Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet om grundlagsutskottets utlåtande om vårdreformen: Steg i rätt riktning för kommunernas och landskapens självstyrelse

Jaa

Kommunförbundet anser att grundlagsutskottet i sitt torsdagsutlåtande om lagpaketet för vård- och landskapsreformen har fäst vikt vid samma frågor som förbundet och kommunfältet har tagit ställning till under hela beredningstiden.

KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR
30.6.2017
Får publiceras genast

Kommunförbundet om grundlagsutskottets utlåtande om vårdreformen: Steg i rätt riktning för kommunernas och landskapens självstyrelse

Kommunförbundet anser att grundlagsutskottet i sitt torsdagsutlåtande om lagpaketet för vård- och landskapsreformen har fäst vikt vid samma frågor som förbundet och kommunfältet har tagit ställning till under hela beredningstiden.

- Grundlagsutskottets utlåtande motsvarar till centrala delar Kommunförbundets ståndpunkter om till exempel förutsättningarna för självstyrelse för kommunerna och landskapen och i anknytning till detta särskilt bolagiseringsskyldigheten och överföringen av offentliga förvaltningsuppgifter till privata aktörer, egendomsarrangemang och den orealistiska tidsplanen, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina

- Framför allt ståndpunkten att landskapen inte är skyldiga att bolagisera sin verksamhet kommer att förtydliga landskapens roll i tryggandet av lika tillgång till social- och hälsovårdstjänster. Enligt grundlagsutskottet kräver EU-lagstiftningen inte bolagisering. Kommunförbundet anser det vara positivt att lagen om valfrihet inom social- och hälsovården ska beredas på nytt, men så att målen för valfriheten tryggas, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Ett viktigt ställningstagande är att det föreslagna förbudet för kommunerna, samkommunerna och deras dotterbolag att producera social- och hälsovårdstjänster begränsar den kommunala självstyrelsen och därmed måste omprövas.

Kommunerna och landskapen ska betraktas som en helhet med tanke på självstyrelsen. I enlighet med finansieringsprincipen ska både kommunerna och landskapen få full ersättning för kostnader som föranleds av lagstadgade uppgifter.Förbundet ser också positivt på att grundlagsutskottet rejält höjde tröskeln för begränsningar av kommunernas beskattningsrätt, också när det är fråga om extraordinära begränsningar.

- Detta slogs nu entydigt fast i grundlagsutskottets utlåtande. Landskapens självstyrelse tryggas bland annat genom att staten i fortsättningen inte kan styra landskapen genom allmänt hållna bemyndiganden att utfärda förordning, säger ledande juristen Kirsi Mononen.

Kommunernas egendom blev som väntat en grundlagsfråga

Ett mycket viktigt ställningstagande är enligt Kommunförbundet att kompensationsbestämmelser som tryggar kommunernas självstyrelse ska kopplas till arrangemangen kring kommunernas egendom. Det är en förutsättning för att egendomsarrangemangen ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

- Syftet är att förhindra att kommunernas ekonomiska självstyrelse försvagas så mycket att kommunerna inte kan besluta om sin egen ekonomi, vilket hör till kärnan i deras självstyrelse, säger Timo Reina. Kompensationsbestämmelserna måste beredas så att de verkligen tryggar självstyrelsen. Kommunernas ekonomiska självstyrelse, finansieringsprincipen och kommunernas egendom åtnjuter grundlagsskydd, påpekar Timo Reina.

Realistiska tidsplaner behövs – införande i olika etapper 

Den föreslagna tidsplanen är enligt grundlagsutskottets utlåtande omöjlig att uppfylla i den form som regeringen föreslagit. Bedömningen bygger framför allt på oro för att likabehandlingen av medborgarna kan äventyras.

- Responsen om tidsplanerna måste beaktas i reformens följande skeden. Mer tid för beredningen möjliggör ett bättre resultat och vi kan undvika kaos, säger Hanna Tainio.

 - Det är viktigt att förändringarna bereds omsorgsfullt med beaktande av helheten. De ständiga oklarheterna kring genomförandet av reformen förorsakar problem och osäkerhet i beredningen av landskapen. Till exempel saknas det ICT-system och redskap för informationshanteringen och det är svårt att få dem att fungera inom den målsatta tidsplanen.

Närmare upplysningar

Timo Reina, vice verkställande direktör, 040 555 8458
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 050 567 1624
Kirsi Mononen, ledande jurist, tfn 040 569 5511

Bilaga på Kommunforbundet.fi på finska https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/170630_%20tiedoteliite_Kuntaliitto_perustuslakivaliokunnan%20lausunnosta_PeLV%2026_2017vp.pdf

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Vertailututkimus: Kunnat onnistuneet pitämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kurissa - Uudenmaan kunnat kärjessä6.6.2018 12:00Tiedote

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset pysyivät vuonna 2017 edellisvuoden tasossa, selviää Kuntaliiton kymmenen suuren kaupungin vertailututkimuksesta. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset olivat yhteensä 5 miljardia euroa, ja ne hoitivat noin 2,2 miljoonan suomalaisen palvelut. Keskimäärin kustannukset olivat 2 297 euroa asukasta kohti.

Jämförande undersökning: Kommunernas social- och hälsovårdskostnader under kontroll – bäst resultat i nyländska kommuner6.6.2018 12:00Tiedote

År 2017 hölls hälso- och sjukvårdskostnaderna i de stora städerna på samma nivå som året innan. Det framgår av en jämförande undersökning som Kommunförbundet utfört bland tio stora städer. De stora städerna hade hälso- och sjukvårdskostnader på sammanlagt 5 miljarder euro och de tillhandahöll tjänster för omkring 2,2 miljoner finländare. I snitt uppgick kostnaderna till 2 297 euro per invånare.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme