik i synnerhet i tätt bebygga stadsområden. Om de bilister som lämnar bilen på infartsparkeringen vid de livliga spårtrafik- och metrostationerna i huvudstadsregionen inte har kollektivtrafikbiljett, fylls parkeringen av bilar där bilisterna inte anlitar kollektivtrafiken, säger Olli Isotalo.

Också Helsingfors stad motsätter sig den föreslagna ändringen som gäller infartsparkering i lagen om transportservice.

– Kommunerna i HRT-området har tillhandahållit infartsparkering för transportbehoven i regionen och svarat för kostnaderna. Om infartsparkeringarna öppnas för alla användare av mobilitets- eller kombinationstjänster kan det ha oförutsägbara följder för dem som anlitar kollektivtrafiken och deras möjligheter att använda den av kommunerna kraftigt subventionerade infartsparkeringen, säger HST:s förvaltningsdirektör Yrjö Judström på Helsingfors stad. 

Tammerfors stads planeringschef Ari Vandell anser att det med tanke på hela trafiksystemet är viktigt att staden själv får bedöma hur den använder infartsparkeringsplatserna i olika situationer.

– Det är inte vettigt varken för användarna eller trafiksystemet att infartsparkering tillhandahålls på samma villkor och till samma pris för alla användare av mobilitets- eller förmedlingstjänster, säger Vandell. 

Lagförslaget kompletterades utan hörande och konsekvensbedömning

Kommunerna ansvarar för största delen av infartsparkeringsområdena. Bestämmelsen om infartsparkering har införts i lagförslaget utan att de aktörer som ansvarar för infartsparkeringen har hörts. Ingen konsekvensbedömning har heller gjorts i samband med förslaget.

I stället för tvingande lagstiftning bör samarbetet i infartsparkeringsfrågan grunda sig på frivilliga överenskommelser, där serviceleverantörerna kan komma överens med kommunen också om kostnadsfördelningen. Det bör noteras att det vid infartsparkeringar som kräver identifiering i HRT-området kommer att införas en ny kortläsare för HRT-trafikens mobilbiljetter, vilket innebär att också de kunder som skaffat en HRT-biljett via mobilitets- eller kombinationstjänster får tillgång till infartsparkeringen.

Närmare upplysningar:
Johanna Vilkuna, trafiksakkunnig vid Kommunförbundet, tfn 040 869 7836
Yrjö Judström, förvaltningsdirektör, HST; Helsingfors stad, tfn 050 5591 902
Olli Isotalo, direktör för tekniska sektorn, Esbo stad, tfn 050 593 3359
Ari Vandell, planeringschef, Tammerfors stad, tfn 040 5644 518

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna18.6.2019 10:00:00 EESTTiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2018. Enligt jämförelsematerialet ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården bara lite i de stora städerna. I de medelstora kommunerna ökade social- och hälsovårdskostnaderna betydligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum